Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Якуб 5:1-20

Предупреждение богатым

1Теперь послушайте меня вы, богатые. Плачьте и рыдайте, потому что на вас надвигаются несчастья. 2Ваше богатство сгнило, вашу одежду изъела моль. 3Ваше золото и серебро проржавели, и их ржавчина будет свидетельством против вас и, как огонь, пожрёт вас. Вы скопили богатства в эти последние дни! 4Те деньги, что вы недоплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вопль жнецов слышит Вечный, Повелитель Сил. 5Вы жили на земле в роскоши и удовольствиях, но вы откормили себя на день заклания. 6Вы осудили и убили невинных людей, которые не сопротивлялись вам.

Терпение в страданиях

7Итак, братья, наберитесь терпения до пришествия Вечного Повелителя. Земледельцу тоже приходится терпеливо ждать драгоценного плода земли, ждать осенних и весенних дождей5:7 См. Втор. 11:14; Иер. 5:24; Иоиль 2:23.. 8Будьте же и вы терпеливы и будьте тверды в своей надежде, потому что пришествие Вечного Повелителя близко. 9Не жалуйтесь, братья, друг на друга, чтобы не подвергнуться осуждению. Судья уже стоит у дверей.

10Братья, пусть для вас примером терпения в страданиях будут пророки, которые говорили во имя Вечного. 11Мы считаем благословенными тех, кто проявлял стойкость. Вы слышали о стойкости Аюба и знаете, как в конце Вечный благословил его5:11 См. книгу Аюба., потому что Вечный милостив и милосерден5:11 Вечный милостив и милосерден – это выражение основано на словах из Таврота (см. Исх. 34:6) и является родственным арабскому выражению: «бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим», которое переводится как: «Во имя Аллаха милостивого и милосердного». В доисламской Аравии христиане государства Набатея использовали похожее выражение, переняв его из иудейской традиции..

О клятве

12Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землёй, ни какой-либо другой клятвой. Пусть ваше «да» будет настоящим «да», а ваше «нет» – настоящим «нет», чтобы вам не быть осуждёнными.

Сила молитвы

13Если кто-либо из вас страдает – пусть молится, если счастлив – пусть поёт хвалебные песни, 14если болен – пусть позовёт старейшин общины верующих, чтобы те помолились над ним и помазали его маслом во имя Повелителя5:14 Есть мнение, что здесь говорится о натирании определённым маслом в медицинских целях. Но, по всей вероятности, речь идёт о ритуальном использовании масла, символа Святого Духа. Подтверждением этой точки зрения может служить, например, выражение «во имя Повелителя».. 15И молитва с верой исцелит больного: Вечный поднимет его. Если заболевший согрешил, то он будет прощён. 16Поэтому признавайтесь друг перед другом в ваших грехах и молитесь друг за друга, чтобы получить исцеление. Усиленная молитва праведного может многое.

17Пророк Ильёс был таким же человеком, как и мы. Но он горячо помолился, чтобы не было дождя, и на земле не было дождя три с половиной года. 18Потом, опять же по его молитве, небо дало дождь, и земля снова начала приносить урожай5:17-18 См. 3 Цар. 17:1; 18:42-45..

Об уклонившихся от истины

19Братья мои, если кто-то из вас уклонится от истины, а другой возвратит его к ней, 20то пусть вернувший грешника на правильный путь знает, что он этим спасёт душу грешника от смерти и покроет множество грехов5:20 См. Мудр. 10:12..

Nouă Traducere În Limba Română

Iacov 5:1-20

Avertizări pentru bogați

1Veniți acum voi, bogaților! Plângeți și jeliți‑vă din cauza nenorocirilor care vin peste voi! 2Bogățiile voastre au putrezit, iar hainele voastre au ajuns roase de molii. 3Aurul și argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră și vă va mânca trupurile ca focul. Ați adunat bogății în zilele de pe urmă. 4Iată că plata pe care le‑ați oprit‑o lucrătorilor ce v‑au secerat câmpurile strigă, iar strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului Oștirilor4 Gr.: Kurios Sabaoth, care îl redă pe ebr.: YHWH Țebaot. Termenul ebraic pentru oștiri se poate referi la: (1) oștirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9); (2) corpurile cerești (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2). Acest titlu face referire, probabil, la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers.! 5Ați trăit pe pământ în lux și pentru plăceri. V‑ați hrănit inimile într‑o zi de măcel. 6L‑ați condamnat, l‑ați omorât pe cel drept, care nu vi se împotrivește.

Răbdare în suferință

7Prin urmare, fiți răbdători, fraților, până la venirea Domnului! Iată că fermierul așteaptă rodul prețios al pământului, fiind răbdător cu el, până când primește ploaie timpurie și târzie7 Sau: ploaie tomnatică și ploaie primăvăratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie și sfârșindu‑se în aprilie.. 8Fiți și voi răbdători, întăriți‑vă inimile, pentru că venirea Domnului este aproape! 9Nu murmurați unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați! Iată, Judecătorul stă chiar la uși! 10Fraților, luați‑i ca exemplu de suferință și îndelungă răbdare pe profeții care au vorbit în Numele Domnului. 11Iată, noi îi considerăm fericiți pe cei ce au perseverat. Ați auzit de perseverența lui Iov și ați văzut care a fost scopul Domnului, căci Domnul este plin de îndurare și milostiv.

12Mai presus de toate, frații mei, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici printr‑un alt fel de jurământ, ci „Da“ al vostru să fie „Da“, iar „Nu“ să fie „Nu“12 Sau: ci din partea voastră să fie „Da! Da!“ și „Nu! Nu!“, în sensul că, repetând, afirmația este întărită fără a mai fi nevoie de jurământ., ca să nu cădeți sub judecată.

Rugăciunea făcută cu credință

13Este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage! Este vreunul voios? Să cânte cântări de laudă! 14Este vreunul dintre voi bolnav? Să‑i cheme pe bătrânii14 Sau: prezbiterii. bisericii, iar ei să se roage pentru el, ungându‑l cu ulei în Numele Domnului. 15Rugăciunea15 În acest context, termenului tradus în general prin rugăciune îi corespund termeni mai specializați, mai detaliați: euche (rugăciune de închinare către Dumnezeu), deesis (rugăciune de mijlocire; vezi v. 16, multă putere are rugăciunea…celui drept), proseuche (rugăciune de implorare). credinței îl va salva pe cel bolnav, și Domnul îl va însănătoși, iar dacă a făcut păcate, i se va ierta. 16Așadar, mărturisiți‑vă păcatele unii altora și rugați‑vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Rugăciunea fierbinte a celui drept este foarte puternică în lucrarea ei. 17Ilie era un om obișnuit ca și noi.17 Sau: om de aceleași suferințe [trăiri] ca noi. El s‑a rugat17 Lit.: s‑a rugat cu rugăciune. În ebraică, acest idiom nu scoate în evidență acțiunea propriu-zisă, ci pune accentul pe intensitatea acesteia. În greacă lucrurile stau exact invers: aici nu se subliniază faptul că Ilie s‑a rugat cu ardoare, ci faptul că pur și simplu a decis să se roage. să nu plouă și n‑a plouat peste țară timp de trei ani și șase luni. 18S‑a rugat apoi din nou și cerul a dat ploaie, iar pământul și‑a adus rodul.

19Frații mei, dacă vreunul dintre voi se rătăcește de la adevăr, iar cineva îl întoarce, 20să știe că acela care aduce înapoi un păcătos de pe calea lui rătăcită îi va salva sufletul de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate.