Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Песнь Сулаймона 8:1-14

1О, если бы ты был мне братом,

которого моя мать вскормила грудью!

Тогда я, встретив тебя на улице,

целовала бы тебя,

и меня бы не осудили.

2Я бы повела тебя

и привела в дом матери моей –

той, что учила меня8:2 Или: «…матери моей; там ты учил бы меня»..

Я дала бы тебе выпить пряного вина

и сок моих гранатов.

3Его левая рука под моей головой,

а правая обнимает меня.

4Дочери Иерусалима, заклинаю вас:

не будите и не возбуждайте любви,

пока она сама того не пожелает.

Молодые женщины:

5– Кто это восходит от пустыни,

прижавшись к своему возлюбленному?

Она:

– Под яблоней я разбудила тебя:

там, где зачала тебя мать твоя,

там, где она тебя родила.

6Положи меня, как печать, на сердце твоё,

как перстень, на руку свою,

потому что любовь крепка, как смерть,

жар её свиреп, как преисподняя8:6 Букв.: «Шеол». Шеол – место, где пребывают души умерших..

Она горит ярким огнём,

она подобна бушующему пламени.

7Множество вод не потушит любви,

и реки не смоют её.

Если бы кто и отдавал всё богатство своего дома за любовь,

он был бы отвергнут с презрением.

Братья:

8– Есть у нас младшая сестра,

у которой груди ещё не выросли.

Что мы будем делать с сестрой нашей

в день, когда будут сватать её?

9Если она – стена,

то мы воздвигнем на ней серебряные башни.

Если она – дверь,

то мы запрём её за кедровыми досками.

Она:

10– Я – стена,

и груди мои словно башни,

поэтому я нашла благоволение в его глазах8:10 Или: «поэтому он смотрит на меня, как на достигшую зрелости»..

11У Сулаймона был виноградник в Баал-Гамоне8:11 Местонахождение Баал-Гамона неизвестно. Значение этого названия – «богатый господин».;

он сдал его арендаторам.

Каждый должен был приносить за плоды его

тысячу серебряных монет.

12А мой виноградник в моём распоряжении!

Тысяча серебряных монет – пусть тебе, Сулаймон,

а двести – взращивающим плоды.

Он:

13– Жительница садов!

Друзья внимают голосу твоему,

позволь и мне услышать его.

Она:

14– Спеши, возлюбленный мой,

скачи, словно газель

или как молодой олень

в горах, где произрастают пряности.

Nouă Traducere În Limba Română

Cântarea Cântărilor 8:1-14

1O, dacă ai fi fost frate cu mine

și dacă ai fi fost alăptat de mama mea!

Atunci te‑aș fi găsit afară, te‑aș fi sărutat,

și nimeni nu m‑ar fi disprețuit!

2Te‑aș fi luat și te‑aș fi condus în casa mamei mele,

care m‑a învățat.

Ți‑aș fi dat să bei vin aromat,

nectar din rodiile mele.

3Mâna lui stângă să fie sub capul meu,

și cu mâna lui dreaptă să mă îmbrățișeze!

4Vă pun să jurați, fiice ale Ierusalimului:

de ce stârniți și de ce treziți iubirea

până nu‑i face ei plăcere?

Corul

5Cine este aceea care se suie din pustie

sprijinindu‑se de iubitul ei?

Sulamita

Te‑am trezit sub măr,

acolo unde mama ta te‑a conceput,

acolo unde a suferit durerile pentru a te naște.

6Așază‑mă ca o pecete pe inima ta

și asemenea unui semn pe brațul tău!

Fiindcă dragostea este puternică precum moartea,

iar ardoarea6 Sau: gelozia. ei este de neînduplecat precum Locuința Morților6 Ebr.: Șeol;

flăcările ei sunt flăcări de foc,

flăcări mistuitoare!6 Sau: foc, / o flacără a Domnului.

7Apele mari nu pot să stingă dragostea,

râurile nu sunt în stare s‑o înece!

Dacă un om ar dărui toate bogățiile din casa lui pentru iubire,

ar fi atât de disprețuit!7 Sau: acestea ar fi profund disprețuite.

Corul

8Avem o soră tânără

căreia nu i‑au crescut încă sânii.

Ce vom face pentru sora noastră

în ziua când va fi pețită?

9Dacă este un zid,

vom construi pe ea un șir de pietre de argint,

iar dacă este o ușă

o vom închide cu scânduri de cedru!

Sulamita

10Eu sunt un zid,

iar sânii mei sunt ca niște turnuri!

Și astfel am devenit în ochii lui

precum cea care i‑a adus împlinire!10 Sau: precum cea care a găsit pace.

11Solomon avea o vie in Baal-Hamon;

el a încredințat‑o unor îngrijitori,

și fiecare trebuia să aducă pentru rodul ei

o mie de șecheli11-12 Sau: sicli, greutate de bază, comună la toate popoarele semite antice. Existau mai multe tipuri de șechel: regal (2 Sam. 14:26; aproximativ 13 gr), obișnuit (aproximativ 12 gr) și cel al Lăcașului (aproximativ 10 gr). Greutatea șechelului a variat în diferite vremuri și în diferite zone. Aproximativ 12 kg. de argint.

12Via mea este a mea și numai a mea!

Cei o mie de șecheli să‑ți revină ție, Solomon,

iar două sute12 Aproximativ 2,5 kg. celor ce‑i îngrijesc rodul!

Iubitul

13Tu, cea care locuiești în grădini,

niște prieteni ascultă cu atenție glasul tău.

Lasă‑mă să‑l aud și eu!

Sulamita

14Aleargă, iubitul meu,

fii asemenea unei gazele

sau asemenea unui pui de cerb

peste munții înmiresmați!