Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Мат 14

Царь Ирод убивает пророка Яхьё

1В то время об Исо услышал и правитель Ирод[a]. Он говорил своим приближённым:

– Это пророк Яхьё. Он воскрес из мёртвых, и поэтому в Нём такая чудодейственная сила.

В своё время Ирод арестовал Яхьё, связал его и бросил в темницу из-за Иродиады, жены своего брата Филиппа[b], потому что Яхьё говорил ему: «Нельзя тебе жить с ней».[c] Ирод хотел убить Яхьё, но боялся народа, так как все считали его пророком. И вот, когда Ирод праздновал свой день рождения, дочь Иродиады танцевала перед гостями и так понравилась Ироду, что он поклялся дать ей всё, чего бы она ни попросила. Наученная своей матерью девушка сказала:

– Подай мне сюда на блюде голову пророка Яхьё.

Царь опечалился, но, так как он поклялся перед возлежавшими за столом гостями, то велел исполнить её желание. 10 По его приказу Яхьё отрубили в темнице голову, 11 принесли её на блюде и отдали девушке, а та отнесла её матери. 12 Ученики Яхьё, забрав тело, похоронили его, а затем пошли и рассказали обо всём Исо.

Насыщение более пяти тысяч человек

13 Услышав о судьбе Яхьё, Исо переправился на лодке в пустынное место, чтобы побыть одному. Но люди из окрестных городов узнали, куда Он отправился, и пошли туда пешком. 14 Когда Исо сошёл на берег и увидел большую толпу, Он сжалился над людьми, и исцелил больных, которые были среди них. 15 Наступил вечер. Ученики Исо подошли к Нему и сказали:

– Место здесь пустынное, и уже поздно, отпусти людей, чтобы они успели дойти до ближайших посёлков и купить себе еды.

16 Исо ответил:

– Им не нужно уходить отсюда. Вы дайте им есть.

17 – Но у нас только пять лепёшек и две рыбы, – ответили ученики.

18 – Принесите всё это ко Мне, – сказал Исо.

19 Он велел народу расположиться на траве, взял эти пять лепёшек и две рыбы и, подняв глаза к небу, благословил пищу. Затем Он стал разламывать лепёшки и давать их Своим ученикам, а те – народу. 20 Все ели и насытились, и собрали ещё двенадцать полных корзин остатков. 21 Всего же ело пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей.

Хождение Исо Масеха по воде

22 Сразу после этого Исо велел ученикам сесть в лодку и переправиться на другую сторону озера, а Сам Он оставался, пока не отпустил народ. 23 А когда народ разошёлся, Исо поднялся на гору помолиться. Наступил вечер, и Исо оставался на горе один. 24 Тем временем лодка была уже далеко от берега. Её били волны, так как дул встречный ветер. 25 Уже перед рассветом Исо пошёл к ученикам, ступая по озеру. 26 Но ученики, увидев Его идущим по воде, очень испугались.

– Это призрак! – закричали они от страха.

27 Но Исо сразу же заговорил с ними:

– Успокойтесь, это Я, не бойтесь.

28 – Повелитель, если это Ты, – сказал тогда Петрус, – то разреши мне прийти к Тебе по воде.

29 – Иди, – сказал Исо.

Петрус вышел из лодки и пошёл по воде к Исо. 30 Но увидев, как сильно дует ветер, он испугался и, начав тонуть, закричал:

– Повелитель, спаси меня!

31 Исо тотчас протянул руку и поддержал его.

– Маловерный, – сказал Он, – зачем же ты стал сомневаться?

32 Когда они вошли в лодку, ветер утих. 33 Все, кто был в лодке, поклонились Исо.

– Ты действительно (вечный) Сын Всевышнего, – сказали они.

Исцеление больных в Генисарете

34 Переправившись на другую сторону озера, они сошли на берег в Генисарете. 35 Местные жители узнали Исо и разнесли весть о Его приходе по всей округе. К Исо принесли всех больных 36 и просили Его, чтобы Он позволил им прикоснуться лишь к кисточке на краю Его одежды[d]. И все, кто прикасался, выздоравливали.

Notas al pie

  1. Мат 14:1 Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого от сомарянки Малфаки. Он правил Галилеей и Переей с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э.
  2. Мат 14:3 Это Ирод Филипп I, сын Ирода Великого от Мариамны.
  3. Мат 14:4 Женитьба Ирода на жене брата была нарушением Закона Всевышнего (см. Лев. 18:16; 20:21).
  4. Мат 14:36 См. сноску на 9:20.

Słowo Życia

Ewangelia według św. Mateusza 14

Ścięcie Jana Chrzciciela

1Gdy Herod, zarządca prowincji, usłyszał wieści o Jezusie, rzekł do swoich dworzan:

—To musi być zmartwychwstały Jan Chrzciciel. Dlatego potrafi czynić takie cuda.

Wcześniej bowiem to właśnie on kazał aresztować i uwięzić Jana. A stało się to z powodu Herodiady, żony jego brata Filipa. Jan bowiem ciągle mu wypominał: „Nie wolno ci żyć z żoną swojego brata!”. Herod postanowił zabić Jana, bał się jednak tłumów, które uważały go za proroka.

Zdarzyło się, że podczas uczty urodzinowej Heroda wystąpiła córka Herodiady, a jej taniec bardzo mu się spodobał. I uroczyście przyrzekł spełnić każde jej życzenie. Namówiona przez matkę, dziewczyna poprosiła:

—Daj mi na tacy głowę Jana Chrzciciela.

Zasmuciło to króla, lecz ze względu na przysięgę złożoną w obecności gości rozkazał spełnić tę prośbę. 10 Ścięto więc Jana w więzieniu, 11 a jego głowę przyniesiono na tacy dziewczynie, ona zaś oddała ją matce. 12 Uczniowie Jana zabrali jego ciało, pogrzebali je i powiadomili o wszystkim Jezusa.

Jezus karmi pięć tysięcy mężczyzn

13 Na wieść o tym Jezus odpłynął łodzią w odludne miejsce. Chciał być sam. Ludzie wypatrzyli Go jednak i z różnych miasteczek podążyli za Nim pieszo. 14 Wychodząc więc z łodzi, Jezus znów zastał tłumy ludzi. Poruszony współczuciem uzdrowił wszystkich obecnych tam chorych.

15 Pod wieczór uczniowie zwrócili się do Niego:

—Każ ludziom rozejść się do pobliskich wiosek i osad. Niech sobie kupią coś do jedzenia, bo na tym pustkowiu nie ma żywności, a robi się już późno.

16 —Nie muszą odchodzić. —odparł Jezus—Wy dajcie im jeść!

17 —Ale co?!—wykrzyknęli. —Nic nie mamy! Tylko pięć chlebów i dwie ryby!

18 —Przynieście je więc tutaj—powiedział.

19 Polecił ludziom usiąść na trawie, a sam wziął pięć chlebów i dwie ryby. Spojrzał w niebo, podziękował Bogu i podzielił chleb. Podał go uczniom, a oni ludziom. 20 W ten sposób wszyscy najedli się do syta i zebrano jeszcze dwanaście pełnych koszy resztek, 21 choć w posiłku tym brało udział około pięciu tysięcy samych tylko mężczyzn—nie licząc kobiet i dzieci.

Jezus chodzi po wodzie

22 Zaraz potem Jezus nakazał uczniom, aby przeprawili się łodzią na drugą stronę jeziora, dokąd On sam miał przybyć później. Chciał bowiem pozostać na miejscu do czasu, aż ludzie rozejdą się do domów. 23 Gdy wszyscy już odeszli, wszedł na wzgórze, aby się modlić. Zapadł zmrok i Jezus był zupełnie sam. 24 Tymczasem łódź uczniów była już daleko od brzegu. Miotały nią fale, bo wiatr był przeciwny. 25 Około trzeciej nad ranem poszedł więc do nich po wodzie. 26 Przerażeni uczniowie, widząc że idzie po wodzie, krzyknęli:

—To duch!

27 —Spokojnie! Nie bójcie się, to Ja!—szybko odrzekł Jezus.

28 —Panie, jeśli to naprawdę Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie—zawołał w odpowiedzi Piotr.

29 —Dobrze, chodź!—rzekł.

Piotr wyszedł z łodzi, zaczął iść po wodzie i zbliżył się do Jezusa. 30 Lecz gdy poczuł silne uderzenie wiatru, przestraszył się i zaczął tonąć.

—Panie, ratuj mnie!—krzyczał.

31 Jezus natychmiast wyciągnął do niego rękę i wydobył go z wody.

—Gdzie jest twoja wiara? Dlaczego zwątpiłeś?—zapytał Piotra.

32 Gdy weszli do łodzi, wiatr nagle ucichł. 33 Wtedy uczniowie padli przed Jezusem na twarz.

—Naprawdę jesteś Synem Boga!—wyznali.

34 Niebawem przypłynęli do krainy Genezaret. 35 Tamtejsi mieszkańcy rozpoznali Jezusa i po całej okolicy rozeszła się wiadomość o Jego przybyciu. Przyprowadzono do Niego wszystkich chorych 36 i proszono Go, aby pozwolił im przynajmniej dotknąć swojego płaszcza. A wszyscy, którzy Go dotknęli, odzyskali zdrowie.