Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 8

Другие дела Сулаймона

1По истечении двадцати лет, в которые Сулаймон строил храм Вечного и свой дворец, Сулаймон отстроил и города, которые дал ему Хирам, и поселил в них исроильтян. Затем Сулаймон пошёл к Хамат-Цове и захватил его. Ещё он построил Тадмор в пустыне и все города для хранения запасов, которые он основал в Хамате. Он заново отстроил Верхний Бет-Хорон и Нижний Бет-Хорон, сделав их городами-крепостями, со стенами и воротами на засовах. Он также отстроил Баалат, все другие города для хранения запасов и все города для своих колесниц и коней[a]. Сулаймон построил всё, что ему хотелось построить в Иерусалиме, на Ливане и во всех землях, которыми он правил.

7-8 Оставшихся в стране неисроильтян – потомков хеттов, аморреев, перизеев, иевусеев и хивеев, – которых исроильтяне не истребили, Сулаймон использовал как рабскую силу, как это есть и до сегодняшнего дня. Но исроильтян Сулаймон не обращал в рабов, выполняющих его работы, они были его воинами, военачальниками и начальниками его колесниц и колесничих. 10 Ещё они были у него главными начальниками – двести пятьдесят начальников, наделённых властью над людьми.[b]

11 Сулаймон переселил дочь фараона из Города Довуда во дворец, который он для неё построил, ведь он сказал: «Моя жена не должна жить во дворце Довуда, царя Исроила, потому что святы места, куда вносили сундук Вечного».

12 На жертвеннике Вечного, который он построил напротив притвора храма, Сулаймон возносил Вечному всесожжения, 13 по установлениям каждого дня о приношениях, данным Мусо, по субботам, в праздник Новолуния и в три осенних праздника – в праздник Пресных хлебов, в праздник Первых плодов и в праздник Шалашей[c]. 14 По приказу своего отца Довуда он назначил группы священнослужителей для несения службы и левитов, чтобы они возносили хвалу Вечному и помогали священнослужителям выполнять то, что требовалось по установлениям каждого дня. Ещё он поставил привратников по группам у каждых ворот, потому что так повелел Довуд, человек Всевышнего. 15 Повеления царя священнослужителям и левитам о чём бы то ни было, включая указания о хранении сокровищ, были исполнены в точности.

16 Вся работа Сулаймона со дня, когда было заложено основание храма Вечного, до дня, когда он был достроен, была выполнена. Итак, храм Вечного был завершён.

17 Тогда Сулаймон отправился в Эцион-Гевер и Елат, города на морском побережье, что в земле Эдома. 18 Хирам прислал ему корабли, которые вели его слуги, знавшие море. Вместе с людьми Сулаймона, они отплыли в Офир и привезли оттуда шестнадцать тысяч двести килограммов[d] золота, которое и доставили царю Сулаймону.

Notas al pie

  1. 2 Лет 8:6 Или: «колесничих»; или: «всадников».
  2. 2 Лет 8:10 См. сноску на 2:2.
  3. 2 Лет 8:13 См. таблицы: «Праздники в Исроиле» и «Жертвоприношения в Исроиле» на странице хх.
  4. 2 Лет 8:18 Букв.: «четыреста пятьдесят талантов».

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 8

Proiecte de construcţii în afara Ierusalimului

1La sfârşitul celor douăzeci de ani, timp în care Solomon zidise Casa Domnului şi palatul său, Solomon s-a apucat să rezidească cetăţile pe care i le-a dat Hiram[a] şi să-i aşeze acolo pe israeliţi. Solomon s-a dus la Hamat-Ţoba şi a cucerit cetatea. A rezidit Tadmorul în pustie şi toate cetăţile pentru provizii pe care le zidise în Hamat. A rezidit Bet-Horonul de Sus şi Bet-Horonul de Jos, ca cetăţi fortificate cu ziduri, porţi şi zăvoare, Baalatul, precum şi toate cetăţile pentru provizii pe care Solomon le avea, împreună cu toate cetăţile pentru care şi cetăţile pentru cavalerie şi tot ceea ce şi-a dorit Solomon să zidească în Ierusalim, în Liban şi în toată ţara aflată sub stăpânirea sa. Iar pe toţi cei ce au mai rămas dintre hitiţi, amoriţi, periziţi, hiviţi, iebusiţi, – cei ce nu făceau parte din Israel, – adică dintre urmaşii acestora, care rămăseseră în ţară şi pe care israeliţii nu i-au nimicit, Solomon i-a folosit la muncă forţată şi aşa au rămas până astăzi. Dar Solomon nu i-a folosit pe israeliţi ca sclavi la lucrarea sa, căci aceştia îi slujeau ca ostaşi, căpetenii şi conducători de care şi de cavalerie. 10 Căpeteniile aflate în slujba regelui Solomon, puse să supravegheze poporul, erau în număr de două sute cincizeci.

11 Solomon a dus-o pe fiica lui Faraon din Cetatea lui David, în palatul pe care îl zidise pentru ea, căci zisese: „Să nu locuiască soţia mea în palatul lui David, regele lui Israel, pentru că locurile în care a intrat Chivotul Domnului sunt sfinte!“

12 Solomon aducea arderi de tot Domnului pe altarul Domnului, zidit în faţa porticului, 13 potrivit cu reglementările zilnice pentru jertfe, care fuseseră poruncite de Moise să fie aduse cu ocazia Sabatului, a lunii noi şi a celor trei sărbători anuale: Sărbătoarea Azimelor, Sărbătoarea Săptămânilor şi Sărbătoarea Corturilor. 14 Tot el a pus în slujbă, după hotărârea tatălui său, David, cetele preoţilor, potrivit slujbei lor, pe leviţi, potrivit responsabilităţilor lor de a lăuda pe Domnul şi de a sluji în prezenţa preoţilor după nevoile zilnice şi pe portari, potrivit cetelor lor, la fiecare poartă, întocmai cum poruncise David, omul lui Dumnezeu. 15 Nu s-au abătut în nici un fel de la porunca regelui cu privire la preoţi, la leviţi şi la vistierii. 16 Astfel a fost înfăptuită întreaga lucrare a lui Solomon, din ziua când s-a pus temelia Casei Domnului şi până în ziua când Casa Domnului a fost în totalitate isprăvită.

17 Atunci Solomon s-a dus la Eţion-Gheber şi Elat, pe ţărmul mării, în ţara Edomului. 18 Hiram i-a trimis, prin slujitorii săi, corăbii şi slujitori care cunoşteau marea, iar aceştia s-au dus în Ofir împreună cu slujitorii lui Solomon şi au luat de acolo patru sute cincizeci de talanţi[b] de aur, pe care i-au adus apoi regelui Solomon.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 8:2 TM: Huram, o variantă a lui Hiram; şi în v. 18
  2. 2 Cronici 8:18 Aproximativ 13,5 t