Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 17

Иосафат – царь Иудеи

1Иосафат, его сын, стал царём вместо него и укрепился против Исроила. Он поставил войска во всех укреплённых городах Иудеи и разместил отряды в Иудее и в городах Ефраима, которые захватил его отец Осо.

Вечный был с Иосафатом, потому что в свои ранние годы он следовал путям своего предка Довуда. Он не вопрошал статуи Баала[a], а искал Бога своего отца и поступал по Его повелениям, а не по обычаям Исроила. Вечный утвердил его царство, и вся Иудея принесла Иосафату дары, так что он стал почитаем, и к тому же очень богат. Его сердце было предано путям Вечного. Он убрал в Иудее капища на возвышенностях и столбы Ашеры.

На третьем году своего правления, он послал своих приближённых Бен-Хаиля, Авдия, Закарию, Нетанила и Михея учить в городах Иудеи. С ними были левиты: Шемая, Нетания, Зевадия, Асаил, Шемирамот, Ионафан, Адония, Тобия и Тов-Адония, и священнослужители Элишама и Иорам. Они учили в Иудее, имея с собой книгу Закона Вечного. Они обходили все города Иудеи и учили народ.

10 Ужас перед Вечным охватил все царства земель, которые окружали Иудею, и они не воевали с Иосафатом. 11 Некоторые из филистимлян приносили Иосафату дары, и в дань – серебро, а арабы привели ему стада мелкого скота: семь тысяч семьсот баранов и семь тысяч семьсот козлов.

12 Иосафат становился всё сильнее и сильнее. Он строил в Иудее крепости и города для хранения припасов 13 и держал в городах Иудеи много припасов, а в Иерусалиме у него были опытные, могучие воины. 14 Вот их список по кланам:

Из рода Иуды отрядами в тысячу человек командовали:

военачальник Аднах, у которого было 300 000 отличных воинов;

15 за ним – военачальник Иоханан с 280 000 людей;

16 за ним – Амасия, сын Зихри, который добровольно вызвался нести службу Вечного с 200 000 отличных воинов.

17 Из рода Вениамина:

Элиада, могучий воин, с 200 000 людей, вооружённых луками и щитами;

18 за ним – Иехозавад со 180 000 людей, вооружённых для битвы.

19 Это воины, которые служили царю, помимо тех, кого он поставил в укреплённых городах по всей Иудее.

Notas al pie

  1. 2 Лет 17:3 Баал – ханонский бог плодородия и бог-громовержец.

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 17

Domnia lui Iehoşafat peste Iuda

1În locul lui Asa a domnit fiul său Iehoşafat. El s-a întărit împotriva lui Israel. A pus trupe în toate cetăţile fortificate ale lui Iuda şi a plasat garnizoane atât în Iuda, cât şi în cetăţile lui Efraim, care fuseseră cucerite de tatăl său, Asa. Domnul a fost cu Iehoşafat, căci el a umblat în cele dintâi căi ale strămoşului său David şi nu a căutat pe baali[a], ci L-a căutat pe Dumnezeul strămoşului său şi a urmat poruncile Lui, fără să săvârşească faptele lui Israel. Domnul a întărit regatul sub conducerea lui. Toţi cei din Iuda îi aduceau daruri lui Iehoşafat şi el a avut parte de multă bogăţie şi slavă. Inima lui a fost plină de râvnă pentru căile Domnului, îndepărtând din Iuda chiar şi înălţimile şi aşerele.

În al treilea an al domniei sale, Iehoşafat i-a trimis în cetăţile lui Iuda pe Ben-Hail, pe Obadia, pe Zaharia, pe Netanel şi pe Micaia, căpeteniile sale, ca să înveţe poporul. Împreună cu ei erau următorii leviţi: Şemaia, Netania, Zebadia, Asael, Şemiramot, Ionatan, Adonia, Tobia şi Tob-Adonia, precum şi preoţii Elişama şi Iehoram. Ei au învăţat pe cei din Iuda din Cartea Legii Domnului, pe care o aveau cu ei. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda şi au învăţat poporul. 10 Groaza Domnului a venit peste toate regatele ţărilor din jurul lui Iuda, astfel că ele nu s-au războit cu Iehoşafat. 11 Nişte filisteni i-au adus lui Iehoşafat daruri şi un tribut în argint, iar nişte arabi i-au adus turme: şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi.

12 Iehoşafat a ajuns pe culmea cea mai înaltă a măririi. El a zidit în Iuda fortăreţe şi cetăţi pentru provizii. 13 Avea multe proprietăţi în cetăţile lui Iuda. La Ierusalim avea ostaşi, luptători viteji. 14 Iată numărul lor, potrivit familiilor lor: din Iuda, căpetenii peste mii erau următorii: căpetenia Adna, însoţit de trei sute de mii[b] de războinici viteji; 15 alături de el era căpetenia Iohanan, însoţit de două sute optzeci de mii de oameni, 16 şi Amasia, fiul lui Zicri, un voluntar în slujba Domnului, însoţit de două sute de mii de războinici viteji; 17 din Beniamin erau următorii: Eliada, un războinic viteaz, însoţit de două sute de mii de oameni înarmaţi cu arcuri şi scuturi; 18 alături de el era Iehozabad, însoţit de o sută optzeci de mii de oameni înarmaţi pentru război. 19 Aceştia erau cei aflaţi în slujba regelui, în afară de cei puşi de rege în cetăţile fortificate de pe tot cuprinsul lui Iuda.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 17:3 Baal era zeul canaanit al fertilităţii care putea avea diferite aspecte regionale; peste tot în carte
  2. 2 Cronici 17:14 Sau: unităţi; şi în vs. 15, 16, 17, 18