Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 73

О Всевышний, зачем Ты навсегда отверг нас?
    Почему гнев Твой возгорелся на овец пастбищ Твоих?
Вспомни народ, который Ты приобрёл с давних времён,
    который Ты искупил, чтобы он был Твоим наследием;
    вспомни гору Сион, на которой Ты обитаешь.
Направь Свои шаги к вековым развалинам –
    всё разрушил враг во святилище!
Враги Твои рычали посреди собрания Твоего,
    установили там свои знамёна.
Они размахивали своими топорами,
    как дровосеки в густом лесу,
и своими секирами и бердышами
    разрушили все резные стены.
Они сожгли святилище Твоё дотла,
    осквернили место для поклонения Тебе.
Решили они в сердце своём: «Уничтожим их полностью!» –
    и по всей стране сожгли места,
    где мы поклонялись Тебе.
Знамений не видят наши глаза,
    и не осталось пророков,
и нет никого, кто знал бы,
    когда наступит этому конец.

10 О Всевышний, как долго ещё будет глумиться враг,
    и вечно ли будет противник оскорблять Твоё имя?
11 Почему Ты удерживаешь Свою руку, Свою правую руку?
    Высвободи кулак Свой и порази их!

12 Всевышний, мой Царь от начала,
    Ты принёс спасение на землю.
13 Ты разделил Своей силой море,
    Ты сокрушил головы морских чудовищ.
14 Ты сокрушил голову левиафана[a],
    жителям пустынь отдав его в пищу.
15 Ты иссёк источник и поток,
    Ты иссушил бегущие реки.
16 День и ночь – Твои;
    Ты создал солнце и луну.
17 Ты определил границы земли,
    сотворил лето и зиму.

18 Вспомни, о Вечный, как глумится враг
    и как безумный народ оскорбляет Твоё имя.
19 Не отдавай зверям душу Твоей горлицы;
    жизней Твоих страдальцев не забудь никогда.
20 Взгляни на Своё соглашение,
    потому что насилие во всех тёмных уголках земли.
21 Да не возвратится угнетённый с позором;
    пусть бедный и нищий восхвалят Твоё имя.

22 Восстань, Всевышний, и защити Своё дело;
    вспомни, как глупец оскорбляет Тебя весь день.
23 Не забудь крика Своих врагов,
    шума, который непрестанно поднимают противники Твои.

Notas al pie

  1. Заб 73:14 Левиафан – морское чудовище, символ враждебных Всевышнему сил. См. пояснительный словарь.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 73

CARTEA A TREIA

Psalmul 73

Un psalm al lui Asaf

Da, bun este Dumnezeu cu Israel,
    cu cei cu inima curată.

Cât despre mine, era să mi se îndoaie picioarele,
    era cât pe ce să-mi alunece paşii,
căci îi invidiam pe cei lăudăroşi
    când vedeam bunăstarea celor răi.

Căci ei n-au parte de remuşcări până la moarte,
    iar trupul le este plin de grăsime.[a]
N-au parte de necazul muritorului de rând
    şi nu sunt loviţi ca ceilalţi oameni.
De aceea mândria le atârnă de gât ca o podoabă,
    iar violenţa îi înveleşte ca o manta;
li se bulbucă ochii de grăsime,[b]
    iar imaginaţiile inimii lor întrec măsura;[c]
batjocoresc şi vorbesc cu răutate;
    vorbesc de sus, ameninţând cu asuprire;
îşi înalţă gura până la ceruri,
    iar limba lor cutreieră pământul.
10 De aceea poporul[d] se întoarce spre ei
    şi soarbe cuvintele lor ca apa.[e]
11 Ei zic: „Cum să ştie Dumnezeu
    şi cum ar putea afla Cel Preaînalt?“

12 Aşa sunt cei răi:
    liniştiţi pe vecie şi crescând în bogăţie.

13 Într-adevăr, degeaba mi-am curăţit inima
    şi mi-am spălat mâinile în nevinovăţie,
14 căci sunt lovit toată ziua
    şi am parte de pedeapsă în fiecare dimineaţă.
15 Dacă aş zice: „Vreau să pot vorbi şi eu aşa!“,
    iată că aş trăda neamul fiilor Tăi.
16 M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep,
    dar zadarnică mi-a fost truda,
17 până ce am venit la Sfântul Lăcaş al lui Dumnezeu
    şi am luat aminte la sfârşitul lor.

18 Într-adevăr, Tu îi aşezi în locuri alunecoase,
    îi arunci în dezastru.
19 Cum sunt pustiiţi într-o clipă!
    Sunt nimiciţi, sfârşiţi prin lovituri năprasnice.
20 Ca un vis la deşteptare, Stăpâne,
    aşa le lepezi chipul când Te trezeşti.

21 Când inima-mi era mâhnită
    şi eram străpuns în adâncul fiinţei mele,
22 eram ca o brută fără pricepere;
    eram ca dobitoacele înaintea Ta.

23 Însă eu totdeauna sunt cu Tine!
    Tu mă ţii de mâna dreaptă,
24 mă călăuzeşti cu sfatul Tău
    şi apoi mă vei lua în slavă.
25 Pe cine am eu în ceruri în afară de Tine?
    Iar pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni, ci doar în Tine.
26 Carnea şi inima pot să mi se prăpădească,
    dar Dumnezeu este stânca inimii mele
        şi partea mea de moştenire pe vecie.

27 Căci iată, cei ce se depărtează de Tine vor pieri.
    Tu-i nimiceşti pe toţi cei ce-Ţi sunt necredincioşi.
28 Cât despre mine, este bine să fiu lângă Dumnezeu.
    Am făcut din Stăpânul Domn adăpostul meu;
        voi povesti toate isprăvile Tale!

Notas al pie

  1. Psalmii 73:4 Sau: Căci n-au parte de durere, / iar trupul le este sănătos şi puternic.
  2. Psalmii 73:7 TM ; LXX şi Siriacă: din grăsimea lor se prelinge ticăloşia.
  3. Psalmii 73:7 Sau: răutatea inimii lor este dincolo de orice imaginaţie
  4. Psalmii 73:10 TM conţine: poporul lui, probabil cu referire la Israel, ca poporul lui Dumnezeu.
  5. Psalmii 73:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur; în context se poate referi la cuvintele celor răi (vezi v. 11), care sunt considerate înţelepte de cei ce se uită cu jind la prosperitatea lor.