Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 4

Искушение в пустыне

1Затем Дух повёл Исо в пустыню для того, чтобы Ему пройти искушение от дьявола. После сорока дней и сорока ночей, проведённых в посте, Исо почувствовал сильный голод. Тогда искуситель подошёл и сказал Ему:

– Если Ты Сын Всевышнего (Царственный Спаситель), то прикажи этим камням стать хлебом.

Но Исо ответил:

– Написано: «Не одним хлебом живёт человек, но и каждым словом, исходящим из уст Всевышнего»[a].

Затем дьявол привёл Исо в святой город и поставил Его на самый верх Иерусалимского храма.

– Если Ты Сын Всевышнего, – сказал он Ему, – то бросься вниз. Ведь написано же:

«Своим ангелам повелит о Тебе,
    и они понесут Тебя на руках,
чтобы ноги Твои не ударились о камень».[b]

Исо сказал ему:

– Написано также: «Не испытывай Вечного, Бога твоего».[c]

Тогда дьявол взял Его на очень высокую гору и показал Ему все царства мира во всём их блеске.

И он сказал Ему:

– Всё это я передам Тебе, если Ты падёшь и поклонишься мне!

10 Тогда Исо сказал ему:

– Прочь от Меня, сатана! Ведь написано: «Поклоняйся Вечному, Богу твоему, и служи Ему одному»[d].

11 Тогда дьявол оставил Его, а к Исо приступили ангелы и служили Ему.

Исо Масех начинает Своё служение

12 Когда Исо услышал о том, что Яхьё заключён в темницу, Он возвратился в Галилею. 13 Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, который расположен на берегу озера, в земле, принадлежавшей родам Завулона и Неффалима. 14 Так исполнилось пророчество Исаии:

15 «Земля Завулона и земля Неффалима,
    где приморский путь, ведущий за Иордан,
    Галилея языческая!
16 Народ, живущий во тьме,
    увидел великий свет.
У живущих в стране, объятой тенью смерти,
    воссиял свет»[e].

17 С этого времени Исо начал возвещать:

– Покайтесь, потому что Всевышний уже устанавливает Своё Царство!

Четыре рыбака следуют за Исо Масехом

18 Однажды, проходя вдоль Галилейского озера, Исо увидел двух братьев: Шимона, прозванного Петрусом, и его брата Андера. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками.

19 – Идите за Мной, – сказал Он им, – и Я сделаю вас ловцами людей.

20 Братья сразу же оставили сети и пошли за Ним. 21 Пройдя дальше, Исо увидел двух других братьев: Якуба и Иохана, сыновей Завдая. Они были в лодке со своим отцом и чинили свои сети. Исо позвал и их. 22 Они сразу же, оставив лодку и отца, пошли за Ним.

Исо Масех возвещает Радостную Весть в Галилее

23 Исо ходил по всей Галилее, уча в молитвенных домах, возвещая Радостную Весть о Царстве и исцеляя людей от всех болезней и недугов. 24 Слух о Нём распространился по всей Сирии, и к Нему приносили страдающих от самых различных болезней, испытывающих сильные боли, одержимых демонами, больных эпилепсией, парализованных, и Он их исцелял. 25 За Ним следовали большие толпы людей из Галилеи, области Десяти городов, Иерусалима, Иудеи и из-за реки Иордана.

Notas al pie

  1. Мат 4:4 Втор. 8:3.
  2. Мат 4:6 Заб. 90:11-12.
  3. Мат 4:7 Втор. 6:16.
  4. Мат 4:10 Втор. 6:13.
  5. Мат 4:16 Ис. 9:1-2.

Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 4

Kuszenie Jezusa

1Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie miał być kuszony przez diabła. Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadł aż w końcu poczuł głód. Zbliżył się więc do Niego kusiciel i powiedział:

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb.

—Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga”—odpowiedział Jezus.

Wtedy diabeł przeniósł Go do Jerozolimy—świętego miasta—i postawił na szczycie świątyni.

—Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół—kusił. —Przecież Pismo mówi:

„Bóg rozkaże swoim aniołom,
    aby chroniły Cię.
    I będą Cię nosić na rękach,
    abyś nie skaleczył nogi o kamień”.

—To samo Pismo uczy: „Nie będziesz wystawiał Boga na próbę”—odpowiedział Jezus.

W końcu diabeł zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata, w całym ich przepychu.

—Wszystko to będzie Twoje—powiedział—jeśli oddasz mi pokłon.

10 —Odejdź, szatanie!—rozkazał Jezus. —Pismo uczy: „Pokłon i cześć oddawał będziesz Bogu, swemu Panu, i tylko Jemu będziesz posłuszny”.

11 Wtedy diabeł odszedł, a zjawili się aniołowie i służyli Mu.

Jezus zaczyna nauczać

12 Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei. 13 Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad jezioro do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego. 14 W ten sposób spełniło się proroctwo Izajasza:

15 „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego,
    położone nad morskim szlakiem,
    kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea
16 —ten lud żyjący w ciemnościach,
    ujrzał wielkie światło. Jasność rozbłysnęła wśród tych,
którzy żyli w krainie cienia i śmierci”.

17 Od tego czasu Jezus zaczął nauczać:

—Opamiętajcie się! Nadchodzi królestwo niebieskie!

Powołanie pierwszych uczniów

18 Pewnego dnia, idąc brzegiem Jeziora Galilejskiego, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.

19 —Chodźcie ze Mną!—zawołał do nich. —Uczynię was rybakami ludzi!

20 Bez wahania rzucili sieci i poszli z Nim. 21 Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał, 22 a oni poszli z Nim, zostawiając łódź i ojca.

Jezus uzdrawia chorych

23 Jezus przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie oraz uzdrawiał chorych i cierpiących. 24 Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, cierpiących z powodu różnych dolegliwości, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał. 25 Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, Judei, a nawet z terenów za Jordanem.