Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 40:1-23

Юсуф толкует сны двух узников

1Некоторое время спустя виночерпий и пекарь египетского царя провинились перед своим господином, царём Египта. 2Фараон разгневался на двух своих приближённых, главного виночерпия и главного пекаря, 3и заключил их в темницу при доме начальника стражи, туда же, куда был заключён Юсуф. 4Начальник стражи поручил их Юсуфу, и тот прислуживал им.

Они пробыли в заточении некоторое время, 5и вот им обоим – виночерпию и пекарю египетского царя, которые сидели в темнице, – в одну и ту же ночь приснились сны, и каждый сон имел своё особое значение.

6Придя к ним на следующее утро, Юсуф увидел, что они чем-то опечалены. 7Он спросил приближённых фараона, заключённых вместе с ним в доме его господина:

– Почему у вас сегодня такой печальный вид?

8– Нам обоим приснились сны, – ответили они, – а истолковать их некому.

Юсуф сказал им:

– Разве толкование не от Всевышнего? Расскажите мне ваши сны.

9Главный виночерпий рассказал Юсуфу свой сон:

– Я видел во сне виноградную лозу, 10и на лозе были три ветви. Едва на ней показались почки, как она расцвела, и цветы сразу превратились в гроздья винограда. 11У меня в руке была чаша фараона; я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.

12– Вот что это значит, – сказал ему Юсуф. – Три ветви – это три дня. 13Через три дня фараон возвысит тебя и возвратит на прежнее место, и ты подашь фараону его чашу, как в прежние времена, когда ты был его виночерпием. 14Но в те добрые для тебя времена, молю тебя, вспомни обо мне и окажи мне милость: упомяни обо мне фараону, чтобы вызволить меня из темницы. 15Меня ведь насильно увезли из земли евреев, и здесь я тоже не сделал ничего такого, чтобы сидеть в темнице.

16Увидев, что Юсуф дал благоприятное истолкование, главный пекарь сказал Юсуфу:

– Мне тоже приснился сон: я держал на голове три корзины. 17В верхней была всякая выпечка для фараона, но её клевали птицы прямо из корзины на моей голове.

18– Вот что это значит, – сказал Юсуф. – Три корзины – это три дня. 19Через три дня фараон возвысит и тебя тоже – тебе отрубят голову, а тело посадят на кол40:19 Букв.: «повесят тебя на дереве»; так же в ст. 22 и 41:13., и птицы будут клевать его.

20На третий день, в свой день рождения, фараон устроил пир для всех своих придворных, и в их окружении он возвысил главного виночерпия и главного пекаря: 21главного виночерпия он возвратил на прежнее место, и тот вновь подал чашу в руку фараону, 22а главного пекаря посадил на кол, как Юсуф и сказал им в своём истолковании.

23Но главный виночерпий не вспомнил о Юсуфе; он забыл о нём.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 40:1-23

Visele celor doi demnitari ai lui Faraon

1După toate acestea, paharnicul și brutarul regelui Egiptului au păcătuit împotriva stăpânului lor, regele Egiptului. 2Faraon s‑a mâniat pe cei doi demnitari ai săi, pe căpetenia paharnicilor și pe căpetenia brutarilor, 3și i‑a pus sub pază în casa comandantul gărzii3-4 Vezi nota de la 37:36., în temniță, în locul în care era închis și Iosif. 4Comandantul gărzii i‑a dat în grija lui Iosif și el i‑a slujit, iar aceștia au rămas sub pază pentru o vreme.

5Într‑o noapte, amândoi, atât paharnicul, cât și brutarul regelui Egiptului, care erau închiși în temniță, au avut câte un vis, fiecare vis cu semnificația lui. 6Dimineața, când a venit la ei, Iosif s‑a uitat la aceștia și iată că erau tulburați.

7El i‑a întrebat pe demnitarii lui Faraon, care erau sub pază împreună cu el în casa stăpânului său, zicând:

– De ce vă sunt fețele atât de triste astăzi?

8Ei i‑au răspuns:

– Am avut niște vise, dar nu este nimeni care să ni le poată interpreta.

Atunci Iosif le‑a zis:

– Oare nu‑I aparțin lui Dumnezeu interpretările viselor? Istorisiți‑mi‑le mie.

9Căpetenia paharnicilor i‑a istorisit visul său lui Iosif și i‑a zis:

– În visul meu se făcea că înaintea mea era o viță. 10În viță erau trei ramuri. Imediat după ce a înmugurit, i s‑a deschis floarea, iar ciorchinii s‑au făcut struguri copți. 11Cupa lui Faraon era în mâna mea. Am luat strugurii, i‑am stors în cupă și am pus cupa în mâna lui Faraon.

12Iosif i‑a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei ramuri înseamnă trei zile. 13Peste trei zile, Faraon îți va înălța capul și te va repune în slujbă, iar tu vei pune cupa în mâna sa, așa cum făceai înainte, când erai paharnicul lui. 14Dar când îți va merge bine, te rog, adu‑ți aminte de mine și arată‑ți îndurarea față de mine. Amintește‑i lui Faraon de mine și scoate‑mă din această temniță, 15pentru că am fost luat cu forța din țara evreilor. Și nici chiar aici n‑am făcut nimic pentru care să merit să fiu aruncat în temniță15 Același termen ebraic tradus în 37:24 cu puț..

16Când căpetenia brutarilor a văzut că Iosif a dat o interpretare îmbucurătoare, i‑a zis:

– Și eu eram în visul meu și se făcea că pe capul meu se aflau trei coșuri de pâine.16 Sau: coșuri din nuiele. 17În coșul de deasupra erau tot felul de aluaturi coapte pentru Faraon, dar păsările le devorau din coșul de pe capul meu.

18Iosif i‑a răspuns și i‑a zis:

– Aceasta este interpretarea visului: cele trei coșuri înseamnă trei zile. 19Peste trei zile, Faraon îți va „înălța“ capul19 Lit.: îți va înălța capul de pe tine, cu sensul de îți va tăia capul. În ebraică este folosit un joc de cuvinte cu v. 13: îți va înălța capul. Vezi și v. 20. și te va atârna de un copac19 Sau: te va trage în țeapă, un mod de expunere a trupurilor celor executați (și în 40:22; 41:13)., iar păsările îți vor devora carnea.

20A treia zi, Faraon și‑a sărbătorit ziua de naștere și le‑a dat un ospăț tuturor slujitorilor săi. Dintre slujitorii săi, Faraon a înălțat capul căpeteniei paharnicilor și pe al căpeteniei brutarilor. 21El a reașezat în slujba de paharnic pe căpetenia paharnicilor, care a pus din nou cupa în mâna lui Faraon, 22însă pe căpetenia brutarilor a atârnat‑o de un copac, întocmai cum le interpretase Iosif. 23Dar căpetenia paharnicilor nu și‑a mai adus aminte de Iosif, ci l‑a uitat.