Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 6:1-22

Замысел об уничтожении человечества

1Люди начали умножаться на земле, и у них стали рождаться дочери. 2Сыны Всевышнего увидели, что человеческие дочери прекрасны, и стали брать их себе в жёны, каждый по своему выбору6:2 Сыны Всевышнего – имеются несколько различных толкований: 1) злые цари или правители, которые насильно брали себе в жёны женщин, каких они желали, и устраивали себе гаремы; 2) потомки Сифа, которые женились на безбожных девушках из рода Каина; 3) ангелы (или демоны), которые вступали в половой контакт с людьми..

3Вечный сказал:

– Не будет Дух Мой в противоборстве с человеком вечно, потому что человек смертен6:3 Или: «развращён».; все они будут уничтожены через сто двадцать лет6:3 Или: «Их жизнь не будет превышать ста двадцати лет»..

4В те дни, после того как сыны Всевышнего стали входить к человеческим дочерям, и те рожали им детей, – были на земле исполины6:4 Исполины – на языке оригинала это название звучит как слово, означающее: «падшие люди». Позднее они стали знаменитым родом воинственных гигантов (см. Чис. 13:34).. Это были герои, знаменитые с древних времён.

5Вечный увидел, что люди на земле развратились, и все их мысли постоянно склоняются к злу. 6Вечный пожалел, что сотворил человека на земле, и сердце Его наполнилось болью.

7И сказал Вечный:

– Я сотру с лица земли человеческий род, который Я сотворил. Я уничтожу и людей, и животных, и пресмыкающихся, и птиц небесных, потому что Я сожалею, что создал их.

Построение ковчега для спасения Нуха

8Но Нух нашёл милость в глазах Вечного.

9Вот рассказ о Нухе.

Среди людей того времени лишь только Нух был праведен и безупречен; он пребывал в общении со Всевышним. 10У Нуха было трое сыновей: Сим, Хам и Иафет.

11В глазах Всевышнего земля преисполнилась разврата и насилия. 12Всевышний увидел, как испорчена земля из-за того, что все люди на земле извратили свои пути.

13Тогда Всевышний сказал Нуху:

– Я положу конец всему человеческому роду, потому что из-за него земля преисполнилась насилия. Я погублю его вместе со всей землёй. 14Сделай себе ковчег из кипарисового дерева, и сделай в нём комнаты, и осмоли его изнутри и снаружи. 15Вот как тебе нужно его построить: ковчег должен быть сто тридцать пять метров в длину, двадцать два с половиной метра в ширину и тринадцать с половиной метров6:15 Букв.: «триста… пятьдесят… тридцать локтей». в высоту. 16Сделай для него крышу6:16 Или: «отверстие для света». и вверху сведи ковчег к сорока пяти сантиметрам6:16 Букв.: «одному локтю».. Поставь сбоку дверь и сделай нижнюю, среднюю и верхнюю палубы. 17Я наведу на землю воды потопа, чтобы погубить всё, что живёт под небом, всякое существо, в котором дышит жизнь. Всё, что есть на земле, погибнет. 18Но с тобой Я заключу священное соглашение, и ты войдёшь в ковчег – ты, и твои сыновья, и твоя жена, и жёны твоих сыновей. 19Введи в ковчег всех живых существ по паре, самца и самку, чтобы они остались в живых вместе с тобой. 20К тебе придут, чтобы тоже остаться в живых, по паре от каждого вида птиц, зверей и каждого вида пресмыкающихся. 21Возьми в запас самой разной еды, чтобы кормиться и тебе, и им.

22Нух сделал всё точно так, как велел ему Всевышний.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 6:1-22

Potopul

1Când oamenii au început să se înmulțească pe fața pământului și li s‑au născut fiice, 2fiii lui Dumnezeu au văzut că fiicele oamenilor erau frumoase și și‑au luat soții dintre toate acelea pe care le‑au ales. 3Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne3 Sau: nu Se va lupta. pentru totdeauna în om, pentru că el însuși este carne3 În sensul că natura omului este mortală și pervertită.; zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.“ 4Uriașii4 Ebr.: Nefilim, termen care, după toate probabilitățile, se referă la oameni de înălțime și putere neobișnuită (vezi Num. 13:31-33). erau pe pământ în zilele acelea, și chiar și după aceea, când fiii lui Dumnezeu4 Expresia fiii lui Dumnezeu se referă, cel mai probabil, la descendenții credincioși de pe linia genealogică a lui Set, care s‑au căsătorit cu descendenții căzuți ai lui Cain. au intrat4 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale. la fiicele oamenilor și ele le‑au născut copii. Aceștia au fost vitejii din vechime, oameni cu renume.

5Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor inimii5 Termenul ebraic nu are doar sensul restrâns de organ biologic. În limbajul biblic, inima este centrul spiritului uman – de unde izvorăsc emoțiile, gândurile, motivațiile, curajul și acțiunile. lui era toată ziua numai înspre rău. 6Domnului I‑a părut rău că l‑a făcut pe om pe pământ și S‑a întristat în inima Lui. 7Domnul a zis: „Îl voi șterge de pe fața pământului pe omul pe care l‑am creat, de la om până la vite, până la târâtoare7, 20 Vezi nota de la 1:24. și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i‑am făcut.“ 8Dar Noe a găsit bunăvoință înaintea8 Lit.: în ochii. Domnului.

Vestirea potopului

9Aceasta este istoria9 Vezi nota de la 2:4. lui Noe. Noe a fost un om drept, fără pată în generația sa9 Lit.: în generațiile sale. Viața lui Noe s‑a derulat de‑a lungul mai multor generații de oameni.. Noe a umblat cu Dumnezeu. 10Lui Noe i s‑au născut trei fii: Sem, Ham și Iafet.

11Pământul era pervertit înaintea lui Dumnezeu și plin de violență. 12Dumnezeu S‑a uitat spre pământ și iată că acesta era pervertit, căci orice făptură12 Lit.: toată carnea. își pervertise calea pe pământ. 13Dumnezeu i‑a zis lui Noe: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, pentru că pământul este plin de violență din cauza lor. Iată, le voi distruge împreună cu pământul. 14Fă‑ți o arcă din lemn de gofer14 Probabil o specie de chiparos.. Să faci în arcă niște încăperi14 Lit.: cuiburi. Sau: Să faci arca din trestie (probabil cu sensul de a o căptuși). și s‑o acoperi cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. 15Să o faci astfel: lungimea arcei să fie de trei sute de coți, lățimea – de cincizeci, iar înălțimea – de treizeci15 Un cot măsura între 45-55 cm. În traducerea de față a fost aproximat la 50 cm. Aproximativ 150 m, 25 m, 15 m.. 16Să faci pentru arcă un acoperiș16 Sau: o fereastră., pe care să‑l termini la un cot16 Un cot măsura între 45 cm (cotul standard evreiesc) și 55 cm (cotul regal și cel babilonian). deasupra16 Sau: pe care să‑l închei, lăsând o distanță de un cot de la vârf, distanța aceasta fiind folosită drept fereastră. Este vorba fie de un acoperiș care, de la streașină în sus, nu trebuia să depășească înălțimea de un cot, fie de o fereastră care trebuia să se încadreze în acel cot dintre vârful acoperișului și streașină.. Să pui ușa acestei arce pe o parte a sa și să faci trei punți: una jos, a doua la mijloc, iar a treia sus. 17Iată că Eu voi aduce un potop de apă pe pământ, ca să distrug orice făptură de sub ceruri, care are suflare de viață în ea. Și tot ce este pe pământ va pieri. 18Dar voi încheia legământul Meu cu tine, iar tu vei intra în arcă împreună cu fiii tăi, cu soția ta și cu soțiile fiilor tăi. 19Din tot ce este viu, din orice făptură, să aduci în arcă două din fiecare, ca să le ții în viață împreună cu tine. Ele să fie un mascul și o femelă. 20Să vină la tine înăuntru, ca să le ții în viață, câte două din fiecare fel de păsări, din fiecare fel de vite și din orice târâtoare a pământului, după felul ei. 21Iar tu, ia cu tine din fiecare fel de hrană care se poate mânca și depoziteaz‑o. Aceasta va fi hrana ta și a lor.“ 22Noe a făcut totul așa cum i‑a poruncit Dumnezeu; așa a făcut.