Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 41

Вторая книга

Песнь 41[a]

Дирижёру хора. Наставление потомков Кораха.

Как стремится лань к воде,
    так стремится душа моя к Тебе, Всевышний.
Душа моя жаждет Всевышнего, живого Бога.
    Когда я приду и пред Ним предстану?
Слёзы были мне пищей
    и днём, и ночью,
когда говорили мне непрестанно:
    «Где твой Бог?»
Сердце моё болит, когда я вспоминаю,
    как ходил к дому Всевышнего,
    впереди многолюдного собрания,
ходил в праздничной толпе
    с криками радости и хвалы.

Что унываешь, моя душа?
    Зачем тревожишься?
Возложи надежду на Всевышнего,
    ведь я ещё буду славить Его –
    Спасителя и Бога моего.

Душа моя унывает во мне,
    поэтому я вспоминаю Тебя
с земли иорданской,
    с высот Хермона, с горы Мицар.
Шумят горные потоки,
    словно перекликаясь друг с другом;
все волны Твои, все Твои валы
    прошли надо мною.

Днём Вечный являет мне Свою любовь,
    ночью я пою Ему песню –
    молитву Богу моей жизни.

10 Скажу я Всевышнему, моей Скале:
    «Почему Ты меня забыл?
Почему я скитаюсь, плача,
    оскорблённый моим врагом?»
11 В самое сердце ранят меня враги,
    когда глумятся, спрашивая меня каждый день:
    «Где твой Бог?»

12 Что унываешь, моя душа?
    Зачем тревожишься?
Возложи надежду на Всевышнего,
    ведь я ещё буду славить Его –
    моего Спасителя и моего Бога.

Notas al pie

  1. Заб 41:1 Песнь 41: Во многих рукописях песни 41 и 42 объединены в одну песнь.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 41

Psalmul 41

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

Ferice de cel ce îngrijeşte de sărac[a],
    căci Domnul îl va scăpa în ziua cea rea.
Domnul îl va păzi, îl va ţine în viaţă,
îl va binecuvânta în ţară
    şi nu-l va lăsa la bunul plac al duşmanilor lui.
Domnul îl va întări când va fi pe patul de suferinţă,
    iar patul în care suferea va fi strâns.

Cât despre mine, eu am zis: „Doamne, ai milă de mine!“
    Vindecă-mă, căci am păcătuit împotriva Ta!
Duşmanii mei vorbesc despre mine cu răutate, spunând:
    „Când va muri şi-i va pieri numele?“
Chiar dacă vine vreunul să mă vadă,
    grăieşte făţarnic[b], în timp ce inima lui adună duşmănie
        pe care o împrăştie când iese afară.
Potrivnicii mei şuşotesc cu toţii împotriva mea
    şi gândesc ce e mai rău pentru mine.
„O boală necruţătoare l-a atins!
    Nu se va mai scula din locul în care s-a culcat!“
Chiar şi prietenul apropiat în care m-am încrezut,
    cel ce mănâncă pâinea mea,
        şi-a ridicat călcâiul împotriva mea!

10 Tu însă, Doamne, ai milă de mine!
    Ridică-mă, ca să le dau răsplata cuvenită!
11 Voi şti că-Ţi găseşti plăcerea în mine
    prin aceea că duşmanul meu nu va triumfa asupra mea.
12 Cât despre mine, Tu mă sprijini în integritatea mea
    şi mă aşezi în prezenţa Ta pe vecie.

13 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie.
        Amin! Amin!

Notas al pie

  1. Psalmii 41:1 Sau: de cel fără ajutor; LXX adaugă: şi de cel sărman
  2. Psalmii 41:6 Sau: nimicuri