Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Цар 1

Довуд узнаёт о смерти Шаула

1После смерти Шаула Довуд вернулся, победив амаликитян. Он пробыл в Циклаге два дня. На третий день из лагеря Шаула пришёл человек в разорванной одежде, а вся его голова была в пыли[a]. Придя к Довуду, он поклонился ему, пав лицом на землю.

– Откуда ты пришёл? – спросил его Довуд.

– Я спасся из стана исроильтян, – ответил он.

– Что случилось? – спросил Довуд. – Расскажи мне.

Человек сказал:

– Народ бежал с поля боя. Многие пали. И Шаул, и его сын Ионафан мертвы.

Довуд сказал юноше, который принёс ему это известие:

– Откуда ты знаешь, что Шаул и его сын Ионафан мертвы?

– Я случайно оказался на горе Гильбоа, – сказал юноша, – и там был Шаул, который опирался на своё копьё, а колесницы и всадники приближались к нему. Обернувшись назад и увидев меня, он позвал меня, и я сказал: «Что мне сделать?» Он спросил меня: «Кто ты?» – «Амаликитянин», – ответил я. Тогда он сказал мне: «Подойди и убей меня! У меня агония, но я ещё жив». 10 Я подошёл и убил его, потому что знал, что после своего поражения он не сможет жить. Я взял венец, который был у него на голове, и браслет с его руки, и принёс их сюда, к моему господину.

11 Тогда Довуд и все, кто был с ним, разорвали на себе одежду. 12 Они рыдали, плакали и постились до вечера о Шауле, о его сыне Ионафане, о войске Вечного[b] и об Исроиле, потому что все они пали от меча. 13 Довуд сказал юноше, который принёс ему известие:

– Откуда ты?

– Я сын чужеземца, амаликитянина, – ответил он.

14 Довуд сказал ему:

– Как же ты не побоялся поднять руку на помазанника Вечного?

15 Довуд позвал одного из своих людей и сказал ему:

– Подойди и убей его!

И тот убил его. 16 А Довуд сказал, повернувшись к амаликитянину:

– Твоя кровь на твоей голове. Ты сам свидетельствовал против себя, когда сказал: «Я убил помазанника Вечного».

Плач Довуда о Шауле и Ионафане

17 Довуд оплакивал Шаула и его сына Ионафана этой горестной песней, 18 и приказал научить жителей Иудеи этой «Песне лука» (она записана в «Книге Праведного»[c]):

19 «Слава твоя, о Исроил, сражена на твоих высотах.
    Как пали могучие!

20 Не объявляйте об этом в Гате,
    не разглашайте на улицах Ашкелона,
чтобы не радовались дочери филистимлян,
    чтобы не ликовали дочери необрезанных.

21 О горы Гильбоа,
    пусть не будет вам ни росы, ни дождя,
    ни щедрых полей.
Ведь там осквернён был щит могучих,
    щит Шаула – не натираемый больше маслом.
22 Без крови сражённых,
    без плоти могучих
лук Ионафана не возвращался назад,
    меч Шаула не возвращался даром.
23 Шаул и Ионафан –
    столь любимы и чтимы при жизни,
    и в смерти не разлучились.
Были они быстрее орлов,
    львов сильнее.

24 О дочери Исроила,
    оплакивайте Шаула,
который одевал вас в роскошные алые наряды,
    который украшал ваши платья золотым убранством.

25 Как пали могучие в бою!
    Ионафан сражён на высотах твоих, Исроил.

26 Я скорблю по тебе, Ионафан, мой брат,
    ты был мне очень дорог.
Твоя любовь была для меня прекрасна,
    прекраснее любви женщин.

27 Как пали могучие!
    Погибло оружие брани!»

Notas al pie

  1. 2 Цар 1:2 Такой внешний вид был знаком глубокой скорби.
  2. 2 Цар 1:12 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Под этим именем Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
  3. 2 Цар 1:18 Букв.: «Книга Иашара». Эта древняя книга, не вошедшая в состав Священного Писания, не сохранилась до наших времён.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Samuel 1

Vestea morţii lui Saul şi a lui Ionatan

1După moartea lui Saul, David se întorsese de la înfrângerea amalekiţilor şi se afla în Ţiklag de două zile. A treia zi a venit un bărbat din tabăra lui Saul, cu hainele sfâşiate şi cu pământ pe cap. Când a ajuns înaintea lui David, a căzut cu faţa la pământ şi i s-a închinat.

– De unde vii? l-a întrebat David.

– Am scăpat din tabăra israelită, i-a răspuns el.

– Spune-mi ce s-a întâmplat! i-a cerut David.

– Oamenii au fugit de pe câmpul de luptă şi mulţi dintre ei au murit, a răspuns el. Saul şi fiul său Ionatan au murit şi ei.

– De unde ştii că Saul şi fiul său Ionatan au murit? l-a mai întrebat David pe tânărul care i-a adus veştile.

– S-a întâmplat să mă aflu pe muntele Ghilboa, a răspuns tânărul, unde l-am văzut pe Saul, sprijinit pe suliţa sa, iar carele şi călăreţii îl ajungeau din urmă. Când Saul s-a uitat în urmă şi m-a văzut, m-a chemat, iar eu i-am răspuns:

– Iată-mă!

– Cine eşti? m-a întrebat el.

– Sunt amalekit, i-am răspuns eu.

Atunci el mi-a zis:

– Apropie-te de mine şi ucide-mă pentru că sunt în agonia morţii, cu toate că sunt încă în viaţă.

10 Aşadar, m-am apropiat de el şi l-am ucis deoarece ştiam că, odată rănit, nu va mai trăi. I-am luat apoi coroana de pe cap şi brăţara de la braţ şi le-am adus aici, stăpânului meu.

11 Atunci David şi-a apucat hainele şi le-a sfâşiat, iar toţi bărbaţii care erau cu el au făcut acelaşi lucru. 12 Au bocit, au plâns şi au postit până seara pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru oştirea Domnului şi pentru Casa lui Israel, căci au murit de sabie. 13 Apoi David l-a întrebat pe tânărul care i-a adus veştile:

– De unde eşti?

– Sunt fiul unui străin, un amalekit, i-a răspuns el.

14 Atunci David i-a zis:

– Cum de nu ţi-a fost frică să-ţi ridici mâna şi să ucizi pe unsul Domnului?

15 Apoi David l-a chemat pe unul dintre oamenii lui şi i-a zis:

– Apropie-te şi doboară-l!

El l-a lovit şi acesta a murit. 16 David i-a zis:

– Sângele tău să cadă asupra capului tău, căci gura ta a mărturisit împotriva ta când ai zis: „L-am ucis pe unsul Domnului.“

Cântarea de jale a lui David

17 David a cântat această cântare de jale despre Saul şi despre fiul acestuia Ionatan 18 şi a poruncit ca cei din Iuda să înveţe această Cântare a Arcului (ea se află scrisă în Cartea lui Iaşar[a]):

19 Gloria ta, Israele, zace ucisă pe înălţimile tale.
    Cum au căzut vitejii!
20 Nu faceţi cunoscut acest lucru în Gat
    şi nu-l vestiţi pe străzile Aşchelonului,
ca nu cumva să se bucure fiicele filistenilor
    şi să tresalte de bucurie fiicele celor necircumcişi.
21 O, munţi ai Ghilboei!
Nici roua şi nici ploaia să nu mai cadă peste voi!
    Nici câmpii să nu mai aveţi care să dea roade pentru darurile de mâncare![b]
Căci acolo au fost pângărite scuturile vitejilor,
    scutul lui Saul care nu va mai fi uns cu untdelemn.
22 De la sângele celor ucişi,
    de la grăsimea vitejilor,
săgeata[c] lui Ionatan nu venea înapoi,
    iar sabia lui Saul nu se învârtea în gol.
23 Saul şi Ionatan,
    care în viaţă s-au iubit şi s-au plăcut,
        nici măcar în moarte n-au fost despărţiţi.
Erau mai iuţi decât vulturii
    şi mai puternici decât leii.
24 Voi, fiice ale lui Israel, plângeţi-l pe Saul!
    Pe cel care vă îmbrăca în stacojiu şi cu mult fast,
        pe cel care vă împodobea veşmintele cu ornamente de aur.
25 Cum au căzut vitejii în mijlocul luptei!
    Ionatan zace ucis pe înălţimile tale.
26 Sunt mâhnit din pricina ta, frate Ionatane!
    Mi-ai fost atât de drag!
Dragostea ta pentru mine a fost minunată,
    mai minunată chiar decât dragostea femeilor.
27 Cum au căzut vitejii
    şi cum au pierit armele!

Notas al pie

  1. 2 Samuel 1:18 Sau: Cartea celui Drept, o veche culegere de texte epice, astăzi pierdută
  2. 2 Samuel 1:21 Sensul versului în ebraică este nesigur; sau: peste voi / şi peste dealurile voastre înalte!
  3. 2 Samuel 1:22 Ebr.: arcul