Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Кол 4

1И вы, господа, поступайте со своими рабами справедливо и достойно, помня о том, что и у вас есть Господин на небесах.

Дополнительные наставления

Неустанно молитесь; молясь, бодрствуйте и благодарите Всевышнего. Молитесь и о нас, чтобы Всевышний открыл двери для нашей вести, чтобы нам и в дальнейшем возвещать тайну о Масехе, за которую я и нахожусь сейчас в цепях. Молитесь о том, чтобы я мог раскрыть её людям как должно. В общении с неверующими проявляйте мудрость, правильно используя время. Когда беседуете с ними, пусть ваша речь всегда будет приятной и интересной[a], чтобы уметь каждому дать нужный ответ.

Заключительные приветствия

Обо мне вам всё расскажет Тихик, дорогой брат, верный служитель и мой сотрудник в труде для Повелителя. Я посылаю его к вам, чтобы вы узнали об обстоятельствах, в которых мы находимся,[b] и чтобы он ободрил вас. Он придёт к вам с Онисимом, нашим верным и дорогим братом и вашим земляком, и они расскажут вам обо всём, что здесь происходит.

10 Вам передаёт привет Аристарх, который тоже находится со мной в заключении. Передаёт вам привет и Марк, двоюродный брат Варнавы, я уже писал вам о нём; если он будет у вас, то проявите к нему гостеприимство. 11 Вам передаёт привет и Иешуа, которого все называют Иустом. Они единственные иудеи среди моих сотрудников, трудящихся для Царства Всевышнего; они приносят мне утешение. 12 Ваш Эпафрас, раб Исо Масеха, тоже передаёт вам привет. Он всегда усердно молится о вас, чтобы вы непоколебимо, совершенно и убеждённо следовали тому, чего хочет от вас Всевышний. 13 Я свидетель того, что он очень усердно работает для вас и для верующих в Лаодикии и Иераполе. 14 Вам передают привет наш дорогой врач Луко и Димас. 15 Передайте и мой привет братьям в Лаодикии, а также Нимфе и общине верующих, что собирается в её доме.

16 Когда вам будет прочитано это письмо, передайте его в общину верующих в Лаодикии, чтобы его прочитали и там, а вы, в свою очередь, прочитайте моё письмо, которое вам передадут из Лаодикии.

17 Архиппу передайте, чтобы он довёл до конца служение, порученное ему Повелителем.

18 Я, Павлус, дописываю это приветствие своей рукой. Помните о моих узах. Пусть благодать будет с вами.

Notas al pie

  1. Кол 4:6 Букв.: «приправленной солью».
  2. Кол 4:8 Или: «чтобы он узнал об обстоятельствах, в которых вы находитесь».

Nouă Traducere În Limba Română

Coloseni 4

1Stăpânilor, daţi-le sclavilor voştri ceea ce li se cuvine, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer!

Alte instrucţiuni

Stăruiţi în rugăciune! Vegheaţi în ea cu mulţumire! Rugaţi-vă în acelaşi timp şi pentru noi, ca Dumnezeu să deschidă o uşă pentru Cuvânt, să putem vorbi despre taina lui Cristos, din pricina căreia sunt închis, ca s-o pot face cunoscută aşa cum trebuie. Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă de cei din afară, folosind fiecare ocazie. Vorbirea voastră să fie întotdeauna caracterizată de bunătate, dreasă cu sare[a], ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Saluturi finale

Tihic vă va face cunoscut totul cu privire la mine. El este un frate preaiubit şi un slujitor credincios, slujitor împreună cu mine în Domnul. Vi l-am trimis ca să ştiţi totul despre noi şi ca să vă încurajeze inimile, împreună cu Onesimus, un frate credincios şi preaiubit, care este unul dintre voi. El vă va face cunoscute toate lucrurile de pe aici.

10 Aristarh, închis împreună cu mine, vă trimite salutări; de asemenea şi Marcu, vărul lui Barnabas – cu privire la el aţi primit porunci; dacă vine la voi, să-l primiţi bine –, 11 şi Isus, zis şi Iustus. Aceştia sunt singurii dintre cei circumcişi care sunt conlucrători cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu[b]. Ei au devenit o încurajare pentru mine. 12 Epafras, care este unul dintre voi, slujitor al lui Cristos Isus, vă trimite salutări. El se luptă întotdeauna pentru voi în rugăciune, astfel încât, desăvârşiţi şi pe deplin încredinţaţi, să puteţi rămâne fermi în toată voia lui Dumnezeu. 13 Eu depun mărturie cu privire la el că a lucrat din greu pentru voi, pentru cei din Laodicea şi pentru cei din Hierapolis. 14 Luca, doctorul preaiubit, şi Demas vă salută. 15 Salutaţi-i pe fraţii din Laodicea şi pe Nimfa, şi biserica din casa ei. 16 După ce va fi citită această scrisoare la voi, faceţi în aşa fel încât să fie citită şi în biserica din Laodicea. De asemenea, citiţi şi voi scrisoarea din Laodicea.[c] 17 Spuneţi-i lui Arhipus: „Ai grijă de slujba pe care ai primit-o în Domnul: să o duci la îndeplinire!“

18 Eu, Pavel, scriu acest salut cu mâna mea. Amintiţi-vă de lanţurile mele! Harul să fie cu voi! (Amin.)[d]

Notas al pie

  1. Coloseni 4:6 Un mod figurat de a spune că vorbirea trebuie să fie plăcută si consistentă
  2. Coloseni 4:11 Vezi nota de la 1:12
  3. Coloseni 4:16 Se pare că scrisorile lui Pavel erau citite cu voce tare în adunare, iar unele dintre ele trebuiau transmise mai departe, pentru a ajunge şi în alte biserici; scrisoarea din Laodicea este o altă scrisoare pe care Pavel a scris-o, fiind posibil ca aceasta să nu fie alta decât scrisoarea către Efeseni, având în vedere că aceste scrisori urmau de obicei o rută circulară, în cazul acesta de la Efes, prin Laodicea, la Colose
  4. Coloseni 4:18 Unele mss timpurii nu conţin acest cuvânt; este posibil ca scribii să fi adăugat mai târziu cuvântul amen la sfârşitul fiecărei cărţi, deoarece foarte multe mss greceşti încheie toate cărţile, mai puţin Faptele Apostolilor, Iacov şi 3 Ioan, cu acest cuvânt