Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 147

Песнь 147[a]

Восхваляй, Иерусалим, Вечного;
    восславь, Сион, своего Бога!
Он укрепляет затворы твоих ворот
    и благословляет твоих жителей.
Он утверждает мир в твоих пределах
    и насыщает тебя отборной пшеницей.

Он посылает Своё слово на землю;
    быстро бежит Его повеление.
Он даёт снег, как белую шерсть,
    сыплет иней, как пепел,
бросает Свой град, словно камни.
    Кто может устоять перед Его морозом?
Он посылает Своё слово, и тает всё,
    подует Своим ветром, и текут воды.

Своё слово Он возвестил потомкам Якуба,
    Свои установления и законы – Исроилу.
Для других народов Он этого не сделал;
    они не знают Его законов.

Славьте Вечного!

Notas al pie

  1. Заб 147:1 Песнь 147: В тексте оригинала песни 146 и 147 объединены в одну песнь.

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 147

Psalmul 147

Lăudaţi-L pe Domnul!

    Cât de bine este să-I cântăm Dumnezeului nostru;
        cât de plăcută şi de potrivită este lauda!

Domnul zideşte Ierusalimul şi-i
    strânge pe deportaţii lui Israel.
El îi vindecă pe cei cu inima zdrobită
    şi le leagă rănile.
El socoteşte numărul stelelor
    şi le cheamă pe nume pe toate.
Domnul nostru este mare şi plin de putere;
    înţelepciunea Sa nu are margini!
Domnul îi ridică pe cei smeriţi,
    dar pe cei răi îi apleacă până la pământ.

Închinaţi-vă Domnului cu mulţumire,
    cântaţi-I Dumnezeului nostru din liră!
El acoperă cerul cu nori,
    pregăteşte ploaia pentru pământ
        şi face să răsară iarba pe munţi.
El le dă hrană vitelor
    şi hrăneşte puii de corb când aceştia strigă.

10 Nu în puterea calului Îşi găseşte El plăcerea;
    nu de puterea omului se bucură;
11 ci Domnul Îşi găseşte plăcerea în cei ce se tem de El,
    în cei ce nădăjduiesc în îndurarea Lui.

12 Laudă-L pe Domnul, Ierusalime,
    laudă-L pe Dumnezeul tău, Sioane!
13 Căci El întăreşte zăvoarele porţilor tale
    şi îţi binecuvântează fiii în mijlocul tău.
14 El dă pace hotarelor tale
    şi te satură cu cel mai ales grâu.

15 El trimite pe pământ porunca Sa;
    Cuvântul Lui aleargă cu iuţeală.
16 El dă neaua ca lâna
    şi presară bruma ca cenuşa.
17 El azvârle gheaţa în bucăţi,
    – cine poate sta înaintea frigului Său? –
18 dă poruncă şi aceasta se topeşte,
    Îşi pune vântul să sufle şi apele curg!

19 A făcut cunoscut Cuvântul Său lui Iacov
    şi a descoperit hotărârile şi judecăţile Sale lui Israel!
20 Totuşi, El n-a făcut aşa cu nici un alt neam
    şi ele nu cunosc judecăţile Lui.

Lăudaţi-L pe Domnul!