Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иеш 14

Раздел земель к западу от Иордана

1Вот земли, что исроильтяне получили в надел в земле Ханона, которые им разделили священнослужитель Элеазар, Иешуа, сын Нуна, и главы семейств в родах Исроила. Их наделы были определены по жребию девяти с половиной родам, как повелел Вечный через Мусо. Мусо дал двум с половиной родам наделы к востоку от Иордана, но не дал между остальными надела роду Леви, потому что от сыновей Юсуфа произошли два рода – Манасса и Ефраим. Левиты не получили земельного надела, а только города, чтобы жить в них, с пастбищами для своих отар и стад. И исроильтяне разделили землю, как Вечный повелел Мусо.

Хеврон отдан Халеву

Люди из рода Иуды пришли к Иешуа в Гилгал, и Халев, сын кенезеянина Иефоннии, сказал ему:

– Ты знаешь, что в Кадеш-Барни Вечный сказал пророку Мусо обо мне и о тебе. Мне было сорок лет, когда Мусо, раб Вечного, послал меня из Кадеш-Барни разведать землю. Я вернулся к нему с правдивыми вестями, но мои братья, которые ходили со мной, заставили народ пасть духом, а я от всего сердца следовал Вечному, моему Богу. И Мусо поклялся мне в тот день: «Земля, по которой ступали твои ноги, будет уделом тебе и твоим детям навеки, потому что ты от всего сердца следовал Вечному, моему Богу».[a]

10 И вот, как Вечный и обещал, Он сохранял меня в живых сорок пять лет с того времени, как Он сказал это Мусо, когда Исроил скитался в пустыне. Мне теперь восемьдесят пять лет! 11 И я всё ещё так же крепок, как в тот день, когда меня посылал Мусо разведать землю. У меня столько же сил для битвы, сколько было тогда. 12 Итак, дай мне эти нагорья, о которых говорил в тот день Вечный. Ты сам слышал тогда, что там были анакиты (гиганты) и города у них большие и укреплённые. Может быть, Вечный будет со мной, и я прогоню их, как Вечный и сказал.

13 И Иешуа благословил Халева, сына Иефоннии, и дал ему в надел Хеврон. 14 С тех пор Хеврон стал наделом Халева, сына кенезеянина Иефоннии, потому что он от всего сердца следовал Вечному, Богу Исроила. 15 (Прежде Хеврон назывался Кириат-Арба («город Арбы»), по имени человека, которого звали Арба. Этот Арба был самым великим среди анакитов.)

И земля успокоилась от войны.

Notas al pie

  1. Иеш 14:9 См. Втор. 1:36.

Nouă Traducere În Limba Română

Iosua 14

Teritoriul repartizat în Cisiordania

1Iată care sunt teritoriile primite drept moştenire de către israeliţi în Canaan, teritorii împărţite de preotul Elazar, de Iosua, fiul lui Nun, şi de conducătorii clanurilor din seminţiile lui Israel. Moştenirea a fost împărţită prin tragere la sorţi, aşa cum poruncise Domnul prin Moise, pentru cele nouă seminţii şi jumătate. Moise împărţise moştenirea celor două seminţii şi jumătate, de cealaltă parte a Iordanului; leviţilor nu le dăduse însă nici o moştenire printre ei, deoarece urmaşii lui Iosif alcătuiau două seminţii, şi anume Manase şi Efraim. Leviţii n-au primit nici un teritoriu în ţară, ci doar câteva cetăţi pentru locuit, împreună cu păşunile din jurul lor pentru turme şi cirezi. Aşadar, israeliţii împărţiseră ţara, întocmai cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Teritoriul moştenit de Caleb

Urmaşii lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Ghilgal, iar Caleb, fiul chenizitului Iefune, i-a spus: „Tu ştii ce i-a zis Domnul lui Moise, omul lui Dumnezeu, despre mine şi despre tine, pe când eram la Kadeş-Barnea. Eu aveam patruzeci de ani atunci când Moise, robul Domnului, m-a trimis din Kadeş-Barnea ca să iscodesc ţara, iar eu i-am adus veşti potrivit cu ceea ce era în mintea mea. Fraţii mei care m-au însoţit au înmuiat inima poporului, însă eu L-am urmat întru totul pe Domnul, Dumnezeul meu. În acea zi, Moise mi-a jurat astfel: «Teritoriul pe care l-ai străbătut cu piciorul tău va fi moştenirea ta şi a urmaşilor tăi pentru totdeauna, pentru că ai urmat întru totul calea DOMNULui, Dumnezeul tău.»[a]

10 Acum, iată că Domnul m-a ţinut în viaţă aşa cum a spus. Sunt patruzeci şi cinci de ani, de când Cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Moise, pe vremea când Israel străbătea pustia şi iată-mă astăzi, în vârstă de optzeci şi cinci de ani! 11 Sunt la fel de puternic astăzi ca şi în ziua în care Moise m-a trimis şi am tot atâta vigoare cât aveam atunci pentru a merge la luptă[b]. 12 Dă-mi deci această regiune muntoasă despre care a vorbit Domnul la acea vreme! Căci tu însuţi ai auzit încă de atunci cum că acolo trăiesc anachiţii[c], iar cetăţile sunt înalte şi fortificate. Poate că Domnul va fi cu mine şi îi voi izgoni, aşa cum a promis Domnul.“

13 Atunci Iosua l-a binecuvântat pe Caleb, fiul lui Iefune şi i-a dat Hebronul ca moştenire. 14 De atunci încoace, Hebronul a rămas moştenirea lui Caleb, fiul chenizitului Iefune, pentru că L-a urmat întru totul pe Domnul, Dumnezeul lui Israel. 15 Înainte, Hebronul se numise Chiriat-Arba[d]; Arba fusese un om cu seamă printre anachiţi.

După aceea ţara s-a odihnit de război.

Notas al pie

  1. Iosua 14:9 Vezi Deut. 1:36
  2. Iosua 14:11 Sau: atunci fie pentru luptă, fie pentru călătorie (lit.: fie pentru luptă, fie pentru a ieşi şi a intra)
  3. Iosua 14:12 Vezi nota de la 11:21; şi în v. 15
  4. Iosua 14:15 Chiriat-Arba înseamnă Cetatea lui Arba