Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Песнь Сулаймона 3:1-11

1Всю ночь на ложе своём

я искала того, кого любит душа моя;

я искала его, но не нашла.

2Теперь я встану и пойду по городу,

по улицам и площадям,

и буду искать того, кого любит душа моя;

я искала его, но не нашла.

3Встретили меня стражи,

обходящие город, и я спросила:

«Не видали ли вы того, кого любит душа моя?»

4Но едва отошла я от них,

как нашла того, кого любит душа моя.

Ухватилась я за него и не отпускала его,

пока не привела его в дом матери моей,

в ту комнату, где она меня зачала3:4 Или: «в ту комнату, где я могла бы зачать»..

5Дочери Иерусалима, заклинаю вас

газелями и полевыми ланями:

не будите и не возбуждайте любви,

пока она сама того не пожелает.

Молодые женщины:

6– Кто это восходит от пустыни,

подобно столбам дыма,

источая ароматы мирры, и ладана,

и всяких благовоний купеческих?

7Смотрите! Это паланкин3:7 Паланкин – носилки в виде кресла или ложа, укреплённые на двух длинных шестах, концы которых лежат на плечах носильщиков. Сулаймона

в сопровождении шестидесяти воинов,

могучих воинов Исроила.

8Каждый из них носит меч на боку,

все они опытны в бою,

готовы к опасности ночной.

9Царь Сулаймон сделал для себя паланкин,

он сделал его из ливанского дерева.

10Стойки его он сделал из серебра,

основание из золота.

Сиденье его обито пурпурной тканью,

изнутри он украшен с любовью.

Дочери Иерусалима, 11выйдите,

посмотрите, дочери Сиона,

на царя Сулаймона в короне,

которой его мать увенчала его

в день свадьбы его,

в день радостный для него.

Nouă Traducere În Limba Română

Cântarea Cântărilor 3:1-11

1Am tânjit toată noaptea, în patul meu,

după iubitul sufletului meu;

am tânjit după el, dar nu l‑am găsit.

2Însă acum mă voi ridica și voi străbate cetatea,

voi merge pe străzile și în piețele ei;

îl voi căuta pe iubitul sufletului meu!

L‑am căutat, dar nu l‑am găsit.

3M‑au găsit străjerii

care dădeau ocol cetății.

„Nu l‑ați văzut pe iubitul sufletului meu?“

4Abia trecusem de ei,

și l‑am găsit pe iubitul sufletului meu!

L‑am prins și nu l‑am mai lăsat

până nu l‑am adus în casa mamei mele,

în odaia celei ce m‑a zămislit.

5Vă pun să jurați, fiice ale Ierusalimului,

pe gazelele sau pe cerboaicele câmpului:

dacă stârniți și dacă treziți iubirea

până nu‑i face ei plăcere…

6Ce se ivește din pustie,

ca niște coloane de fum,

parfumate cu smirnă și cu tămâie,

preparate din toate aromele negustorului?

7Iată, este lectica lui Solomon,

cu șaizeci de viteji în jurul ei,

dintre bărbații cei mai viteji ai lui Israel,

8toți înarmați cu săbii

și având experiență în luptă,

fiecare purtându‑și sabia la șold,

din cauza groazei din timpul nopții.

9Regele Solomon și‑a făcut un palanchin

din lemn de Liban.

10Stâlpii i‑a făcut din argint,

iar cadrul din aur.

Scaunul a fost făcut din purpură,

iar interiorul a fost împodobit cu piele10 Sau: dragoste; este posibilă o ambiguitate intenționată sau un joc de cuvinte între ahaba (piele) și ahaba (dragoste).

de către10 Sau: iar interiorul împodobit este un dar din dragoste / din partea; sau: împodobit cu piele / iubire. / Fiicele Ierusalimului. fiicele Ierusalimului.

11Ieșiți, fiice ale Sionului,

și priviți‑l pe regele Solomon purtând coroana,

coroana primită de la mama sa

în ziua căsătoriei lui,

în ziua bucuriei inimii lui!