Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 3

Сулаймон строит храм

1И Сулаймон начал строить храм Вечного в Иерусалиме на горе Мория, где Вечный явился его отцу Довуду. Это было на гумне иевусея Арауны[a], на месте, которое приготовил Довуд. Он начал строить во второй день второго месяца в четвёртый год своего правления (в середине весны 966 г. до н. э.).

Вот размеры основания, на котором Сулаймон строил храм Всевышнего: тридцать метров[b] в длину и десять метров[c] в ширину. Притвор перед храмом был десять метров в длину, соответственно ширине храма, и десять метров[d] в высоту. Изнутри он покрыл его чистым золотом.

Сулаймон обшил большой зал сосной, вызолотил его и украсил орнаментом из пальм и цепей. Он выложил храм драгоценными камнями и золотом, доставленным из Парваима. Он покрыл золотом потолочные балки, дверные рамы, стены и двери храма и вырезал на стенах херувимов[e].

Затем он построил Святое Святых[f], длина которого совпадала с шириной храма: по десять метров в длину и в ширину. Изнутри Сулаймон покрыл его лучшим золотом, весом в двадцать одну тонну и шестьсот килограммов[g]. Золотые гвозди весили шестьсот граммов[h]. Золотом он покрыл также и верхние комнаты.

10 В Святом Святых он сделал двух херувимов резной работы и покрыл их золотом. 11 Их крылья были длиной десять метров. Одно крыло первого херувима было два с половиной метра[i] в длину и касалось стены храма, а второе крыло, такой же длины, касалось крыла другого херувима. 12 Точно так же одно крыло второго херувима, длиной два с половиной метра, касалось противоположной стены храма, а второе крыло, такой же длины, касалось крыла первого херувима. 13 Крылья этих херувимов простирались на десять метров. Они стояли на ногах, лицами к большому залу.

14 Сулаймон сделал завесу из голубой, пурпурной и алой пряжи и лучшего льна с изображёнными на ней херувимами.

Две бронзовые колонны

15 Перед храмом Сулаймон сделал две колонны, которые были семнадцать с половиной метров в длину. Капители на каждой из колонн были по два с половиной метра[j] высотой. 16 Он сделал круговые цепи и украсил ими верхние части колонн. Ещё он сделал сто гранатовых плодов и прикрепил их к цепям. 17 Он установил колонны перед храмом: одну с южной стороны, и одну с северной. Ту, что с южной стороны, он назвал Иахин («Он утвердит»), а ту, что с северной стороны, – Боаз («в Нём сила»).

Notas al pie

 1. 2 Лет 3:1 Букв.: «Орнан»; во 2 Цар. 24:16 он назван Арауной.
 2. 2 Лет 3:3 Букв.: «шестьдесят локтей».
 3. 2 Лет 3:3 Букв.: «двадцать локтей», также в ст. 4, 8, 11 и 13.
 4. 2 Лет 3:4 В других рукописях: «сто двадцать локтей», т. е. 60 м.
 5. 2 Лет 3:7 Херувим – один из высших ангельских чинов. См. также пояснительный словарь.
 6. 2 Лет 3:8 Святое Святых – внутренняя комната храма, где находился сундук соглашения.
 7. 2 Лет 3:8 Букв.: «шестьсот талантов».
 8. 2 Лет 3:9 Букв.: «пятьдесят шекелей».
 9. 2 Лет 3:11 Букв.: «пять локтей», также в ст. 12.
 10. 2 Лет 3:15 Букв.: «тридцать пять… пять локтей».

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 3

Zidirea Casei Domnului

1Solomon a început să zidească Casa Domnului la Ierusalim, pe muntele Moria, care fusese arătat tatălui său, David, chiar pe locul pregătit de David, în aria iebusitului Ornan[a]. El a început să zidească în cea de-a doua zi a lunii a doua, în al patrulea an al domniei sale. Temelia pe care a zidit-o Solomon Casei lui Dumnezeu avea şaizeci de coţi[b] lungime şi douăzeci de coţi[c] lăţime, după măsura veche a cotului.[d] Porticul din faţa odăii principale a Casei se întindea pe toată lăţimea Casei, adică pe douăzeci de coţi, şi avea o înălţime de o sută douăzeci de coţi. El l-a placat în interior cu aur curat. A acoperit odaia principală[e] cu lemn de chiparos, a poleit-o cu aur fin şi a gravat pe ea palmieri şi reţele de lanţuri. De asemenea, a împodobit odaia cu pietre preţioase. Aurul folosit era aur de Parvayim[f]. A poleit cu aur grinzile şi pragurile Casei, precum şi zidurile şi porţile lui şi a încrustat heruvimi pe ziduri.

A făcut şi Locul Preasfânt. Lungimea lui era de douăzeci de coţi, cât lăţimea Casei, iar lăţimea lui era tot de douăzeci de coţi. El l-a placat cu şase sute de talanţi[g] de aur fin. Greutatea aurului folosit la confecţionarea cuielor a fost de cincizeci de şecheli[h]. A placat cu aur şi odăile de sus. 10 În Locul Preasfânt a făcut doi heruvimi sculptaţi şi i-a poleit cu aur. 11 Aripile heruvimilor aveau lungimea de douăzeci de coţi. O aripă a unuia dintre heruvimi, de cinci coţi[i] lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă, tot de cinci coţi lungime, atingea aripa celuilalt heruvim. 12 Tot aşa, o aripă a celuilalt heruvim, de cinci coţi lungime, atingea zidul Casei, iar cealaltă aripă a sa, tot de cinci coţi lungime, se unea cu aripa celui dintâi heruvim. 13 Aşadar, aripile întinse ale acestor heruvimi aveau douăzeci de coţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa spre odaia principală[j].

14 A făcut şi draperia din fire de culoare albastră, purpurie şi stacojie şi din in subţire şi a brodat-o cu heruvimi. 15 În faţa Casei a făcut doi stâlpi a căror înălţime era de treizeci şi cinci de coţi[k], fiecare având în vârf un capitel de cinci coţi. 16 A mai făcut nişte reţele de lanţuri, asemenea celor din sanctuarul interior[l] şi le-a pus pe vârfurile stâlpilor.[m] Apoi a făcut o sută de rodii şi le-a fixat pe reţelele de lanţuri. 17 A ridicat stâlpii în faţa Templului[n], pe unul în partea dreaptă şi pe celălalt în partea stângă. Pe cel din dreapta l-a numit Iachin[o], iar pe cel din stânga – Boaz[p].

Notas al pie

 1. 2 Cronici 3:1 Variantă a lui Aravna
 2. 2 Cronici 3:3 Aproximativ 30 m
 3. 2 Cronici 3:3 Aproximativ 10 m; şi în vs. 4, 8, 11, 13
 4. 2 Cronici 3:3 Vezi nota de la Gen. 6:15
 5. 2 Cronici 3:5 Sau: odaia cea mare, cu referire la Locul Sfânt; peste tot în capitol
 6. 2 Cronici 3:6 Probabil SE Arabiei
 7. 2 Cronici 3:8 Aproximativ 18 t
 8. 2 Cronici 3:9 Aproximativ 0,6 kg
 9. 2 Cronici 3:11 Aproximativ 2,5 m; şi în v. 15
 10. 2 Cronici 3:13 Lit.: spre Templu; sau: spre interior (vezi 4:4)
 11. 2 Cronici 3:15 Aproximativ 18 m
 12. 2 Cronici 3:16 Locul Preasfânt; aici apare sub numele de dvir, cum mai este cunoscut în literatura biblică de după exilul babilonian (vezi profeţia lui Ezechiel)
 13. 2 Cronici 3:16 Sensul propoziţiei în ebraică este nesigur
 14. 2 Cronici 3:17 Sau: în faţa Locului Sfânt; sau: în faţa odăii principale. Ebr.: hehal, termen ebraic diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte
 15. 2 Cronici 3:17 Iachin înseamnă, probabil, El stabileşte, consolidează
 16. 2 Cronici 3:17 Boaz înseamnă, probabil, În El este tăria