Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евр 5

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося Ему дары и жертвы за грехи. Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Всевышним, как в своё время был призван Хорун[a]. Масех тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),
    Я Отцом Твоим отныне буду назван»[b].

И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,
    подобный Малик-Цедеку[c]»[d].

Во время Своей земной жизни Исо громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Всевышним. Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. И полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10 Сам Всевышний назвал Его священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11 Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12 Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Всевышнего. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13 А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14 Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.

Notas al pie

  1. Евр 5:4 См. Исх. 28:1.
  2. Евр 5:5 Заб. 2:7.
  3. Евр 5:6 Малик-Цедек – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масеха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).
  4. Евр 5:6 Заб. 109:4.

Nádej pre kazdého

List Hebrejom 5

1 Každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal ich dary a obete za hriechy.

Keďže sám je človek so všetkými slabosťami, môže cítiť s tými, čo sú nechápaví a blúdia.

Preto je povinný prinášať obete nielen za hriechy ľudu, ale aj za seba.

Za veľkňaza sa nikto nemôže vymenovať sám. Touto úlohou ho poveruje Boh ako kedysi Árona.

Ani Kristus si neprisvojil čestnú hodnosť veľkňaza sám, poctil ho ňou ten, ktorý povedal: Ty si môj Syn, ja som ťa dnes splodil."

A na inom mieste hovorí: Naveky budeš kňazom, ako bol kedysi Melchizedech."

Ježiš za svojho pozemského života s bolestným utrpením a slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. A Boh ho pre jeho pokoru počul.

A hoci bol Božím Synom, naučil sa poslušnosti v utrpení, ktoré podstúpil.

Tak dosiahol dokonalosť a všetkým, ktorí ho poslúchajú, stal sa Záchrancom a Vykupiteľom.

10 Boh sám ho ustanovil za veľkňaza, ako bol kedysi Melchizedech.

Varovanie pred ochabnutím

11 O tom by sa dalo veľa hovoriť, ale je to ťažké vysvetliť, lebo nie ste ochotní počúvať.

12 Po takom dlhom čase už by ste sami mohli byť učiteľmi, no opäť potrebujete, aby vás niekto učil duchovnej abecede. Potrebujete ešte mlieko, a nie výdatný pokrm.

13 A ten, čo znesie iba mlieko, je ako dieťa, a nechápe teda slovo o spravodlivosti:

14 Výdatný pokrm je pre vyspelých, pre tých, čo si cvičením vypestovali zmysly tak, že rozoznajú dobré od zlého.