Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 20

Правила о ведении войны

1Когда ты выйдешь на войну с врагами и увидишь коней, колесницы и войско больше твоего – не бойся их, потому что Вечный, твой Бог, Который вывел тебя из Египта, будет с тобой. Перед началом сражения пусть выйдет вперёд священнослужитель и обратится к войску. Пусть он скажет: «Слушайте, люди Исроила, сегодня вы вступаете в сражение со своими врагами. Не будьте малодушны и не бойтесь, не страшитесь и не впадайте в панику. Ведь Вечный, ваш Бог, идёт сражаться за вас с вашим врагом, чтобы дать вам победу».

Начальники скажут войску: «Есть ли здесь тот, кто построил новый дом, но не справил новоселья? Пусть идёт домой, иначе он может погибнуть в битве, и в его доме справит новоселье другой. Есть ли здесь тот, кто посадил виноградник, но не успел ещё собрать урожай? Пусть идёт домой, иначе он может погибнуть в битве, и урожай его виноградника соберёт другой. Есть ли здесь тот, кто обручился с девушкой, но не успел жениться на ней? Пусть идёт домой, иначе он может погибнуть в битве, и на ней женится другой». Затем пусть добавят: «Есть ли среди вас кто-нибудь, кто боится или малодушен? Пусть идёт домой, чтобы не заразить малодушием своих братьев». Закончив говорить с войском, они поставят над ним командиров.

10 Когда ты подступишь к городу, чтобы напасть на него, предложи ему мир. 11 Если жители города согласятся и откроют ворота, то они будут трудиться на тебя как рабы. 12 Если они откажутся заключить мир и захотят воевать, возьми город в осаду. 13 Когда Вечный, твой Бог, отдаст его в твои руки, предай в нём мечу всех мужчин. 14 А женщин, детей, скот и всё, что есть в этом городе, можешь взять себе в добычу. Можешь пользоваться всем, что принадлежало твоим врагам. Вечный, твой Бог, отдал это тебе. 15 Так ты должен обходиться со всеми городами, которые далеки от тебя и не принадлежат к окружающим тебя народам.

16 Но в городах народов, которые Вечный, твой Бог, отдаёт тебе как наследие, не оставляй в живых ни единой души. 17 Полностью уничтожь эти народы – хеттов, аморреев, ханонеев, перизеев, иевусеев и хивеев, как повелел тебе Вечный, твой Бог. 18 Иначе они научат тебя следовать мерзким обычаям, которые они совершают, служа своим богам, и ты будешь грешить против Вечного, твоего Бога.

19 Если ты будешь осаждать город долгое время, чтобы захватить его, то не вырубай деревья, ведь ты можешь есть их плоды. Не губи их. Разве деревья в поле это люди, чтобы держать их в осаде? 20 Но ты можешь рубить деревья, которые не приносят плодов, и использовать их для осадных сооружений, пока город, который воюет с тобой, не падёт.

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 20

Reglementări privind războiul

1Când veţi merge la război împotriva duşmanilor voştri şi veţi vedea cai şi care şi o oştire mai numeroasă decât a voastră, să nu vă temeţi de ei, pentru că Domnul, Dumnezeul vostru, Care v-a scos din ţara Egiptului, va fi cu voi. Când se va apropia momentul începerii războiului, să vină preotul şi să vorbească poporului astfel: «Ascultă, Israele! Astăzi porniţi la război împotriva duşmanilor voştri. Să nu vi se înmoaie inima, să nu vă fie teamă, să nu vă înspăimântaţi şi să nu tremuraţi înaintea lor, fiindcă Domnul, Dumnezeul vostru, va merge cu voi ca să se lupte pentru voi împotriva duşmanilor voştri şi să vă dea izbândă!»

Dregătorii să vorbească astfel către popor: «Cine şi-a construit o casă nouă şi nu a locuit încă în ea? Să se întoarcă de îndată acasă, ca să nu moară în luptă şi să locuiască alt om în ea. Cine a plantat o vie şi nu s-a bucurat încă de ea? Să se întoarcă de îndată acasă, ca să nu fie ucis în luptă şi un alt om să se bucure de ea. Cine s-a logodit cu o femeie şi nu s-a căsătorit încă cu ea? Să se întoarcă de îndată acasă, ca să nu fie omorât în luptă şi un altul să se căsătorească cu ea.» După aceea, dregătorii să vorbească mai departe poporului: «Cine este fricos sau slab la inimă? Să plece şi să se întoarcă acasă, ca să nu înmoaie inima celor din poporul lui.» După ce dregătorii au terminat de vorbit poporului, să numească conducători în fruntea oştirii.

10 Când vă veţi apropia de o cetate, ca să luptaţi împotriva ei, s-o îndemnaţi la pace. 11 Dacă vă vor accepta pacea şi vă vor deschide porţile, atunci tot poporul care se află în ea va trebui să presteze pentru voi muncă forţată şi să vă slujească. 12 Dacă nu vor dori să facă pace cu voi, ci vor dori să se lupte împotriva voastră, atunci să asediaţi cetatea. 13 Când Domnul, Dumnezeul vostru, v-o va da în mâini, să treceţi prin ascuţişul sabiei pe toţi bărbaţii din ea. 14 Dar femeile, copiii, animalele şi tot ceea ce există în cetate să le luaţi ca pradă, apoi să mâncaţi prada luată de la duşmanii voştri, pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-a dat-o. 15 Aşa să faceţi cu toate cetăţile care sunt la distanţă mare de voi şi care nu aparţin neamurilor din apropierea voastră.

16 Dar în cetăţile acestor neamuri, pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le dă ca moştenire, să nu lăsaţi nimic în viaţă. 17 Să-i nimiciţi cu totul[a] pe hitiţi, pe amoriţi, pe canaaniţi, pe periziţi, pe hiviţi şi pe iebusiţi, după cum v-a poruncit Domnul, Dumnezeul vostru, 18 ca nu cumva să vă înveţe şi pe voi să faceţi toate urâciunile pe care ei le fac pentru zeii lor şi să păcătuiţi astfel împotriva Domnului, Dumnezeul vostru.

19 Când veţi asedia o cetate timp de mai multe zile, fiind în război cu ea pentru a o cuceri, să nu distrugeţi pomii fructiferi, tăindu-i cu securea. Să mâncaţi din ei şi să nu-i tăiaţi, căci pomul de pe pământ nu este un om ca să-l asediaţi. 20 Doar copacii care nu fac roade bune de mâncat vor putea fi distruşi sau tăiaţi, ca să puteţi construi fortificaţii împotriva cetăţii care este în război cu voi, până va fi cucerită.

Notas al pie

  1. Deuteronom 20:17 Vezi nota de la 2:34