Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ос 7

    1когда Я исцелю Исроил,
откроются грехи Ефраима
    и преступления столицы Сомарии будут разоблачены.
Люди обманывают,
    воры пробираются в дома,
    разбойники грабят на улицах,
но они не понимают,
    что Я помню все их злые дела.
Грехи их окружают их,
    грехи их всегда передо Мной.

Заговор против царя

– Они веселят царя своим злодейством,
    вождей – своей ложью.
Все они – распутники,
    пылают, словно тандыр,
в котором пекарю не нужно поддерживать огонь,
    пока он замешивает тесто,
    и пока оно не поднимется.
В день праздника нашего царя
    вожди напиваются вином до бесчувствия,
    а царь протягивает свою руку насмешникам.
Их сердца, словно тандыр,
    горят интригами.
Их злоба теплится всю ночь,
    а утром она горит, как пылающий огонь.
Все они раскалены, как тандыр,
    истребляют своих же правителей,
низвергают царя за царём,
    но никто не взывает ко Мне.[a]

Исроил ищет помощи не у Вечного

– Ефраим смешался с нечестивыми народами;
    Ефраим уподобился неперевёрнутой лепёшке,
подгоревшей с одной стороны
    и недопечённой с другой.
Чужестранцы поедают его силы,
    а он и не осознаёт.
Его волос стал седым,
    а он и не замечает.
10 Гордость Исроила свидетельствует против него,
    но, при всём этом,
он не возвращается к Вечному, своему Богу,
    и не ищет Его.

11 Ефраим стал как голубь,
    глупый и ничего не смыслящий.
То он взывает к Египту,
    то идёт в Ассирию.
12 Когда они пойдут, Я накину на них Свою сеть;
    Я низвергну их, как птиц небесных.
Я накажу их,
    как было сказано их собранию.
13 Горе им,
    потому что они удалились от Меня!
Гибель им,
    потому что они восстали против Меня!
Я хочу искупить их,
    а они лгут обо Мне.
14 Они не взывают ко Мне от всего сердца,
    а причитают на своих ложах.
Они наносят себе порезы[b] из-за хлеба и молодого вина,
    но отворачиваются от Меня.
15 И хотя Я вразумлял и укреплял их,
    они всё равно замышляют зло против Меня.
16 Они обращаются, но не к Высочайшему;
    они – как неверный лук.
Вожди их падут от меча
    из-за своих дерзких слов.
За это над ними будут смеяться
    в земле Египта.

Notas al pie

  1. Ос 7:7 За период около 20 лет было предательски убито четыре исроильских царя. Их убийцы наследовали престол (см. 4 Цар. 15:10, 14, 25, 30).
  2. Ос 7:14 Язычники во время своих экстатических ритуалов нередко наносили себе телесные увечья. Другое толкование: «собираются вместе».

Het Boek

Hosea 7

Israël weigert Gods hulp

1‘Ik wilde Israël vergeven, maar haar zonden bleken reusachtig groot te zijn. In Samaria lijkt iedereen wel een leugenaar, dief of bandiet te zijn! Haar inwoners schijnen er nooit aan te denken dat Ik hun zonden in gedachten houd. Zij zijn omringd door hun misdaden, Ik zie ze voortdurend.

De koning geniet van hun slechtheid en de vorsten stemmen in met hun leugens. Het zijn allemaal echtbrekers. Zoals een bakkersoven voortdurend heet is, vanaf het kneden van het deeg totdat het deeg gerezen is, zo branden zij ook voortdurend van verlangen naar wellust. Op de verjaardag van de koning bedrinken de vorsten zich tot zij er doodziek van zijn. En de koning drinkt mee met hen die hem belachelijk maken.

Hun harten gloeien als een oven van hun listen. Hun complot smeult ʼs nachts als een oven, maar laait ʼs ochtends hoog op. Zij vermoorden hun koningen, de een na de ander, en niemand van hen roept Mij te hulp.

Israël vermengt zich met de heidenen en neemt hun zondige levenswijze over. Zo wordt zij zo waardeloos als een halfgare cake! Het vereren van vreemde goden heeft Israël van haar kracht beroofd, maar zij is zich dat niet bewust. Israëls haar wordt grijs, maar zij ziet niet in hoe oud en zwak zij wordt. 10 Israël wordt openlijk aangeklaagd door haar eigen hoogmoed en toch keert zij niet terug naar de Here, haar God, en probeert zelfs niet Hem te vinden.

11 Zij gedraagt zich als een onnozele duif, zonder verstand, want zij roept Egypte te hulp of trekt naar Assyrië. 12 Maar terwijl zij vliegt, werp Ik mijn vangnet over haar en haal haar neer als een vogel uit de lucht. Ik zal haar straffen voor haar slechte gedrag.

13 Mijn volk gaat ten onder, want het is van Mij weggevlogen! Laten de mensen maar omkomen, want zij hebben tegen Mij gezondigd. Ik wilde hen wel verlossen, maar zij vertelden leugens over Mij. 14 Zij brengen slapeloze nachten door vanwege hun zorgen, maar willen mijn hulp niet inroepen. In plaats daarvan aanbidden zij heidense goden en vragen die om graan en jonge wijn, maar van Mij keren zij zich af. 15 Ofschoon Ik het was die hen heb geoefend en sterk gemaakt, komen zij tegen Mij in opstand. 16 Zij kijken overal om zich heen, behalve naar omhoog, naar Mij. Zij zijn als een kromme boog die altijd zijn doel mist. Hun leiders zullen sneuvelen door het zwaard van de vijand vanwege hun onbeschaamde gedrag tegen Mij. En heel Egypte zal hen hierom uitlachen.’