Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евр 5

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося Ему дары и жертвы за грехи. Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Всевышним, как в своё время был призван Хорун[a]. Масех тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),
    Я Отцом Твоим отныне буду назван»[b].

И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,
    подобный Малик-Цедеку[c]»[d].

Во время Своей земной жизни Исо громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Всевышним. Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. И полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10 Сам Всевышний назвал Его священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11 Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12 Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Всевышнего. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13 А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14 Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.

Notas al pie

  1. Евр 5:4 См. Исх. 28:1.
  2. Евр 5:5 Заб. 2:7.
  3. Евр 5:6 Малик-Цедек – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масеха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).
  4. Евр 5:6 Заб. 109:4.

Slovo na cestu

Židům 5

Ježíš se stal naším Nejvyšším Knězem

1Velekněz je člověk, který jménem ostatních předstupuje před Boha a přináší mu dary a oběti s prosbou o smíření. 2-3 Protože i on podléhá slabostem, musí přinášet oběti nejen za lid, ale i za sebe a je schopen chápat nevědomé a pobloudilé. Toto postavení si nikdo nemůže svévolně přivlastnit, ale musí k němu být Bohem povolán. Ani Kristus se k němu sám nepovznesl. Ustanovil ho Bůh, když mu řekl:

„Ty jsi můj syn,
    já jsem tě dnes zplodil.“

A jindy prohlásil:

„Jsi na věky knězem podle řádu Malkísedekova.“

Když byl Kristus na zemi, přednášel hlasitě, úpěnlivě a s pláčem prosby Bohu, který ho jediný mohl zachránit před smrtí. Bůh ho v jeho úzkosti vyslyšel.

8-9 Ačkoliv byl Boží Syn, měl se ve škole utrpení naučit, co znamená bezvýhradná poslušnost. Když v té zkoušce obstál, stal se všem, kdo se mu podrobují, zdrojem trvalé ochrany. 10 A Bůh ho nazval veleknězem podle řádu Malkísedekova.

11 Rád bych vám o těchto věcech řekl mnohem víc, bylo by to pro vás nesnadno pochopitelné, protože je vaše vnímavost otupena. 12 Už jste měli být dávno učiteli druhých, ale zůstali jste žáky. Opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. 13 Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Kdo se živí jenom mlékem Božího slova, dokazuje, že neproniká do hloubek Božího myšlení. 14 Ti, kdo na základě zkušenosti dovedou smysly rozeznat dobré od zlého, jsou dospělí a pronikají k jádru věci.