Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Нач 4

Каин и Авель

1Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела и родила Каина («приобретение»)[a]. Она сказала: «С помощью Вечного я приобрела человека». Потом она родила его брата Авеля.

Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. Через некоторое время Каин принёс в дар Вечному плоды земли, а Авель пожертвовал лучшие части[b] первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Вечному, но Каин и его дар не были угодны Ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от злости.

Тогда Вечный сказал Каину:

– Почему ты сердишься? Почему твоё лицо потемнело? Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним.

Каин сказал своему брату Авелю:

– Пойдём в поле.

Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его.

Тогда Вечный сказал Каину:

– Где твой брат Авель?

– Не знаю, – ответил тот. – Разве я сторож моему брату?

10 Вечный сказал:

– Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко Мне из земли. 11 Теперь ты проклят, изгнан с земли, которая впитала кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. 12 Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем.

13 Каин сказал Вечному:

– Моё наказание тяжелее, чем я могу вынести. 14 Ныне Ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от Твоего присутствия: я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьёт меня.

15 Но Вечный сказал ему:

– Нет, если кто убьёт Каина, тот примет за это семикратное возмездие.

И Вечный сделал Каину метку, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.

16 Каин ушёл от Вечного и жил в земле Нод («скитание»), к востоку от Эдема.

Потомки Каина

17 Каин познал свою жену, и она забеременела и родила Еноха. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Еноха. 18 У Еноха родился Ирад, у Ирада родился Мехиаил, у Мехиаила родился Метушаил, и у Метушаила родился Ламех.

19 Ламех взял себе в жёны двух женщин: одну звали Ада, другую Цилла. 20 Ада родила Иавала: он стал праотцем тех, кто живёт в шатрах и разводит скот. 21 Его брата звали Иувал: он стал праотцем всех, кто играет на арфе и свирели. 22 У Циллы тоже был сын, Тувал-Каин, который ковал все виды орудий из бронзы и железа[c]. Сестрой Тувал-Каина была Наама.

23 Ламех сказал своим жёнам:

– Ада и Цилла, послушайте меня,
    жёны Ламеха, внимайте моим словам.
Я убил мужчину за то, что он ранил меня,
    юношу – за то, что он ударил меня.
24 Если за Каина отомстится в семь раз,
    то за Ламеха в семьдесят семь раз.

Сиф и Енос

25 Адам вновь познал жену свою, и она родила сына и назвала его Сиф («даровал»), говоря: «Всевышний даровал мне другое дитя вместо Авеля, которого убил Каин».

26 У Сифа тоже был сын, и он назвал его Енос. В то время люди начали призывать имя Вечного.

Notas al pie

 1. Нач 4:1 О переводе имён и названий см. приложение VI.
 2. Нач 4:4 Букв.: «жирные части». По Закону Таврота курдюк и жир с внутренностей жертвенных животных сжигались в качестве приношения Всевышнему (см. Лев. 3:3-5, 14-17; 7:3-5).
 3. Нач 4:22 Или: «который обучал всех, кто работал с бронзой и железом».

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 4

Cain şi Abel

1Adam a cunoscut-o[a] pe soţia sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Cain[b]. Ea a zis: „Am căpătat[c] un om cu ajutorul Domnului. Apoi l-a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel era păstor, iar Cain – plugar. După o vreme, Cain I-a adus Domnului o jertfă din rodul pământului, iar Abel I-a adus o jertfă din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi jertfa lui, însă spre Cain şi jertfa lui nu a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare şi i s-a posomorât faţa. Domnul i-a zis lui Cain: „De ce te-ai mâniat şi de ce ţi s-a posomorât faţa? Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândeşte la uşă, dorinţa lui este să te domine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti.“

Cain i-a zis fratelui său, Abel: „Haidem să ieşim la câmp![d]“ Pe când se aflau acolo, Cain l-a lovit pe fratele său, Abel, şi l-a omorât. Atunci Domnul l-a întrebat pe Cain:

– Unde este fratele tău, Abel?

– Nu ştiu, a răspuns el. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10 Domnul i-a zis:

– Ce ai făcut? Ascultă: glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine! 11 Acum eşti blestemat de pământul care şi-a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12 Când vei ara pământul, el nu-ţi va mai da recolta[e]; pe pământ vei fi un pribeag, un rătăcitor. 13 Cain I-a spus Domnului:

– Pedeapsa mea este prea mare ca s-o pot purta. 14 Din moment ce m-ai izgonit astăzi de pe faţa pământului şi trebuie să mă ascund de faţa Ta şi să devin un pribeag, un rătăcitor pe pământ, atunci oricine mă va întâlni mă va ucide.

15 Domnul i-a răspuns:

– Nu va fi aşa; dacă cineva îl va ucide pe Cain, Cain va fi răzbunat de şapte ori.

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. 16 Cain a plecat din prezenţa Domnului şi s-a aşezat în ţara Nod[f], la răsărit de Eden.

Începuturile civilizaţiei

17 Cain a cunoscut-o pe soţia sa, iar ea a rămas însărcinată şi l-a născut pe Enoh. Cain a construit o cetate şi a numit-o Enoh, după numele fiului său. 18 Lui Enoh i s-a născut Irad, iar Irad a fost tatăl[g] lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metuşael, iar Metuşael a fost tatăl lui Lameh. 19 Lameh şi-a luat două soţii: pe una o chema Ada, iar pe cealaltă – Ţila. 20 Ada l-a născut pe Iabal; el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi şi au turme. 21 Numele fratelui său era Iubal; el a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira şi cu fluierul. 22 Ţila l-a născut pe Tubal-Cain, care a făcut tot felul de unelte[h] din bronz şi fier. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama.

23 Lameh le-a spus soţiilor sale:

„Ada şi Ţila, ascultaţi-mă!
    Soţii ale lui Lameh, luaţi aminte la ce vă spun!
Am omorât[i] un om pentru că m-a rănit,
    un tânăr pentru că m-a lovit.
24 Dacă de şapte ori va fi răzbunat Cain,
    Lameh va fi răzbunat de şaptezeci şi şapte de ori.“

25 Adam a cunoscut-o din nou pe soţia sa. Aceasta a născut un fiu pe care l-a numit Set[j], zicând: „Dumnezeu mi-a dăruit un alt urmaş[k] în locul lui Abel, întrucât el a fost omorât de Cain.“ 26 Lui Set i s-a născut un fiu căruia i-a pus numele Enoş[l]. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.

Notas al pie

 1. Geneza 4:1 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale; în multe alte locuri din carte
 2. Geneza 4:1 Cain sună asemănător cu termenul ebraic pentru a naşte sau a căpăta
 3. Geneza 4:1 Sau: am născut
 4. Geneza 4:8 PentSam, LXX, VUL şi Siriacă; TM nu conţine: Haidem să ieşim la câmp!
 5. Geneza 4:12 Lit.: puterea lui; sau: el nu va mai rodi
 6. Geneza 4:16 Nod înseamnă Rătăcire (vezi vs. 12, 14)
 7. Geneza 4:18 Tată poate însemna strămoş; peste tot în acest capitol
 8. Geneza 4:22 TM.; Tg: tatăl tuturor acelora care au făcut uneltele
 9. Geneza 4:23 Sau: Aş omorî
 10. Geneza 4:25 Set înseamnă, probabil, dăruit
 11. Geneza 4:25 Lit.: o altă sămânţă; vezi nota de la 3:15
 12. Geneza 4:26 Enos sau Enoş înseamnă om, termen ce sugerează aspectul de fragilitate şi mortalitate