Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Тим 2

Указания относительно богослужений

1Я, прежде всего, прошу тебя совершать прошения, моления, ходатайства и благодарения за всех людей, за царей и за всех находящихся у власти, чтобы у нас была возможность жить мирно и спокойно в благочестии и достоинстве. Это хорошо и приятно Всевышнему, нашему Спасителю, ведь Он хочет, чтобы все люди были спасены и познали истину. «Всевышний един»[a], един и посредник между Всевышним и человеком – это Человек Исо Масех. Он отдал Самого Себя как выкуп за всех людей, Он – свидетельство Всевышнего миру, данное в своё время. Поэтому я и был поставлен глашатаем, посланником Масеха и учителем истинной веры для других народов, и я говорю вам правду, не лгу.

Поэтому я хочу, чтобы мужчины, оставив гнев и сомнение[b], поднимали на всяком месте чистые руки в молитве.

Женщинам же следует одеваться скромно и пристойно, соблюдая приличия; пусть они украшают себя не плетением волос, золотом, жемчугом и дорогой одеждой, 10 а добрыми делами, которыми и следует заниматься женщинам, что называют себя почитающими Всевышнего. 11 Пусть женщины учатся тихо, в полной покорности. 12 Я не позволяю женщине учить или же руководить мужчиной; ей следует молчать. 13 Ведь первым был сотворён Адам, а потом Ева[c], 14 и не Адам был обманут, а женщина поддалась лжи и совершила грех.[d] 15 Но она будет спасена через деторождение,[e] если они будут жить в вере и любви, свято и благоразумно.

Notas al pie

  1. 1 Тим 2:5 См. Втор. 6:4.
  2. 1 Тим 2:8 Или: «споры».
  3. 1 Тим 2:13 См. Нач. 2:2-23.
  4. 1 Тим 2:14 См. Нач. 3:1-6.
  5. 1 Тим 2:15 Существует несколько толкований этого сложного места, напр.: 1) женщина обретёт свою значимость и уважение в обществе, рожая детей, если сумеет воспитать их так, что те будут жить в вере и любви, в святости и благоразумии; 2) женщины будут чтимы обществом и найдут удовлетворение в роли матери; 3) верующие женщины будут сохранены во время родов; 4) традиционное толкование видит здесь намёк на то, что женщины спасутся через рождённого «новой Евой» (Марьям) Ису Масиха («Потомка женщины», см. Нач. 3:15).

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 2

Sfaturi cu privire la închinare

1Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. Acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului.

Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus, Care S-a dat pe Sine Însuşi ca răscumpărare pentru toţi – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint – şi învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr.

Vreau deci ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte[a], fără mânie şi fără ceartă. Femeile, de asemenea, vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie şi cumpătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare, sau cu haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, aşa cum se cuvine unor femei care se declară pioase.

11 O femeie să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12 Nu dau voie femeii să înveţe sau să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. 13 Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. 14 Şi nu Adam a fost înşelat, ci femeia a fost înşelată şi a căzut în neascultare. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de copii[b], dacă rămâne în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie, alături de cumpătare.

Notas al pie

  1. 1 Timotei 2:8 Poziţia obişnuită în rugăciune în acea vreme era cu mâinile ridicate spre cer; mâini sfinte este o metaforă aici
  2. 1 Timotei 2:15 Un verset foarte dificil de tradus şi de interpretat; în primul rând trebuie exclusă o interpretare strict literală, cum că femeia va fi mântuită numai dacă naşte copii, deoarece aceasta ar veni în contradicţie cu învăţătura lui Isus şi a apostolului Pavel, conform căreia mântuirea este prin har şi prin credinţă; dintre cele mai plauzibile interpretări amintim: (1) Totuşi ea va fi mântuită chiar şi dacă naşte copii, în ideea de a completa vs. 13-14 şi înţelegând prepoziţia ca introducând o concesivă (în sensul că, în ciuda neascultării Evei, neascultare care se perpetuează în oameni prin naştere, şi femeia va fi mântuită); (2) Sau: Totuşi ea va fi mântuită acceptându-şi rolul de soţie şi mamă, înţelegând naştere de copii ca o sinecdocă care implică pe deplin rolul femeii; prin urmare, această acceptare ar fi evidenţa, nu condiţia mântuirii