Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Ис 33

Беда и избавление

1Горе тебе, разоритель[a],
    который не был разоряем!
Горе тебе, предатель,
    которого не предавали!
Когда ты перестанешь разорять,
    будешь сам разорён;
когда ты перестанешь предавать,
    сам будешь предан.

О Вечный, помилуй нас;
    мы надеемся на Тебя.
Будь нашей силой каждое утро,
    спасением нашим во время беды.
От громоподобного голоса Твоего убегают народы;
    когда Ты поднимаешься, разбегаются племена.
Добычу их соберут, как собирает саранча;
    набросятся на неё, подобно стае саранчи.

Превознесён Вечный, обитающий на высоте;
    Он установит на Сионе правосудие и праведность.
Он будет прочным основанием вашей жизни;
    Он в изобилии даст спасение, мудрость и знание.
    Страх перед Вечным – ваше сокровище.

Вот, храбрецы кричат на улицах Иерусалима;
    горько плачут послы, что хотели заключить мирный договор.
Опустели пути,
    исчезли с дорог путешественники.
Ассирия нарушила договор,
    свидетели его[b] отвергнуты,
    людей ни во что не ставят.
Земля высыхает и истощается,
    Ливан опозорен и сохнет;
Шарон уподобился пустыне Арава,
    роняют листья Бошон и Кармил.[c]

10 – Теперь Я встану, – говорит Вечный, –
    теперь поднимусь,
    теперь буду превознесён.
11 Что вы придумываете – мякина,
    что получается – солома,
а ваше дыхание станет огнём,
    который вас же и пожрёт.
12 Народы перегорят, словно известь;
    словно срубленный терновник, преданы будут огню.
13 Слушайте, дальние, о Моих свершениях,
    и вы, кто близко, признайте Моё могущество!

14 Испугались грешники на Сионе,
    охватил безбожников трепет:
«Кто из нас может жить при пожирающем огне?
    Кто из нас может жить при вечном пламени?»
15 Тот, кто ходит в праведности
    и говорит правду,
отвергает получение прибыли от притеснения
    и удерживает руку от взяток,
затыкает уши при сговоре об убийстве
    и закрывает глаза, чтобы не видеть замышляющих зло –
16 такой человек будет жить на высотах,
    убежищем ему будет горная крепость.
Хлеба у него будет вволю,
    и вода у него не иссякнет.

17 Глаза твои увидят Царя в Его красоте,
    увидят землю, простёршуюся вдаль.
18 С удивлением вспомнишь о прежнем страхе,
    что наводили на тебя ассирийцы:
«Где тот, кто вёл счёт?
    Где тот, кто взвешивал дань?
    Где тот, кто считал башни?»
19 Ты больше не увидишь этот наглый народ,
    этот народ с невнятной речью,
    со странным, непонятным языком.

20 Взгляни на Сион, город праздников наших,
    обрати свой взор на Иерусалим.
Ты увидишь тихое жилище,
    шатёр, что не будет сдвинут;
колья его не будут вынуты,
    и ни одна из его верёвок не лопнет.
21 Там Вечный будет нашим могучим защитником.
    Город будет словно окружён широкими реками и потоками,
по которым не подплывёт ни одна вражеская галера,
    не пройдёт ни один величавый корабль.
22 Вечный – наш Судья,
    Вечный – наш Законодатель,
Вечный – наш Царь;
    Он нас спасёт.

23 Хотя ослабли верёвки твоей оснастки,
    так что не держат мачты
    и не натягиваются паруса,
всё же обильная добыча будет разделена,
    и даже хромой пойдёт за наживой.
24 Никто из живущих на Сионе не скажет: «Я болен»;
    грехи обитающих там будут прощены.

Notas al pie

  1. Ис 33:1 Здесь речь идёт об Ассирии.
  2. Ис 33:8 Или: «города».
  3. Ис 33:9 Ливан, Шарон, Бошон, Кармил – эти земли славились своим плодородием.

Nouă Traducere În Limba Română

Isaia 33

Necaz şi izbăvire

1Vai de tine, nimicitorule,
    tu, care încă n-ai fost nimicit!
Vai de tine, trădătorule,
    tu, care n-ai fost încă trădat de nimeni!
Când vei înceta să mai distrugi,
    vei fi distrus
şi când te vei opri din a mai trăda,
    vei fi trădat.

Doamne, fie-Ţi milă de noi!
    Noi nădăjduim în Tine!
Fii tăria noastră în fiecare dimineaţă!
    Fii izbăvirea noastră în vreme de necaz!
Când răsună glasul Tău, popoarele fug;
    când Te ridici Tu, neamurile se împrăştie.
Prada voastră, neamuri, este adunată aşa cum o adună lăcustele;
    ca un roi de lăcuste aşa se aruncă oamenii asupra ei.

Domnul este înălţat căci locuieşte în înălţimi.
    El umple Sionul cu judecată şi dreptate.
El va fi siguranţă pentru vremurile tale,
    belşug de izbăviri, înţelepciune şi cunoaştere,
        iar frica de Domnul, aceasta va fi comoara Sionului[a].
Ascultă! Vitejii lor strigă pe drumuri,
    iar solii păcii plâng cu amar.
Drumurile sunt părăsite,
    nici un călător nu se mai află pe ele.
Legământul este rupt, martorii[b] sunt dispreţuiţi,
    nimeni nu mai este respectat.
Ţara geme şi se ofileşte;
    Libanul este făcut de ruşine şi se usucă;
Şaronul este ca Araba[c],
    iar Başanul şi Carmelul îşi scutură frunzele.

10 «Acum Mă voi ridica, zice Domnul,
    acum Mă voi înălţa, acum voi fi înălţat!
11 Zămisliţi pleavă şi naşteţi paie;
    suflarea voastră este un foc care vă va nimici.
12 Popoarele vor arde ca varul nestins,
    ca mărăcinii tăiaţi care ard în foc.

13 Voi, cei de departe, auziţi ce am făcut!
    Voi, cei de aproape, recunoaşteţi-Mi puterea!»
14 Păcătoşii sunt plini de teamă în Sion;
    înfiorarea i-a cuprins pe cei lipsiţi de evlavie:
«Care dintre noi poate trăi lângă un foc mistuitor?
    Care dintre noi poate trăi lângă nişte flăcări veşnice?»
15 Cel ce umblă în dreptate
    şi vorbeşte ce este drept,
cel ce dispreţuieşte câştigul din asuprire,
    cel ce îşi fereşte mâna de mită,
cel ce îşi astupă urechea când aude despre vărsări de sânge
    şi îşi închide ochii să nu-l ademenească răul.
16 Acela va locui pe înălţimi;
    refugiul lui vor fi fortăreţele din munţi,
        pâinea îi va fi dată şi apa îi va fi asigurată.

17 Ochii tăi îl vor vedea pe Împărat în splendoarea Sa;
    vor vedea o ţară care se întinde până departe.
18 Mintea ta va cugeta la groaza de dinainte, zicând:
    «Unde este scribul? Unde este cel ce cântăreşte tributul?
        Unde este cel ce numără turnurile[d]
19 Pe acei oameni aroganţi,
    pe cei cu vorbirea necunoscută,
        cu limba lor ciudată şi de neînţeles, nu-i vei mai vedea.

20 Priveşte Sionul, cetatea sărbătorilor noastre!
    Ochii tăi vor vedea Ierusalimul:
        o locuinţă liniştită, un cort ce nu se va mai muta;
ţăruşii săi nu vor mai fi scoşi vreodată
    şi nici una dintre funiile sale nu va mai fi ruptă.
21 Acolo, Domnul va fi Împăratul nostru măreţ;
    va fi un loc cu râuri şi canale largi,
dar unde nu vor pătrunde corăbii cu vâsle
    şi nici vase mari nu vor naviga.
22 Căci Domnul este judecătorul nostru;
    Domnul este legiuitorul nostru,
Domnul este împăratul nostru;
    El ne va izbăvi.

23 Funiile tale slăbesc;
    ele nu mai pot sprijini catargul
        şi nu mai pot întinde pânzele.
Atunci se va împărţi prada care va fi atât de multă,
    încât până şi ologii vor duce din ea.
24 Nici un locuitor nu va zice: «Sunt bolnav!»;
    poporului ce locuieşte acolo îi va fi iertată vina.

Notas al pie

  1. Isaia 33:6 TM: comoara lui
  2. Isaia 33:8 Q; TM: oraşele
  3. Isaia 33:9 Denumirea, în Vechiul Testament, a riftului care se întinde de la M. Galileii până la M. Roşie; de obicei se referă la Valea Iordanului
  4. Isaia 33:18 Posibil ca tributul să fi fost socotit şi în funcţie de numărul de turnuri pe care le avea o cetate sau este posibil ca asirienii să fi pus anumite interdicţii referitor la fortificarea cetăţilor celor care le erau vasali