Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Фес 4

Жизнь, угодная Всевышнему

1И наконец, братья, когда вы уже научились от нас жить так, чтобы жизнь ваша была угодна Всевышнему, – а вы так и живёте, – мы просим и умоляем вас ради Повелителя Исо: преуспевайте в этом ещё больше. Вы помните, какие указания от Повелителя Исо мы вам дали.

Всевышний хочет, чтобы вы были святы, чтобы вы воздерживались от разврата, чтобы каждый из вас умел властвовать над своим телом[a] со святостью и достоинством, а не шёл на поводу своих низменных страстей, как это делают язычники, не знающие Всевышнего. Никто пусть не причиняет зла своему брату и не обманывает его, входя к его жене.[b] За все такие грехи человек понесёт наказание от Повелителя, и мы вас об этом предупреждали и раньше. Ведь Всевышний не призвал нас к нечистоте, а призвал к святой жизни. И следовательно, кто отвергает этот призыв, тот отвергает не человека, а Всевышнего, Который даёт вам Своего Святого Духа.

Думаю, что нам нет нужды писать вам о любви к братьям, ведь вы сами были научены Всевышним любить друг друга. 10 Мы знаем, что вы любите всех братьев по всей Македонии. Хотим лишь, чтобы вы преуспевали в любви ещё больше.

11 Старайтесь жить порядочно[c], занимаясь каждый своим делом и работая своими руками, как мы вам уже наказывали раньше, 12 чтобы ваша жизнь вызывала уважение неверующих, и чтобы вам ни в чём не иметь нужды.

О пришествии Повелителя

13 Братья! Мы не хотим оставить вас в незнании относительно тех, кто умер, чтобы вы не скорбели о них, как скорбят другие, у которых нет надежды. 14 Мы верим, что Исо умер, и что Он воскрес, и поэтому верим, что вместе с Исо Всевышний приведёт и тех, кто умер с верой в Него. 15 Мы теперь говорим вам со слов Повелителя, что мы, которые будем ещё в живых к тому времени, когда Он придёт, нисколько не опередим тех, кто к этому моменту уже умрёт. 16 Потому что Повелитель Сам придёт с небес (о чём возвестят громкий клич, голос архангела[d] и труба Всевышнего), и умершие с верой в Масеха воскреснут первыми. 17 Потом и мы, оставшиеся в живых, будем вместе с ними подняты на облаках, чтобы встретить Повелителя в воздухе и уже всегда с той поры будем с Ним. 18 Поэтому ободряйте друг друга этими словами.

Notas al pie

  1. 1 Фес 4:4 Букв.: «соблюдать свой сосуд».
  2. 1 Фес 4:6 Букв.: «Никто пусть не преступает границ и не ищет выгоды за счёт своего брата в этом деле».
  3. 1 Фес 4:11 Или: «мирно».
  4. 1 Фес 4:16 Архангел – один из высших ангельских чинов.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 4

Życie podobające się Bogu

1Przyjaciele, ze względu na Jezusa, naszego Pana, ponownie gorąco was zachęcamy, abyście byli coraz bardziej doskonali w waszym codziennym życiu i byście starali się podobać Bogu. Wiemy, że już to robicie, bo nauczyliście się tego od nas. Znacie przecież polecenia Pana Jezusa, które wam przekazaliśmy.

Bóg pragnie, abyście byli święci i byście unikali rozwiązłości seksualnej. On chce również, aby każdy dbał o świętość i godność swojego ciała, i nie pozwalał, aby kierowały nim grzeszne pragnienia. Tak bowiem postępują poganie, którzy nie przejmują się Bogiem. Nie oszukujcie więc ani nie wykorzystujcie innych wierzących. Mówiliśmy wam o tym, ale teraz jeszcze raz powtarzamy: Bóg ukarze tych, którzy tak postępują. On bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Kto to lekceważy, okazuje nieposłuszeństwo nie ludziom, ale samemu Bogu, który dał wam Ducha Świętego.

Myślę, że nie ma potrzeby pisać wam o tym, że należy okazywać innym wierzącym miłość. Sam Bóg uczy was bowiem, że powinniście kochać jedni drugich. 10 Zresztą już teraz okazujecie miłość wszystkim wierzącym w Macedonii. Zachęcamy was, przyjaciele, abyście nadal się w tym doskonalili.

11 Żyjcie w pokoju, dobrze wypełniajcie obowiązki i pracujcie na swoje utrzymanie, zgodnie z tym, co wam poleciliśmy. 12 Jeśli będziecie tak postępować, zdobędziecie szacunek u ludzi, którzy nie należą do kościoła, i nie będziecie zależni od czyjejś pomocy materialnej.

Przyjście Pana

13 Przyjaciele, chcemy teraz rozwiać wasze wątpliwości dotyczące tego, co się dzieje z ludźmi wierzącymi po śmierci. Nie chcemy bowiem, abyście rozpaczali po ich odejściu, jak ci, którzy nie mają nadziei na życie wieczne. 14 Jeżeli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to możemy być pewni, że Bóg razem z powracającym Jezusem przyprowadzi tych, którzy zmarli jako wierzący. 15 Sam Pan powiedział bowiem, że my, którzy na ziemi doczekamy Jego przyjścia, nie spotkamy Go szybciej niż ci, którzy już umarli. 16 Pan zstąpi z nieba na specjalne wezwanie, na głos archanioła i dźwięk Bożej trąby. Wtedy najpierw ożyją zmarli wierzący, 17 a potem my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem. I pozostaniemy z Nim już na zawsze! 18 Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością.