Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 9:1-29

1Всевышний благословил Нуха и его сыновей и сказал им:

– Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. 2Пусть страх и ужас перед вами охватит всех зверей земных и всех птиц небесных, всех пресмыкающихся и всех морских рыб: они отданы вам в руки. 3Всё, что живёт и движется, будет вам в пищу. Как прежде Я дал вам зелёные растения, так и теперь Я отдаю вам всё.

4Но не ешьте мяса, в котором ещё есть кровь. 5И за вашу кровь Я непременно потребую расплаты. Я потребую расплаты за неё с каждого животного, и со всякого человека Я тоже потребую ответа за жизнь его ближнего.

6Кто бы ни пролил кровь человека, –

рукою человека прольётся и его кровь.

Потому что человек создан

по образу Всевышнего.

7Вы же плодитесь и размножайтесь, расселяйтесь на земле и умножайтесь на ней.

8Потом Всевышний сказал Нуху и его сыновьям:

9– Ныне Я заключаю священное соглашение с вами и вашими потомками, 10и со всяким живым существом, которое было с вами, – птица ли, скот или дикий зверь – со всеми, кто вышел с вами из ковчега, и с каждым зверем на земле. 11Я заключаю с вами священное соглашение:

никогда впредь всё живое не будет истреблено водами потопа;

никогда впредь не будет потоп губить землю.

12Всевышний сказал:

– Вот знак священного соглашения, которое Я заключаю на все времена между Мной и вами, и каждым живым существом, которое с вами. 13Я ставлю в облаках Мою радугу, и она будет знаком священного соглашения между Мной и землёй. 14Когда бы Я ни навёл облака на землю, в облаках появится радуга, 15и Я вспомню Моё священное соглашение между Мной и вами и каждым живым существом: никогда впредь воды не прольются потопом, чтобы погубить всё живое. 16Всякий раз, когда радуга появится в облаках, Я увижу её и вспомню вечное священное соглашение между Мной и всеми живыми существами, какие есть на земле.

17Так Всевышний сказал Нуху:

– Вот знак священного соглашения, который Я заключил между Мной и всем живым на земле.

Сыновья Нуха

18Сыновья Нуха, вышедшие из ковчега, были Сим, Хам и Иафет (Хам – отец Ханона). 19Эти трое – сыновья Нуха, и от них произошли люди, которые рассеялись по земле.

20Нух принялся возделывать землю и сажать виноград9:20 Или: «был первым, кто посадил виноград».. 21Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал обнажённый в своём шатре. 22Хам, отец Ханона, увидел наготу своего отца и, выйдя, рассказал об этом братьям. 23Но Сим и Иафет взяли одежду, положили её себе на плечи и, пятясь, вошли и прикрыли наготу отца. Их лица были обращены в другую сторону, чтобы им не увидеть наготы отца.

24Когда Нух проснулся уже трезвым и узнал, что сделал с ним младший сын, 25он сказал:

– Будь проклят Ханон!

Последним из рабов

будет он своим братьям.

26Ещё он сказал:

– Благословен Вечный, Бог Сима!

Да будет Ханон рабом Сима.

27Да расширит Всевышний земли Иафета9:27 На языке оригинала наблюдается игра слов: имя Иафет и форма глагола «расширит» (иафет).;

да живёт Иафет в шатрах Сима,

и да будет Ханон его рабом.

28После потопа Нух жил триста пятьдесят лет. 29Всего Нух прожил девятьсот пятьдесят лет и умер.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 9:1-29

Legământul lui Dumnezeu cu Noe

1Dumnezeu i‑a binecuvântat pe Noe și pe fiii săi și le‑a zis: „Fiți roditori, înmulțiți‑vă și umpleți pământul! 2Teama și spaima de voi va fi peste orice vietate de pe pământ, peste orice pasăre a cerului, peste orice se târăște pe pământ și peste toți peștii mării. Ele v‑au fost date în mâinile voastre. 3Tot ce se mișcă și are viață vă va fi hrană. Așa cum v‑am dat plantele verzi, acum vă dau totul. 4Numai să nu mâncați carne cu viața ei, adică sângele ei.4 Vezi Lev. 17:14. 5Căci, cu siguranță, voi cere înapoi sângele vieții voastre. Îl voi cere de la orice vietate. Și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fiecărui frate al său.

6Celui ce varsă sângele omului,

de om sângele‑i va fi vărsat;

căci după chipul lui Dumnezeu

l‑a făcut El pe om.

7Iar voi, fiți roditori și înmulțiți‑vă. Răspândiți‑vă pe pământ și înmulțiți‑vă pe el.“1-7 Vezi 1:28-30.

8Apoi Dumnezeu le‑a vorbit lui Noe și fiilor lui, care erau cu el, zicând: 9„Iată, Eu închei legământul Meu cu voi, cu sămânța9 Vezi nota de la 3:15. voastră după voi 10și cu orice ființă vie care este cu voi – păsări, vite și orice vietate a pământului care este cu voi, toate cele care au ieșit din arcă – cu orice vietate a pământului. 11Închei legământul Meu cu voi: nu va mai fi nimicită orice făptură de apele unui potop și nu va mai fi un potop ca să distrugă pământul.“

12Dumnezeu a zis: „Acesta este semnul legământului pe care‑l fac între Mine și voi și orice ființă vie care este cu voi, de‑a lungul generațiilor viitoare: 13voi pune în nori curcubeul Meu, și el va fi semnul legământului dintre Mine și pământ. 14Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, 15Îmi voi aminti de legământul Meu cu voi și cu orice ființă vie, de orice trup. Și apele nu vor mai deveni potop, ca să distrugă orice făptură. 16Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea și Îmi voi aminti de legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice ființă vie, de orice trup, care este pe pământ.“ 17Dumnezeu i‑a zis lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care l‑am încheiat între Mine și orice făptură care este pe pământ.“

Fiii lui Noe

18Fiii lui Noe, care au ieșit din arcă, au fost: Sem, Ham și Iafet. Ham a fost tatăl lui Canaan. 19Aceștia trei au fost fiii lui Noe și din ei s‑au răspândit oameni pe tot pământul.

20Noe, om al pământului, a început să planteze o vie.20 Sau: Noe, om al pământului, a fost primul care a plantat o vie. 21El a băut vin, s‑a îmbătat și s‑a dezbrăcat în cortul său. 22Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și le‑a spus celor doi frați ai săi de afară. 23Dar Sem și Iafet au luat o haină, și‑au pus‑o pe umeri, au intrat în cort, mergând cu spatele și au acoperit goliciunea tatălui lor. Fețele lor erau întoarse, astfel încât ei n‑au văzut goliciunea tatălui lor.

24Când Noe s‑a trezit din beție și a aflat ce i‑a făcut fiul său cel mai tânăr, 25a zis:

„Blestemat să fie Canaan!

Să fie robul robilor,

față de frații săi.“25 Cu sensul de: să fie cel mai de jos dintre robi pentru frații săi.

26Apoi a zis:

„Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem,

iar Canaan să‑i fie rob.

27Fie ca Dumnezeu să mărească teritoriul lui Iafet27 Iafet sună asemănător cu termenul ebraic pentru a mări.;

el să locuiască în corturile lui Sem,

iar Canaan să‑i fie rob.“

28După potop Noe a mai trăit trei sute cincizeci de ani. 29Astfel, Noe a trăit în total nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit.