Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

2 Лет 16

Осо просит защиты у сирийцев

1На тридцать шестом году правления Осо, царя Иудеи, Бааша, царь Исроила, выступил против Иудеи и укрепил город Раму, чтобы никто не мог ни войти во владения Осо, ни покинуть их. Тогда Осо взял серебро и золото из сокровищниц храма Вечного и своего дворца и послал царю Сирии Бен-Ададу[a], который правил в Дамаске, сказав:

– Пусть между мной и тобой будет союз, как он был между нашими отцами. Вот, я посылаю тебе серебро и золото. Расторгни же свой союз с Баашей, царём Исроила, чтобы он отступил от меня.

Бен-Адад согласился с предложением царя Осо и послал своих военачальников против городов Исроила. Они захватили города Ион, Дон, Авель-Бет-Мааху[b] и все города для припасов в земле Неффалима. Услышав об этом, Бааша перестал укреплять Раму и бросил работу. А царь Осо привёл весь народ Иудеи, и они вынесли из города Рамы камни и дерево, которыми строил Бааша. Он укрепил ими города Геву и Мицпу.

Пророчество Ханани

В то время к Осо, царю Иудеи, пришёл провидец Ханани и сказал ему:

– Так как ты положился на царя Сирии, а не на Вечного, твоего Бога, войско царя Сирии спаслось от твоей руки. Разве эфиопы и ливийцы не были могучим войском с огромным числом колесниц и всадников? Но когда ты положился на Вечного, Он отдал их в твои руки. Ведь глаза Вечного осматривают всю землю, чтобы укреплять тех, чьи сердца всецело преданы Ему. Ты сделал глупость, и отныне у тебя постоянно будут войны.

10 Осо разгневался за это на провидца. Он был в такой ярости, что бросил его в темницу. В это же время Осо жестоко обошёлся с некоторыми людьми из народа.

Смерть Осо

11 События царствования Осо, от первых до последних, записаны в «Книге царей Иудеи и Исроила». 12 На тридцать девятом году правления у Осо началась тяжёлая болезнь ног, но даже в болезни он не искал Вечного, а понадеялся на помощь лекарей. 13 Осо упокоился со своими предками, скончавшись на сорок первом году своего правления. 14 Его похоронили в могильной пещере, которую он вытесал для себя в Городе Довуда. Его положили на смертное ложе, наполненное разными благовониями, и развели в его честь огромный поминальный костёр.

Notas al pie

  1. 2 Лет 16:2 Это Бен-Адад I. Примерные даты его правления: с 900 по 860 гг. до н. э.
  2. 2 Лет 16:4 Букв.: «Авель-Маим» – другое название Авель-Бет-Маахи (см. 3 Цар. 15:20).

Nouă Traducere În Limba Română

2 Cronici 16

1În al treizeci şi şaselea an al domniei lui Asa, Başa, regele lui Israel, a înaintat împotriva lui Iuda. El a început să fortifice Rama, ca să nu dea voie nimănui să iasă sau să intre în teritoriul lui Asa, regele lui Iuda. Asa a luat argintul şi aurul din vistieriile Casei Domnului şi din vistieriile palatului regelui şi le-a trimis lui Ben-Hadad, regele Aramului, care locuia în Damasc, zicându-i astfel: „Să fie un legământ între mine şi tine, aşa cum a fost între tatăl meu şi tatăl tău. Iată, îţi trimit argint şi aur! Du-te deci şi rupe legământul tău cu Başa, regele lui Israel, ca el să se retragă dinaintea mea.“

Ben-Hadad a ascultat de regele Asa şi i-a trimis pe conducătorii oştirilor sale împotriva cetăţilor lui Israel. Ei au cucerit cetăţile Iyon, Dan, Abel-Maim[a], precum şi toate cetăţile cu provizii din Neftali. Când Başa a auzit acest lucru, a încetat să mai fortifice Rama şi a oprit lucrarea. Atunci regele Asa i-a pus pe toţi cei din Iuda să ia pietrele şi lemnele folosite de Başa la fortificarea Ramei. El le-a folosit la fortificarea Ghevei şi a Miţpei.

În vremea aceea, văzătorul Hanani a venit la Asa, regele lui Iuda, şi i-a zis: „Pentru că te-ai sprijinit pe regele Aramului şi nu te-ai sprijinit pe Domnul, Dumnezeul tău, de aceea a scăpat oastea regelui Aramului din mâna ta! Nu aveau cuşiţii[b] şi libienii o oştire numeroasă, cu care şi cu foarte mulţi călăreţi? Şi totuşi, pentru că te-ai încrezut în Domnul, El i-a dat în mâna ta. Căci ochii Domnului străbat întreg pământul ca să-i întărească pe cei a căror inimă este devotată Lui. Ai lucrat ca un nebun în această privinţă şi de aceea, de acum încolo, vei avea parte de războaie!“

10 Asa s-a mâniat pe văzător şi l-a aruncat în temniţă[c], căci era foarte furios pe acesta. În acelaşi timp, Asa îi chinuia şi pe unii din popor. 11 Faptele lui Asa, de la început până la sfârşit, sunt scrise în „Cartea regilor lui Iuda şi ai lui Israel“. 12 În al treizeci şi nouălea an al domniei sale, regele Asa a avut o boală de picioare, iar suferinţa i-a fost foarte mare. Dar chiar şi în boala sa, el nu L-a întrebat pe Domnul, ci pe doctori[d].

13 Asa s-a culcat alături de părinţii săi, murind în al patruzeci şi unulea an al domniei sale. 14 L-au înmormântat în mormântul pe care şi l-a săpat în Cetatea lui David. L-au aşezat pe un pat umplut cu mirodenii şi cu felurite miresme preparate din uleiuri şi au făcut, în cinstea lui, un foc foarte mare.

Notas al pie

  1. 2 Cronici 16:4 Cunoscută şi drept Abel Bet-Maaca
  2. 2 Cronici 16:8 Vezi nota de la 12:3
  3. 2 Cronici 16:10 Sau: l-a pus în butuci
  4. 2 Cronici 16:12 Consultarea era spirituală, iar practicile de vindecare idolatre (1 Cron. 10:14; 2 Cron. 16:12; 17:3, 4; 18:4; 22:9)