Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 5:1-32

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама. Когда Всевышний сотворил человека, Он создал его по Своему подобию5:1 Здесь говорится о духовном подобии.. 2Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»5:2 Человек – на языке оригинала адам..

3Когда Адам прожил сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. 4После рождения Сифа Адам жил ещё восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 5Всего Адам жил девятьсот тридцать лет и умер.

6Когда Сиф прожил сто пять лет, у него родился Енос. 7После рождения Еноса Сиф жил восемьсот семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 8Всего Сиф жил девятьсот двенадцать лет и умер.

9Когда Енос прожил девяносто лет, у него родился Каинан. 10После рождения Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 11Всего Енос жил девятьсот пять лет и умер.

12Когда Каинан прожил семьдесят лет, у него родился Малелеил. 13После рождения Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 14Всего Каинан жил девятьсот десять лет и умер.

15Когда Малелеил прожил шестьдесят пять лет, у него родился Иаред. 16После рождения Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 17Всего Малелеил жил восемьсот девяносто пять лет и умер.

18Когда Иаред прожил сто шестьдесят два года, у него родился Енох5:18 Енох – на Востоке также известен как Идрис.. 19После рождения Еноха Иаред жил восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 20Всего Иаред жил девятьсот шестьдесят два года и умер.

21Когда Енох прожил шестьдесят пять лет, у него родился Мафусал. 22После рождения Мафусала Енох пребывал в близком общении со Всевышним триста лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 23Енох дожил до трёхсот шестидесяти пяти лет. 24Енох пребывал в общении со Всевышним, и потом его не стало, потому что Всевышний взял его.

25Когда Мафусал прожил сто восемьдесят семь лет, у него родился Ламех. 26После рождения Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года, и у него были ещё сыновья и дочери. 27Всего Мафусал жил девятьсот шестьдесят девять лет и умер.

28Когда Ламех прожил сто восемьдесят два года, у него родился сын. 29Он назвал его Нух5:29 Нух – также известен как Ной. («утешение») и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Вечным». 30После рождения Нуха Ламех жил пятьсот девяносто пять лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 31Всего Ламех жил семьсот семьдесят семь лет и умер.

32Когда Нуху исполнилось пятьсот лет, у него родились сыновья: Сим, Хам и Иафет.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5:1-32

Urmașii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea istoriei1 Vezi nota de la 2:4. lui Adam. În ziua în care l‑a creat Dumnezeu pe om1 Sau: pe Adam., l‑a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. 2I‑a creat bărbat și femeie. În ziua în care i‑a creat, i‑a binecuvântat și le‑a pus numele de „om2 Ebr.: Adam.“.

3La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s‑a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i‑a pus numele Set. 4După nașterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 5Astfel, toate zilele pe care le‑a trăit Adam au fost nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

6La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s‑a născut Enoș. 7După nașterea lui Enoș, Set a mai trăit opt sute șapte ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 8Astfel, toate zilele lui Set au fost nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

9La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoș i s‑a născut Chenan. 10După nașterea lui Chenan, Enoș a mai trăit opt sute cincisprezece ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 11Astfel, toate zilele lui Enoș au fost nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12La vârsta de șaptezeci de ani, lui Chenan i s‑a născut Mahalalel. 13După nașterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 14Astfel, toate zilele lui Chenan au fost nouă sute zece ani; apoi a murit.

15La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Mahalalel i s‑a născut Iared. 16După nașterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 17Astfel, toate zilele lui Mahalalel au fost opt sute nouăzeci și cinci de ani; apoi a murit.

18La vârsta de o sută șaizeci și doi de ani, lui Iared i s‑a născut Enoh. 19După nașterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 20Astfel, toate zilele lui Iared au fost nouă sute șaizeci și doi de ani; apoi a murit.

21La vârsta de șaizeci și cinci de ani, lui Enoh i s‑a născut Metușelah. 22După nașterea lui Metușelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 23Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute șaizeci și cinci de ani. 24Enoh a umblat cu Dumnezeu. Apoi n‑a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l‑a luat.

25La vârsta de o sută optzeci și șapte de ani, lui Metușelah i s‑a născut Lameh. 26După nașterea lui Lameh, Metușelah a mai trăit șapte sute optzeci și doi de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 27Astfel, toate zilele lui Metușelah au fost nouă sute șaizeci și nouă de ani; apoi a murit.

28La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, lui Lameh i s‑a născut un fiu 29căruia i‑a pus numele Noe29 Ebr.: Noah, care sună asemănător cu termenul ebraic pentru mângâiere, alinare, tihnă., zicând: „Acesta ne va mângâia în lucrul și durerea mâinilor noastre, care vin din pământul pe care l‑a blestemat Domnul.“ 30După nașterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci și cinci de ani și i s‑au mai născut fii și fiice. 31Astfel, toate zilele lui Lameh au fost șapte sute șaptezeci și șapte de ani; apoi a murit.

32La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s‑au născut Sem, Ham și Iafet.