Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Начало 35:1-29

Якуб возвращается в Вефиль

1Всевышний сказал Якубу:

– Пойди в Вефиль, поселись там и построй там жертвенник Всевышнему, Который явился тебе, когда ты бежал от своего брата Эсова.

2Якуб сказал своим домашним и всем, кто был с ним:

– Избавьтесь от всех идолов, которые у вас с собой, очиститесь и переоденьтесь. 3Потом соберитесь в дорогу, и мы отправимся в Вефиль, где я построю жертвенник Всевышнему, Который ответил мне в день бедствия и был со мной, куда бы я ни шёл.

4Они отдали Якубу всех чужих богов, которые у них были, и серьги из ушей35:4 По-видимому, это были амулеты, которые носили другие народы для защиты от злых духов. Всевышний запрещает носить такие амулеты, потому что Своих детей Он Сам защищает от злых духов., и Якуб закопал их под дубом в Шахеме. 5Потом они отправились в путь, и ужас Всевышнего объял все города вокруг них, так что никто не преследовал детей Якуба.

6Якуб и все, кто был с ним, пришли в Луз (то есть Вефиль) в земле Ханона. 7Там он построил жертвенник и назвал то место Ил-Вефиль («Всевышний, явившийся в Вефиле»), потому что там Всевышний открылся ему, когда он бежал от своего брата.

8Девора, кормилица Рабиги, умерла и была похоронена под дубом близ Вефиля. Поэтому он был назван Аллон-Бахут («дуб плача»).

9Когда Якуб вернулся из Паддан-Арама, Всевышний вновь явился ему и благословил его. 10Всевышний сказал ему:

– Твоё имя Якуб, но отныне ты не будешь называться Якубом: имя тебе будет Исроил35:10 См. 32:28..

Так Он назвал его Исроилом.

11Всевышний сказал ему:

– Я – Бог Всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов произойдут от тебя, и цари произойдут от твоих чресел35:11 Чресла – бёдра, поясница.. 12Землю, которую Я дал Иброхиму и Исхоку, Я отдаю тебе и отдам её твоим потомкам.

13И Всевышний поднялся от него там, где Он говорил с ним.

14Якуб поставил каменный столб на том месте, где Всевышний говорил с ним, и возлил на него вино как жертву возлияния и масло. 15Якуб назвал место, где Всевышний говорил с ним, Вефиль («дом Всевышнего»).

Смерть Рахили

16Они покинули Вефиль и были уже недалеко от Ефрафы, когда Рахиля начала рожать, и роды были очень трудные. 17Она сильно мучилась при родах, и женщина, принимавшая роды, сказала ей:

– Не бойся – у тебя будет ещё один сын.

18Умирая, Рахиля назвала сына Бен-Они («сын моей скорби»), но отец назвал его Вениамин («сын моей правой руки»). 19Рахиля умерла и была похоронена на пути в Ефрафу (то есть Вифлеем). 20Над её могилой Якуб поставил памятный камень; это тот камень, что стоит над могилой Рахили до сего дня.

21Исроил продолжал путь и поставил шатёр за Мигдал-Едером. 22Когда Исроил жил в той земле, Рувим лёг с наложницей отца Билхой, и Исроил узнал об этом.

Сыновья Якуба

(1 Лет. 2:1-2)

У Якуба было двенадцать сыновей.

23От Лии:

Рувим, первенец Якуба, Шимон, Леви, Иуда, Иссокор и Завулон.

24От Рахили:

Юсуф и Вениамин.

25От служанки Рахили Билхи:

Дон и Неффалим.

26От Лииной служанки Зелфы:

Гад и Ошер.

Вот сыновья Якуба, рождённые ему в Паддан-Араме.

Возвращение Якуба к отцу и смерть Исхока

27Якуб пришёл к своему отцу Исхоку в Мамре, что рядом с Кириат-Арбой (то есть Хевроном), где жили пришельцами Иброхим и Исхок. 28Всего дней жизни Исхока было сто восемьдесят лет; 29и Исхок испустил дух, умер и отошёл к своим предкам, будучи старым и насытившимся жизнью. Его сыновья Эсов и Якуб похоронили его.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 35:1-29

Întoarcerea lui Iacov la Betel

1Dumnezeu i‑a zis lui Iacov: „Ridică‑te, suie‑te la Betel, locuiește acolo și zidește un altar pentru Dumnezeul Care ți S‑a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau.“

2Iacov a zis familiei lui și tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtați dumnezeii care sunt în mijlocul vostru, curățiți‑vă și schimbați‑vă hainele. 3Să ne ridicăm și să ne suim la Betel. Voi zidi acolo un altar pentru Dumnezeul Care mi‑a răspuns în ziua necazului meu și a fost cu mine pe oriunde3 Lit.: a fost cu mine în drumul pe care. am umblat.“ 4Ei i‑au dat lui Iacov toți dumnezeii, care erau în mâinile lor, și cerceii care erau în urechile lor. Iacov i‑a îngropat sub terebintul care se afla lângă Șehem. 5Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetățile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i‑a urmărit.

6Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în țara Canaan, împreună cu toți oamenii care erau cu el. 7Acolo a zidit un altar și a pus acelui loc numele El‑Betel7 El‑Betel înseamnă Dumnezeul Betelului., pentru că Dumnezeu Însuși i Se arătase acolo, pe când fugea de fratele său. 8Debora, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel. De aceea stejarului i s‑a pus numele Alon-Bakut8 Alon-Bakut înseamnă Stejarul Bocetului..

9După ce Iacov s‑a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S‑a arătat din nou, l‑a binecuvântat 10și i‑a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai numi Iacov10 Ebr.: Ya’aqob înseamnă Cel care ține de călcâi (în sens figurat: Înșelător). Vezi nota de la 25:26., ci numele tău va fi Israel10 Israel înseamnă El se luptă cu Dumnezeu..“ Și i‑a pus numele Israel.

11Apoi Dumnezeu i‑a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic11 Ebr.: El‑Șadai.: fii roditor și înmulțește‑te. Un neam și o mulțime de neamuri vor ieși din tine, chiar regi vor ieși din coapsele tale. 12Țara pe care le‑am dat‑o lui Avraam și Isaac ți‑o voi da ție și seminței12 Vezi nota de la 12:7. tale după tine.“ 13Apoi Dumnezeu S‑a înălțat de la el, din locul în care îi vorbise. 14Iacov a ridicat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise și a turnat o jertfă de băutură și untdelemn pe el. 15Iacov a pus numele Betel15 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu. locului în care îi vorbise Dumnezeu.

Moartea Rahelei și a lui Isaac

16După aceea au plecat din Betel și, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au apucat‑o durerile nașterii. A avut o naștere grea. 17Pe când era în durerile nașterii, moașa i‑a zis: „Nu te teme, pentru că mai ai un fiu.“ 18În timp ce‑și dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i‑a pus băiatului numele Ben‑Oni18 Ben‑Oni înseamnă Fiul necazului meu.; însă tatăl său i‑a pus numele Beniamin18 Beniamin înseamnă Fiul dreptei mele sau Fiul născut în sud, deosebindu‑l de ceilalți fii care s‑au născut în nord. Stând cu fața spre răsărit, sudul se află în partea dreaptă.. 19Rahela a murit și a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem. 20Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei, stâlp care a rămas pe mormântul Rahelei până în ziua aceasta.

21Israel și‑a continuat călătoria și apoi și‑a întins cortul dincolo de Migdal-Eder. 22În timp ce Israel locuia în acel ținut, Ruben s‑a dus și s‑a culcat cu Bilha, țiitoarea tatălui său. Israel a aflat acest lucru.

Iacov avea doisprezece fii.

23Fiii Leei au fost:

Ruben, întâiul născut al lui Iacov;

Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon.

24Fiii Rahelei au fost:

Iosif și Beniamin.

25Fiii Bilhei, roaba Rahelei, au fost:

Dan și Neftali.

26Fiii Zilpei, roaba Leei, au fost:

Gad și Așer.

Aceștia au fost fiii lui Iacov, care i s‑au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, în Mamre, lângă Chiriat-Arba, adică Hebron, unde au locuit ca străini Avraam și Isaac. 28Isaac a trăit o sută optzeci de ani. 29El și‑a dat ultima suflare și astfel a murit bătrân și sătul de zile, fiind adăugat la poporul său. Iar Esau și Iacov, fiii săi, l‑au înmormântat.