Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 24

К Тебе, Вечный, возношу я душу мою,
    на Тебя, мой Бог, уповаю.
Да не буду я постыжен;
    да не будут враги мои торжествовать.
Никто из надеющихся на Тебя
    не постыдится вовек,
но пусть посрамятся те,
    кто вероломствует без причины.

Вечный, покажи мне Твои пути,
    стезям Твоим научи меня.
Наставь меня в Твоей истине, научи меня,
    потому что Ты – Бог моего спасения,
    и я всегда на Тебя надеюсь.
Вспомни, Вечный, милость Свою и любовь,
    потому что они извечны.
Не вспоминай грехов моей юности
    и проступков моих.
По милости Твоей вспомни меня,
    потому что Ты благ, Вечный.

Вечный благ и праведен,
    поэтому наставляет грешников на путь.
Направляет Он кротких к правде
    и учит их путям Своим.
10 Все пути Вечного – любовь и верность
    к хранящим условия Его соглашения.
11 Ради имени Твоего, Вечный,
    прости вину мою, хоть она и велика.
12 Кто есть человек, боящийся Вечного?
    Вечный укажет ему, какой путь избрать.
13 Он будет жить в благополучии,
    и потомки его унаследуют землю.
14 Совет Вечного – для тех, кто Его боится;
    Он им открывает Своё соглашение.
15 Глаза мои всегда обращены к Вечному,
    ведь это Он извлекает ноги мои из сети.

16 Взгляни на меня и будь милостив,
    ведь я одинок и измучен.
17 Скорби сердца моего умножились –
    спаси меня от моей беды.
18 Посмотри на моё горе и муки,
    и прости все мои грехи.
19 Посмотри, как много моих врагов,
    какой лютой ненавистью ненавидят меня!
20 Сбереги мою жизнь и избавь меня;
    от позора меня спаси,
    ведь я на Тебя уповаю.
21 Пусть хранят меня непорочность и праведность,
    ведь я на Тебя надеюсь.

22 Всевышний, избавь Исроил
    от всех его горестей!

Песнь 25

Песнь Довуда.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 24

Psalmul 24

Al lui David. Un psalm.

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
    lumea şi locuitorii ei,
căci El l-a întemeiat pe mări
    şi l-a întărit pe râuri.

Cine se va sui pe muntele Domnului?
    Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată,
    care nu-şi dedă[a] sufletul la minciună
        şi nu jură ca să înşele.[b]
El va primi binecuvântare de la Domnul
    şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
Aceasta este generaţia celor ce-L caută,
    a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov[c]!Sela
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
Cine este Acest Împărat al slavei?
    Domnul cel tare şi viteaz,
        Domnul cel viteaz în luptă!
Porţi, ridicaţi-vă capetele!
    Staţi ridicate, intrări veşnice!
        Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei?
    Domnul Oştirilor[d]!
        El este Împăratul slavei!Sela

Notas al pie

  1. Psalmii 24:4 Lit.: nu-şi înalţă
  2. Psalmii 24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.
  3. Psalmii 24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove
  4. Psalmii 24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte