Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Числа 8:1-26

Расположение лампад

1Вечный сказал Мусо:

2– Говори с Хоруном, скажи ему: «Когда ты будешь устанавливать семь лампад на светильнике, то установи их так, чтобы они освещали пространство спереди».

3Хорун так и сделал. Он установил лампады так, чтобы они светили перед светильником, как повелел Мусо Вечный. 4Вот как был сделан светильник: его сделали из кованого золота – от основания до цветков. Светильник был сделан по тому образцу, который показал Мусо Вечный.

Очищение и посвящение левитов

5Вечный сказал Мусо:

6– Отдели левитов от остальных исроильтян и очисти их. 7Чтобы очистить их, сделай так: окропи их водой очищения, и пусть они обреют всё тело и выстирают одежду. Так они очистятся. 8Пусть они возьмут молодого быка с положенным хлебным приношением из лучшей муки, смешанной с маслом, а ты возьми второго молодого быка для жертвы за грех. 9Приведи левитов к шатру встречи и собери всё общество Исроила. 10Поставь левитов перед Вечным, и пусть исроильтяне возложат на них руки. 11Пусть Хорун посвятит левитов Вечному как приношение от исроильского народа, чтобы они могли служить Вечному.

12Когда левиты возложат руки на головы быков, принеси одного быка в жертву Вечному за грех, а другого – во всесожжение, чтобы очистить левитов. 13Поставь левитов перед Хоруном и его сыновьями и посвяти их Вечному как приношение. 14Так ты отделишь левитов от остальных исроильтян, и левиты станут Моими.

15Когда ты очистишь левитов и посвятишь их как приношение, пусть они войдут, чтобы служить при шатре встречи. 16Они – те исроильтяне, которых нужно полностью отдать Мне. Я беру их Себе вместо первенцев мужского пола от любой исроильтянки. 17Все первенцы мужского пола в Исроиле – человек или животное – принадлежат Мне. Я отделил их Себе, умертвив всех первенцев в Египте. 18Я взял левитов вместо всех первородных сыновей Исроила. 19Я предназначил левитов в дар от исроильтян Хоруну и его сыновьям, чтобы они служили за исроильтян при шатре встречи и совершали для них очищение, чтобы никакая напасть не поразила исроильтян, если они приблизятся к святилищу.

20Мусо, Хорун и всё общество Исроила поступили с левитами точно так, как повелел Мусо Вечный. 21Левиты очистились и выстирали одежду. Хорун посвятил их Вечному как приношение и совершил для них очищение, чтобы сделать их чистыми. 22После этого левиты вошли, чтобы служить при шатре встречи под началом Хоруна и его сыновей. Они поступили с левитами точно так, как повелел Мусо Вечный.

23Вечный сказал Мусо:

24– Это касается левитов: пусть мужчины двадцати пяти лет и старше принимаются за свои обязанности по службе при шатре встречи, 25но в пятьдесят лет пусть удаляются от постоянного служения и больше не служат. 26Они могут помогать своим братьям исполнять их обязанности при шатре встречи, но сами пусть не служат. Так ты обозначишь левитам их обязанности.

Het Boek

Numeri 8:1-26

De Levieten apart gezet voor God

1De Here zei tegen Mozes: 2‘Zeg tegen Aäron dat hij, als hij de zeven lampen van de kandelaar aansteekt, hij deze zó moet richten dat zij hun licht naar voren werpen.’ 3Aäron deed dit. 4De kandelaar en de bloemdecoraties op de schacht en de armen waren gemaakt van gedreven goud. Het geheel was gemaakt volgens het voorbeeld dat de Here aan Mozes had getoond.

5-6 Toen zei de Here tegen Mozes: ‘Neem de Levieten apart van de rest van het volk Israël. 7Zij moeten zich reinigen: besprenkel hen met water dat hen ontzondigt. Laten zij vervolgens hun hele lichaam scheren, hun kleren wassen en zich baden. 8Laat hen daarna een jonge stier en een spijsoffer van fijn meel, vermengd met olie en een jonge stier als zondoffer brengen. 9Breng de Levieten dan bij de ingang van de tabernakel. Het hele volk moet daarbij aanwezig zijn. 10Daar zullen de stamhoofden namens het hele volk hun de handen opleggen. 11Aäron zal hen met een gebaar alsof hij offert, aan de Here aanbieden als een geschenk van het hele volk Israël. De Levieten zullen in hun dienst aan de Here het hele volk vertegenwoordigen. 12Daarna zullen de Levieten hun handen leggen op de koppen van de jonge stieren en deze aan de Here offeren: de ene als zondoffer en de andere als brandoffer, om verzoening te doen over de Levieten. 13Vervolgens moeten de Levieten bij Aäron en zijn zonen worden gebracht, net zoals elk ander geschenk aan de Here bij de priesters wordt gebracht! 14Op die manier zult u de Levieten afzonderen van de rest van het volk en zij zullen mijn eigendom zijn. 15Nadat u hen hebt geheiligd en aan de Here hebt aangeboden, zullen zij de tabernakel in- en uitgaan om hun werk te doen. 16Zij zijn mijn absolute eigendom. Ik heb hen aanvaard in plaats van de eerstgeborenen van de Israëlieten, 17want alle eerstgeborenen van het volk Israël zijn van Mij, zowel van mens als van dier. Ik heb hen voor Mijzelf bestemd in de nacht dat Ik de eerstgeborenen van de Egyptenaren doodde. 18Ja, Ik heb de Levieten aangenomen in plaats van alle oudste zonen van Israël. 19En Ik zal de Levieten als een geschenk geven aan Aäron en zijn zonen. De Levieten zullen in de tabernakel de heilige taken uitvoeren die waren opgelegd aan de Israëlieten. Zij zullen de gaven van het volk offeren om verzoening over hen te doen. Er zal dan geen plaag onder de Israëlieten voorkomen, wat wel zou gebeuren als gewone mensen de tabernakel zouden binnengaan.’

20Dus wijdden Mozes, Aäron en het hele volk Israël de Levieten en volgden zorgvuldig de opdrachten op die de Here Mozes had gegeven. 21De Levieten reinigden zich en wasten hun kleren. Aäron bood hen als een bijzondere gave aan de Here aan en voerde de reinigingsceremonie voor hen uit om hen te heiligen en te reinigen.

22Vervolgens betraden zij de tabernakel als helpers van Aäron en zijn zonen, alles gebeurde zoals de Here Mozes had opgedragen.

23-24 De Here instrueerde Mozes verder: ‘Als een Leviet vijfentwintig jaar is, mag hij dienstdoen in de tabernakel. Hij wordt ontslagen van zijn taken als hij vijftig jaar is. 25-26 Als hij ouder is dan vijftig jaar kan hij nog wel helpen bij lichte werkzaamheden, maar hoeft geen vaste plichten meer te vervullen.’