Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Евр 5

1Ведь каждый раз верховный священнослужитель избирается из людей и поставляется на служение для того, чтобы представлять людей перед Всевышним, принося Ему дары и жертвы за грехи. Такой верховный священнослужитель может понять и незнающих, и тех, кто сбился с пути, так как он сам подвержен слабостям; и по этой причине он должен приносить жертвы и за свои собственные грехи, и за грехи народа.

Эту честь быть верховным священнослужителем человек не может присвоить себе сам, он должен быть призван Всевышним, как в своё время был призван Хорун[a]. Масех тоже не Сам прославил Себя, став Верховным Священнослужителем, но Всевышний сказал Ему:

«Ты Сын Мой (Избранный Мной Царь),
    Я Отцом Твоим отныне буду назван»[b].

И в другом месте Он говорит:

«Ты – священнослужитель навеки,
    подобный Малик-Цедеку[c]»[d].

Во время Своей земной жизни Исо громко, с воплем и со слезами молился Тому, Кто мог избавить Его от смерти, и Он был услышан за Своё благоговение перед Всевышним. Несмотря на то что Он был Сыном, Он через Свои страдания испытал на Себе, что значит послушание. И полностью приготовившись, Он сделался источником вечного спасения для всех, кто послушен Ему. 10 Сам Всевышний назвал Его священнослужителем, подобным Малик-Цедеку.

Предостережение об отступничестве

11 Мы могли бы говорить об этом ещё больше, но нам трудно объяснить, потому что вы обленились и не хотите слушать. 12 Судя по времени, что вы верующие, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основным истинам слова Всевышнего. Вам опять нужно питаться молоком, а не твёрдой пищей. 13 А всякий, кто питается молоком, – всё ещё младенец, и плохо знает, что такое праведность. 14 Твёрдая же пища – для людей зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло.

Notas al pie

  1. Евр 5:4 См. Исх. 28:1.
  2. Евр 5:5 Заб. 2:7.
  3. Евр 5:6 Малик-Цедек – был в одно и то же время и царём, и священнослужителем, являя собой прообраз Масеха (см. гл. 7 и Нач. 14:17-20).
  4. Евр 5:6 Заб. 109:4.

Het Boek

Hebreeën 5

Jezus Christus is onze hogepriester

1De hogepriester van Israël is een mens die de speciale taak heeft zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert Hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonden van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken. Omdat hij ook zelf in de menselijke zwakheid deelt, kan hij mensen die onwetend en dwalende zijn, vriendelijk tegemoet treden. Hij staat immers aan dezelfde verleidingen bloot en begrijpt hun problemen daarom heel goed. Niemand kan hogepriester worden omdat hij dat zelf zo graag wil. Hij moet door God voor dit werk geroepen zijn, net als Aäron. Ook Christus heeft Zichzelf niet uitgekozen om hogepriester te worden. God koos Hem en zei tegen Hem: ‘Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag het leven gegeven.’ Een andere keer zei God tegen Hem: ‘U bent de eeuwige priester, zoals ook Melchisedek mijn priester was.’ Terwijl Hij hier op aarde was, heeft Christus onder tranen geroepen tot God, die Hem van de dood kon redden. God verhoorde zijn gebeden, omdat Hij Zich aan Gods wil onderwierp. Zelfs al was Jezus de Zoon van God, toch moest Hij uit ervaring leren wat gehoorzaamheid was. Ook als dat pijn en verlatenheid betekende. Nadat Jezus had bewezen daarin volmaakt te zijn, werd Hij de gever van eeuwige redding voor alle mensen die Hem gehoorzamen. 10 God had Hem immers aangewezen als hogepriester, op dezelfde wijze als Melchisedek.

11 Ik zou hierover nog veel meer willen zeggen, maar u luistert gewoon niet, daarom kan ik het zo moeilijk duidelijk maken. 12 Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zover teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen-zijn u weer moeten worden bijgebracht. U bent net babyʼs die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. 13 Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is, hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby! 14 Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen.