Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 5

1Когда вся работа, которую Сулаймон делал для храма Вечного, была завершена, он принёс те вещи, которые посвятил Вечному его отец Довуд, – серебро, золото и всю утварь – и положил их в сокровищницы храма Всевышнего.

Перенесение сундука соглашения в храм

Сулаймон созвал в Иерусалим старейшин Исроила, всех глав исроильских родов и кланов, чтобы перенести сундук соглашения Вечного из Города Довуда, то есть Сиона, в храм.[a] И все исроильтяне собрались у царя во время праздника Шалашей[b] в седьмом месяце (в начале осени).

Когда прибыли старейшины Исроила, левиты подняли сундук и понесли его и шатёр встречи со всей священной утварью, находящейся в нём. Священнослужители-левиты несли их, а царь Сулаймон и всё общество исроильтян, которое собралось вокруг него, шли перед сундуком и приносили в жертву столько мелкого и крупного скота, что его невозможно было ни пересчитать, ни исчислить.

Священнослужители принесли сундук соглашения Вечного на его место во внутреннее святилище храма, в Святое Святых, и поставили его под крыльями херувимов. Херувимы простирали свои крылья над местом сундука и накрывали сундук и шесты для его переноски. Эти шесты были такие длинные, что их концы было видно со святилища, находящегося перед Святым Святых, но снаружи их не было видно. Они находятся там и по сегодняшний день.

10 В сундуке же ничего не было, кроме двух каменных плиток, которые Мусо положил в него у горы Синай[c], где Вечный заключил с исроильтянами соглашение после того, как они вышли из Египта.

11 Священнослужители вышли из святилища. Все священнослужители, которые были там, освятились, независимо от их отделов. 12 Все левиты, которые были музыкантами, – Ософ, Еман, Иедутун со своими сыновьями и сородичами – стояли с восточной стороны жертвенника, одетые в тонкий лён, и играли на тарелках, лирах и арфах. Им вторили сто двадцать священнослужителей, которые трубили в трубы. 13 Трубящие и поющие звучали в унисон, как один голос, вознося Вечному хвалу и благодарность. Под звуки труб, тарелок и других музыкальных инструментов они прославляли Вечного:

– Он благ;
    милость Его – навеки!

Затем храм Вечного заполнило облако, 14 и священнослужители не могли совершать свою службу из-за него, потому что слава Вечного наполнила храм Всевышнего.

Notas al pie

  1. 2 Лет 5:2 Городом Довуда или Сионом называли старую часть города, откуда сундук соглашения был перенесён в храм, находившийся в новой, северной части Иерусалима.
  2. 2 Лет 5:3 Праздник Шалашей – иудейский праздник в память о попечении Всевышнего во время скитаний в пустыне (см. Лев. 23:33-43; Чис. 29:12-39; Втор. 16:13-17).
  3. 2 Лет 5:10 Букв.: «у Хорива». Хорив – другое название горы Синай.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 5

1După ce a fost terminată toată lucrarea pe care Solomon a făcut-o pentru Casa Domnului, Solomon a adus lucrurile pe care tatăl său, David, le închinase Domnului – argintul, aurul şi toate vasele – şi le-a pus în vistieriile Casei lui Dumnezeu.

Chivotul este aşezat în Casa Domnului

Atunci Solomon a convocat la Ierusalim sfatul bătrânilor lui Israel[a], toate căpeteniile seminţiilor şi conducătorii clanurilor israelite, ca să mute Chivotul Legământului cu Domnul din Cetatea lui David, adică din Sion. Toţi bărbaţii lui Israel s-au adunat la rege cu prilejul sărbătorii[b] din luna a şaptea. După ce au venit toţi cei din sfatul bătrânilor lui Israel, leviţii au ridicat Chivotul. Ei au mutat Chivotul, Cortul Întâlnirii şi toate obiectele sfinte care erau în cort. Preoţii şi leviţii le-au mutat. Regele Solomon şi toată adunarea lui Israel, care se adunase înaintea lui, au stat înaintea Chivotului şi au jertfit atât de multe oi şi vite, încât n-au putut fi numărate sau socotite. Preoţii au adus Chivotul Legământului cu Domnul la locul lui, în sanctuarul interior al Casei, adică în Locul Preasfânt, sub aripile heruvimilor. Heruvimii aveau aripile întinse deasupra locului unde se afla Chivotul, astfel încât heruvimii acopereau atât Chivotul, cât şi drugii acestuia. Drugilor li se dăduse o asemenea lungime, încât să li se vadă capetele din Locul Sfânt care era în faţa sanctuarului interior, dar să nu se vadă de afară; ei sunt acolo şi astăzi. 10 În Chivot nu se mai aflau decât cele două table puse de Moise la Horeb, atunci când Domnul a încheiat legământ cu israeliţii, după ce aceştia au ieşit din Egipt.

11 Apoi preoţii au ieşit din Locul Sfânt (căci toţi preoţii prezenţi se sfinţiseră, fără să se mai ţină seama de rândul cetei fiecăruia). 12 Toţi leviţii cântăreţi – şi anume Asaf, Heman şi Iedutun, împreună cu fiii şi rudele lor – îmbrăcaţi în in subţire, stăteau la răsărit de altar cu chimvale, harfe[c] şi lire în mâini, împreună cu cei o sută douăzeci de preoţi care sunau din trâmbiţe. 13 Cei ce sunau din trâmbiţe s-au unit cu cei ce cântau, ca să-L laude şi să-I mulţumească Domnului. Când ei şi-au înălţat glasurile acompaniaţi de trâmbiţe, de chimvale şi de celelalte instrumente de cântat, lăudând pe Domnul prin cuvintele „El este bun! Îndurarea Lui ţine pe vecie[d]“, un nor a umplut Casa, Casa Domnului. 14 Preoţii nu au mai putut rămâne să slujească din cauza norului, căci slava Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 5:2 Lit.: bătrânii lui Israel, şefi de familii şi de clanuri, recunoscuţi ca autoritate la toate popoarele orientale; rol de judecători în cadrul comunităţii locale (Deut. 19:12; 21:1-9; 18-21; 22:13-21; 25:5-10) sau lideri militari (Ios. 8:10). Ca instituţie, Sfatul Bătrânilor lui Israel (lit. bătrânii lui Israel) este atestat în special în perioada monarhiei, cu rol de consiliu (2 Sam. 3:17; 5:3; 17:4; 1 Regi 20:7); peste tot în carte
  2. 2 Cronici 5:3 Sărbătoarea Corturilor (vezi 2 Cron. 7:8-10 şi Lev. 23:34-44)
  3. 2 Cronici 5:12 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav
  4. 2 Cronici 5:13 Sau: Dragostea Lui este veşnică!