Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 106

Пятая книга

Песнь 106

Славьте Вечного, потому что Он благ
    и милость Его – навеки!
Пусть скажут так избавленные Им,
    те, кого Он избавил от руки врага
и собрал из разных земель –
    с востока, с запада, с севера и с юга[a].

Одни из них блуждали в пустыне по безлюдным дорогам
    и не нашли города, в котором могли бы поселиться.
Они голодали и жаждали,
    и томилась их душа.
Но воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он освободил их от бедствий.
Повёл их прямым путём в город,
    где они могли поселиться.
Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей,
ведь Он утолил душу жаждущую
    и душу голодную насытил благами.

10 Другие сидели в кромешной тьме,
    несчастные узники в железных оковах,
11 потому что восстали против слов Всевышнего
    и пренебрегли советом Высочайшего.
12 Поэтому Он смирил их сердце тяжёлым трудом;
    они падали, и некому было помочь.
13 Тогда воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он спас их от бедствий.
14 Вывел их из кромешной тьмы,
    сломав их оковы.
15 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей,
16 ведь Он сокрушил бронзовые ворота
    и сломал железные засовы.

17 А безрассудные страдали за свои грехи
    и за своё беззаконие.
18 От всякой пищи отвращалась душа их,
    и они приближались к воротам смерти.
19 Тогда воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он спас их от бедствий.
20 Послал Своё слово и излечил их,
    избавил их от гибели.
21 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей;
22 да приносят Ему жертвы благодарения
    и говорят о делах Его с радостью.

23 Некоторые ходили на судах в море,
    трудились в больших водах.
24 Видели и они дела Вечного,
    Его чудеса в пучине.
25 Он говорил, и восстал штормовой ветер,
    поднимая высокие волны.
26 Корабли восходили до небес и низвергались в бездну;
    душа моряков таяла в бедствии.
27 Они кружились и шатались, как пьяные,
    и вся мудрость их исчезла.
28 Но воззвали они к Вечному в своём несчастье,
    и Он вывел их из бедствий.
29 Он превратил бурю в штиль,
    и умолкали морские волны.
30 Обрадовались люди, что волны утихли,
    и привёл Он их к желаемой гавани.
31 Да славят Вечного за Его милость
    и за Его чудеса, сотворённые для людей;
32 да превозносят Его в народном собрании
    и хвалят Его в кругу старейшин.

33 Он превращает реки в пустыню,
    источники вод – в сушу,
34 а плодородную землю – в солончак
    за нечестие живущих на ней.
35 Он превращает пустыню в озеро
    и иссохшую землю – в источники вод.
36 Он поселяет в ней голодных,
    и они строят там город,
    в котором могут поселиться;
37 засевают поля и насаждают виноградники,
    которые приносят обильные плоды.
38 Он благословляет их, и они весьма размножаются;
    не позволяет Он их стадам уменьшаться.

39 Но когда народ убывает,
    когда он унижен из-за угнетения, бедствия и скорби,
40 тогда Всевышний изливает презрение на вождей
    и заставляет их блуждать в пустыне, где нет путей.
41 Бедного же Он возвышает из нищеты
    и умножает его род, как стадо овец.
42 Праведники видят это и радуются,
    а нечестивые закрывают свои уста.

43 Кто мудр – да уразумеет всё это
    и поймёт милость Вечного.

Notas al pie

  1. Заб 106:3 Букв.: «с моря».

Nouă Traducere În Limba Română

Psalmii 106

Psalmul 106

Lăudaţi-L pe Domnul!

Daţi mulţumire Domnului, căci este bun!
    Îndurarea Lui ţine pe vecie![a]
Cine poate spune toate isprăvile Domnului?
    Cine poate vesti toată lauda Sa?
Ferice de cei care păzesc ce este drept
    şi care înfăptuiesc dreptatea tot timpul.
Adu-Ţi aminte de mine, Doamne, în bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău!
    Apropie-Te de mine cu mântuirea Ta,
ca să văd bunăstarea aleşilor Tăi,
    să mă bucur de bucuria poporului Tău
        şi să Te laud împreună cu moştenirea Ta.

Noi am păcătuit ca şi strămoşii noştri,
    am săvârşit nelegiuire, am făcut rău.
În timp ce erau în Egipt, strămoşii noştri
    nu au luat aminte la minunile Tale;
nu au ţinut minte mulţimea îndurărilor Tale
    şi s-au răzvrătit când au ajuns la mare, la Marea Roşie[b].
El i-a izbăvit din pricina Numelui Său,
    ca să-Şi descopere puterea Sa.
A mustrat Marea Roşie şi aceasta s-a uscat;
    apoi i-a condus prin adâncuri sterpe ca pustia.
10 I-a izbăvit din mâna celui ce-i ura
    şi i-a răscumpărat din mâna duşmanului.
11 Apele i-au acoperit pe potrivnicii lor,
    fără ca vreunul din ei să scape.
12 Atunci I-au crezut cuvintele
    şi I-au cântat laudă.

13 Dar au uitat curând lucrările Lui;
    ei nu I-au aşteptat sfatul.
14 Li s-au aprins poftele în pustie
    şi L-au ispitit pe Dumnezeu în pustietăţi.
15 El le-a dat ce ceruseră,
    dar a trimis o boală nimicitoare peste ei.

16 Unii din tabără au fost geloşi pe Moise
    şi pe Aaron, cel sfinţit Domnului.
17 Pământul s-a deschis, l-a înghiţit pe Datan
    şi a acoperit ceata lui Abiram.
18 Focul le-a consumat ceata;
    flăcările i-au mistuit pe cei răi.

19 La Horeb şi-au făcut un viţel
    şi s-au închinat chipului turnat.
20 Au schimbat Slava lor
    cu chipul unui bou care mănâncă iarbă.
21 L-au uitat pe Dumnezeu, Izbăvitorul lor,
    pe Cel Ce făcuse mari lucrări în Egipt,
22 pe Cel Ce înfăptuise minuni în ţara lui Ham
    şi lucruri înfricoşătoare la Marea Roşie.
23 Astfel El a spus că o să-i nimicească,
    însă Moise, alesul Său,
a stat în spărtură înaintea Lui,
    ca să-I abată mânia de la nimicire.

24 Apoi au respins ţara cea plăcută;
    ei nu au crezut în promisiunea Lui.
25 Au cârtit în corturile lor
    şi nu au ascultat de glasul Domnului.
26 Atunci, El a jurat solemn
    că îi va face să cadă în pustie,
27 că le va face urmaşii să cadă printre neamuri
    şi-i va împrăştia printre popoare.

28 S-au alipit de Baal-Peor
    şi au mâncat jertfe închinate morţilor[c].
29 L-au mâniat prin faptele lor,
    astfel încât o urgie a izbucnit printre ei.
30 Dar s-a ridicat Fineas, a făcut judecată
    şi urgia s-a oprit.
31 Lucrul acesta i-a fost socotit dreptate,
    din generaţie în generaţie, pe vecie.

32 L-au mâniat pe Dumnezeu şi la apele Meriba,
    iar din pricina lor i-a mers rău şi lui Moise.
33 Căci s-au răzvrătit împotriva Duhului Său,
    iar Moise a vorbit necugetat cu buzele lui.[d]

34 Ei nu au nimicit popoarele
    despre care le spusese Domnul,
35 ci s-au amestecat cu neamurile
    şi s-au deprins cu faptele acestora.
36 Au slujit idolilor lor,
    iar aceştia au devenit o cursă pentru ei.
37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele
    în cinstea demonilor.
38 Au vărsat sânge nevinovat,
    sângele fiilor şi al fiicelor lor,
jertfindu-i idolilor din Canaan,
    şi au spurcat ţara din pricina sângelui.
39 S-au întinat prin faptele lor,
    s-au desfrânat prin lucrările lor.

40 Atunci s-a aprins mânia Domnului împotriva poporului Său
    şi Şi-a urât moştenirea.
41 I-a dat pe mâna neamurilor
    şi astfel cei ce îi urau au stăpânit peste ei.
42 Duşmanii lor i-au asuprit
    şi au fost umiliţi sub mâna lor.
43 El i-a scăpat de multe ori,
    dar ei se răzvrăteau prin planurile lor.
        S-au nenorocit prin nelegiuirea lor.

44 El a privit la strâmtorarea lor
    când le-a auzit strigătele.
45 Din pricina lor Şi-a adus aminte de legământul Lui.
    I s-a făcut milă de ei din pricina marii Sale îndurări
46 şi a făcut ca aceştia să capete milă
    din partea tuturor celor ce-i luaseră captivi.

47 Doamne, Dumnezeul nostru, izbăveşte-ne!
    Strânge-ne dintre neamuri
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
    şi să ne fălim aducându-Ţi laudă.

48 Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel,
    din veşnicie în veşnicie!
Tot poporul să zică: „Amin!“

Laudă Domnului!

Notas al pie

  1. Psalmii 106:1 Sau: Dragostea Lui este veşnică!
  2. Psalmii 106:7 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor - vezi Iona 2:5, unde acelaşi termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roşie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX şi VUL; în VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar şi astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf; vezi 1 Regi 9:26
  3. Psalmii 106:28 Cu referire probabil la idoli
  4. Psalmii 106:33 Sau: Căci i-au întărâtat duhul (lui Moise) / iar el a vorbit necugetat cu buzele lui.