Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 33

Манасса – царь Иудеи

1Манассе было двенадцать лет, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме пятьдесят пять лет. Он делал зло в глазах Вечного, следуя омерзительным обычаям народов, которых Вечный прогнал от исроильтян. Он отстроил капища на возвышенностях, которые разрушил его отец Езекия, он воздвиг жертвенники Баалу и сделал столбы Ашеры. Он поклонялся всем звёздам на небе и служил им. Он построил жертвенники в храме Вечного, о котором Вечный сказал: «В Иерусалиме Я буду пребывать вовеки». В обоих дворах храма Вечного он построил жертвенники всем звёздам на небе. Он приносил своих сыновей в огненную жертву в долине Бен-Гинном, гадал и ворожил, колдовал и общался с вызывателями умерших и чародеями. Он сделал много зла в глазах Вечного, вызывая Его гнев.

Он взял резного идола, которого сделал, и поставил его в храме Всевышнего, о котором Всевышний сказал Довуду и его сыну Сулаймону: «В этом храме и в Иерусалиме, который Я избрал среди всех родов Исроила, Я буду пребывать вовеки. Я не дам впредь ногам исроильтян оставить землю, которой Я наделил их предков, если только они будут исполнять всё, что Я повелел им в отношении Закона, установлений и правил, данных через Мусо».

Но Манасса сбил Иудею и жителей Иерусалима с пути, и они делали больше зла, чем те народы, которых Вечный истребил перед исроильтянами.

10 Вечный предостерегал Манассу и его народ, но они не слушали. 11 И Вечный навёл на них военачальников царя Ассирии, которые взяли Манассу в плен, продели в его нос крюк, заковали в бронзовые кандалы и увели его в Вавилон. 12 Попав в беду, он искал милости у Вечного, своего Бога, и глубоко смирился перед Богом своих предков. 13 И когда он молился, Вечный смилостивился над ним и внял его мольбе. Он возвратил его в Иерусалим, на его трон. Так Манасса познал, что Вечный есть Бог.

14 После этого он отстроил внешнюю стену Города Довуда к западу от источника Гихон в долине до самого прохода Рыбных ворот и вокруг холма Офел, притом он сделал её гораздо выше. Он разместил военачальников во всех укреплённых городах Иудеи.

15 Манасса убрал чужеземных богов и идола из храма Вечного вместе с жертвенниками, которые построил на храмовой горе и в Иерусалиме, он выбросил их из города. 16 Он восстановил жертвенник Вечного, принёс на нём жертвы примирения и благодарственные жертвы и велел Иудее служить Вечному, Богу Исроила. 17 Народ же продолжал приносить жертвы в святилищах на возвышенностях, но только Вечному, своему Богу.

18 Прочие события царствования Манассы, его молитва Богу и слова провидцев, сказанные ему во имя Вечного, Бога Исроила, записаны в «Летописях царей Исроила[a]». 19 Его молитва и то, как Всевышний смилостивился над ним, все его грехи, неверность, и места, где он строил капища на возвышенностях и ставил столбы Ашеры и идолов прежде чем смирил себя – всё это записано в «Летописях провидцев»[b]. 20 Манасса упокоился со своими предками и был похоронен у себя во дворце. И царём вместо него стал его сын Амон.

Амон – царь Иудеи

21 Амону было двадцать два года, когда он стал царём, и правил он в Иерусалиме два года. 22 Он делал зло в глазах Вечного, как и его отец Манасса. Амон поклонялся и приносил жертвы всем идолам, которых сделал Манасса. 23 Но в отличие от своего отца Манассы, он не смирил себя перед Вечным – Амон грешил всё больше и больше.

24 Приближённые Амона составили против него заговор и убили его в его же дворце. 25 Но народ страны перебил всех, кто был в заговоре против царя Амона, и сделал царём вместо него его сына Иосию.

Notas al pie

  1. 2 Лет 33:18 То есть Иудеи. См. сноску на 12:1.
  2. 2 Лет 33:19 Или: «Летописях Хозая».

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 33

Domnia lui Manase peste Iuda

1Manase era în vârstă de doisprezece ani când a devenit rege şi a domnit la Ierusalim timp de cincizeci şi cinci de ani. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, luându-se după obiceiurile idolatre ale neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea israeliţilor. A rezidit înălţimile pe care le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare baalilor, a făcut aşere şi s-a închinat întregii oştiri a cerurilor şi i-a slujit. A zidit altare în Casa Domnului, despre care Domnul spusese: „În Ierusalim va fi Numele Meu pe vecie!“ El a zidit altare întregii oştiri a cerurilor în cele două curţi ale Casei Domnului. El şi-a trecut[a] fiii prin foc în valea Ben-Hinom, s-a îndeletnicit cu descântatul, cu ghicitul[b] şi cu vrăjitoria şi a apelat la cei ce cheamă duhurile morţilor şi la descântători. El a făcut mult rău în ochii Domnului, mâniindu-L. A luat chipul idolului pe care îl făcuse şi l-a pus în Casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu îi spusese lui David şi lui Solomon, fiul acestuia: „În Casa aceasta şi în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate cetăţile seminţiilor lui Israel, Îmi voi pune Numele pe vecie. Nu voi mai lăsa piciorul lui Israel să se îndepărteze din ţara pe care le-am încredinţat-o strămoşilor voştri, dacă vor avea grijă să împlinească tot ce le-am poruncit prin Moise, toată Legea, poruncile şi hotărârile.“ Însă Manase i-a dus în rătăcire pe cei din Iuda şi pe locuitorii Ierusalimului, astfel că ei au făcut mai mult rău decât toate popoarele pe care le nimicise Domnul dinaintea israeliţilor.

10 Domnul i-a vorbit lui Manase şi poporului său, însă ei nu au luat aminte. 11 De aceea Domnul a adus împotriva lor pe conducătorii oştirii împăratului Asiriei, care l-au prins pe Manase în cursă, l-au ferecat cu lanţuri de bronz şi l-au dus în Babilon. 12 În strâmtorarea sa, el a stăruit înaintea Domnului, Dumnezeul său, şi s-a smerit mult înaintea Dumnezeului strămoşilor săi. 13 L-a rugat şi L-a implorat, iar El i-a ascultat cererea şi l-a întors la Ierusalim, în regatul său. Şi Manase a recunoscut că Domnul este Dumnezeu.

14 După aceea, el a construit un zid în afara Cetăţii lui David, care trecea prin valea de la apus de Ghihon, pe la Poarta Peştilor şi încercuia Ofelul – zidul era foarte înalt. A numit conducători de oştire pentru toate cetăţile fortificate din Iuda, 15 a îndepărtat zeii şi idolul din Casa Domnului, precum şi toate altarele pe care le zidise pe muntele Casei Domnului şi în Ierusalim şi le-a aruncat în afara cetăţii. 16 A refăcut altarul Domnului şi a adus pe el jertfe de pace[c] şi de mulţumire. Apoi a poruncit lui Iuda să slujească Domnului, Dumnezeul lui Israel. 17 Poporul încă mai aducea jertfe pe înălţimi, dar numai Domnului, Dumnezeul lor.

18 Celelalte fapte ale lui Manase, rugăciunea lui către Dumnezeul său şi cuvintele văzătorilor care i-au vorbit în Numele Domnului, Dumnezeul lui Israel[d], sunt scrise în „Cronicile regilor lui Israel“. 19 Rugăciunea lui, felul în care i-a răspuns Dumnezeu la rugăciune, toate păcatele şi greşelile sale, locurile unde a zidit înălţimi şi unde a ridicat aşere şi idoli ciopliţi înainte de a se smeri, sunt scrise în „Cronicile văzătorilor[e]“. 20 Manase s-a culcat alături de părinţii săi şi a fost înmormântat în grădina palatului său. În locul lui a domnit fiul său Amon.

Domnia lui Amon peste Iuda

21 Amon era în vârstă de douăzeci şi doi de ani când a devenit rege şi a domnit la Ierusalim timp de doi ani. 22 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, la fel cum făcuse tatăl său, Manase. Amon a jertfit şi a slujit tuturor idolilor făcuţi de tatăl său, Manase. 23 El însă nu s-a smerit înaintea Domnului, aşa cum se smerise tatăl său, Manase, astfel că Amon acesta şi-a mărit tot mai mult vina. 24 Slujitorii lui au uneltit împotriva lui şi l-au ucis în palat, 25 dar poporul ţării i-a omorât pe toţi aceia care uneltiseră împotriva regelui Amon. Apoi, în locul lui Amon, poporul ţării l-a făcut rege pe fiul acestuia Iosia.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 33:6 Sau: şi-a sacrificat
  2. 2 Cronici 33:6 Sau: cu divinaţia, cercetarea, prin tot felul de semne, a lucrurilor ascunse şi a viitorului
  3. 2 Cronici 33:16 Vezi nota de la 7:7
  4. 2 Cronici 33:18 Adică lui Iuda; în multe locuri din 2 Cron.
  5. 2 Cronici 33:19 Un mss TM, LXX; cele mai multe mss TM: Cronicile lui Hozai