Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 4:1-26

Каин и Авель

1Адам познал Еву, свою жену, и она забеременела и родила Каина («приобретение»)4:1 О переводе имён и названий см. приложение VI.. Она сказала: «С помощью Вечного я приобрела человека». 2Потом она родила его брата Авеля.

Авель пас стада, а Каин обрабатывал землю. 3Через некоторое время Каин принёс в дар Вечному плоды земли, 4а Авель пожертвовал лучшие части4:4 Букв.: «жирные части». По Закону Таврота курдюк и жир с внутренностей жертвенных животных сжигались в качестве приношения Всевышнему (см. Лев. 3:3-5, 14-17; 7:3-5). первородных своего стада. Авель и его дар были угодны Вечному, 5но Каин и его дар не были угодны Ему. Каин разгневался, и лицо его потемнело от злости.

6Тогда Вечный сказал Каину:

– Почему ты сердишься? Почему твоё лицо потемнело? 7Если ты будешь поступать правильно, неужели ты не будешь принят? Но если ты поступаешь неправильно, то у твоих дверей притаился грех: он желает овладеть тобой, но ты должен властвовать над ним.

8Каин сказал своему брату Авелю:

– Пойдём в поле.

Когда они были в поле, Каин накинулся на своего брата Авеля и убил его.

9Тогда Вечный сказал Каину:

– Где твой брат Авель?

– Не знаю, – ответил тот. – Разве я сторож моему брату?

10Вечный сказал:

– Что ты наделал? Кровь твоего брата взывает ко Мне из земли. 11Теперь ты проклят, изгнан с земли, которая впитала кровь твоего брата, пролитую твоей рукой. 12Когда ты будешь трудиться на земле, она не станет больше плодоносить для тебя. Ты будешь на земле бесприютным скитальцем.

13Каин сказал Вечному:

– Моё наказание тяжелее, чем я могу вынести. 14Ныне Ты гонишь меня с лица земли, и я буду скрыт от Твоего присутствия: я буду на земле бесприютным скитальцем, и первый же встречный убьёт меня.

15Но Вечный сказал ему:

– Нет, если кто убьёт Каина, тот примет за это семикратное возмездие.

И Вечный сделал Каину метку, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.

16Каин ушёл от Вечного и жил в земле Нод («скитание»), к востоку от Эдема.

Потомки Каина

17Каин познал свою жену, и она забеременела и родила Еноха. В то время Каин строил город и назвал его по имени своего сына Еноха. 18У Еноха родился Ирад, у Ирада родился Мехиаил, у Мехиаила родился Метушаил, и у Метушаила родился Ламех.

19Ламех взял себе в жёны двух женщин: одну звали Ада, другую Цилла. 20Ада родила Иавала: он стал праотцем тех, кто живёт в шатрах и разводит скот. 21Его брата звали Иувал: он стал праотцем всех, кто играет на арфе и свирели. 22У Циллы тоже был сын, Тувал-Каин, который ковал все виды орудий из бронзы и железа4:22 Или: «который обучал всех, кто работал с бронзой и железом».. Сестрой Тувал-Каина была Наама.

23Ламех сказал своим жёнам:

– Ада и Цилла, послушайте меня,

жёны Ламеха, внимайте моим словам.

Я убил мужчину за то, что он ранил меня,

юношу – за то, что он ударил меня.

24Если за Каина отомстится в семь раз,

то за Ламеха в семьдесят семь раз.

Сиф и Енос

25Адам вновь познал жену свою, и она родила сына и назвала его Сиф («даровал»), говоря: «Всевышний даровал мне другое дитя вместо Авеля, которого убил Каин».

26У Сифа тоже был сын, и он назвал его Енос. В то время люди начали призывать имя Вечного.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 4:1-26

Cain și Abel

1Adam a cunoscut‑o1 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relații sexuale (în multe alte pasaje din carte). pe soția sa, Eva, iar ea a rămas însărcinată și l‑a născut pe Cain1 Cain sună asemănător cu termenul ebraic pentru a obține.. Ea a zis: „Am obținut un om cu ajutorul Domnului.“ 2Apoi l‑a născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel păstorea turmele, iar Cain lucra pământul. 3După o vreme, Cain I‑a adus Domnului un dar de mâncare din rodul pământului, 4iar Abel I‑a adus și el un dar de mâncare din întâii născuți ai turmei sale și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și darul lui de mâncare, 5însă spre Cain și darul lui de mâncare n‑a privit cu plăcere. Cain s‑a mâniat foarte tare și i s‑a posomorât fața. 6Domnul i‑a zis lui Cain: „De ce te‑ai mâniat și de ce ți s‑a posomorât fața? 7Dacă faci ce este bine, oare nu vei fi primit?7 Sau: oare nu vei fi înălțat? Dar dacă nu faci ce este bine, păcatul pândește la ușă. Dorința lui este împotriva ta, dar tu să‑l stăpânești7 Vezi nota de la 3:16..“

8Cain i‑a zis fratelui său, Abel: „Hai să ieșim la câmp!“ Pe când se aflau acolo, Cain s‑a ridicat împotriva lui Abel, fratele său, și l‑a ucis.

9Atunci Domnul l‑a întrebat pe Cain:

– Unde este Abel, fratele tău?

El a răspuns:

– Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu?

10Domnul a zis:

– Ce‑ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ către Mine! 11Acum tu ești blestemat, alungat de pe pământul care și‑a deschis gura să primească sângele fratelui tău din mâna ta. 12Când vei lucra pământul, el nu‑ți va mai da recolta.12 Lit.: nu‑ți va mai da puterea lui. Vei fi fugar și rătăcitor pe pământ.

13Cain I‑a zis Domnului:

– Pedeapsa pentru nelegiuirea mea este prea mare ca s‑o pot purta.13 Sau: Nelegiuirea mea este prea mare ca s‑o pot duce. 14Iată, Tu m‑ai izgonit azi de pe fața pământului și voi fi ascuns dinaintea feței Tale. Voi fi fugar și rătăcitor pe pământ și oricine mă va găsi mă va ucide.

15Domnul i‑a zis:

– Nicidecum! Dacă cineva îl va ucide pe Cain, acesta va fi răzbunat de șapte ori.

Domnul a hotărât un semn pentru Cain, pentru ca oricine îl va găsi să nu‑l omoare. 16Cain a ieșit dinaintea feței Domnului și s‑a așezat în țara Nod16 Nod înseamnă rătăcire (vezi v. 12, 14)., la răsărit de Eden.

Urmașii lui Cain

17Cain a cunoscut‑o pe soția sa, iar ea a rămas însărcinată și l‑a născut pe Enoh. Cain a construit o cetate și i‑a pus numele Enoh, după numele fiului său. 18Lui Enoh i s‑a născut Irad, iar Irad a fost tatăl18 Peste tot în acest capitol, tată poate avea și sensul de strămoș. lui Mehuiael. Mehuiael a fost tatăl lui Metușael, iar Metușael a fost tatăl lui Lameh. 19Lameh și‑a luat două soții. Numele celei dintâi era Ada, iar numele celei de‑a doua era Țila. 20Ada l‑a născut pe Iabal. El a fost tatăl celor care locuiesc în corturi și au turme. 21Numele fratelui său era Iubal. El a fost tatăl tuturor celor care cântă cu lira și cu fluierul. 22Țila l‑a născut pe Tubal-Cain, cel care a făurit tot felul de unelte din bronz și fier22 Cu toate că Epoca Bronzului începe, în cronologia convențională, în mileniul 4 î.Cr., iar Epoca Fierului în mileniul II î.Cr., există dovezi arheologice ale prelucrării sporadice a bronzului și a fierului începând încă din mileniul 5 î.Cr.. Sora lui Tubal-Cain a fost Naama.

23Lameh le‑a zis soțiilor sale:

„Ada și Țila, ascultați‑mi glasul!

Soții ale lui Lameh, luați aminte la cuvântarea mea!

Căci am ucis23 Sau: aș omorî. un om pentru rana mea

și un tânăr pentru vânătaia23 Sau: crestătură; tăietură. mea.

24Dacă de șapte ori va fi răzbunat Cain,

Lameh va fi răzbunat de șaptezeci și șapte de ori.“

25Adam a cunoscut‑o din nou pe soția sa. Aceasta a născut un fiu căruia i‑a pus numele Set25 Ebr.: Șet, care înseamnă, probabil, a stabili/stabilit., zicând: „Dumnezeu mi‑a rânduit o altă sămânță25 Vezi nota de la 3:15. în locul lui Abel, deoarece l‑a ucis Cain.“ 26Lui Set i s‑a născut un fiu căruia i‑a pus numele Enoș26 Enoș înseamnă om(enire), termen care sugerează ideea de fragilitate și mortalitate, spre deosebire de adam, termen care sugerează caracteristica și rolul pe care omul le‑a primit prin creație, de a purta chipul și asemănarea lui Dumnezeu, de a reprezenta autoritatea lui Dumnezeu pe pământ, fiind roditor, lucrând și stăpânind pământul (adama) din care a fost luat.. Atunci au început să cheme Numele Domnului.