Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 17

1Не приноси в жертву Вечному, твоему Богу, вола или овцу с каким бы то ни было изъяном или недостатком, потому что это будет Ему отвратительно.

Если найдутся у тебя в одном из городов, которые даёт тебе Вечный, мужчина или женщина, творящие зло в глазах Вечного, твоего Бога, и нарушающие Его священное соглашение; если кто-нибудь, вопреки моему повелению, будет служить другим богам, поклоняясь им, или солнцу, или луне, или звёздам, и ты узнаешь об этом, то тщательно расследуй это дело. Если это окажется правдой и будет доказано, что в Исроиле было сделано такое отвратительное дело, то приведи мужчину или женщину, которые сделали это, к городским воротам и забей их камнями до смерти. Человек может быть предан смерти по свидетельству двух или трёх очевидцев, но никого нельзя предавать смерти по показанию только одного свидетеля. Свидетели должны первыми бросить в него камень, а потом и все остальные. Ты должен искоренить зло из среды своего народа.

Суды

Если на твой суд представят дело, которое слишком трудно рассудить, – будь то кровопролитие, тяжба или побои, – то приведи судящихся на место, которое выберет Вечный, твой Бог. Пойди к священнослужителям-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их. Они объявят тебе судейское решение. 10 А ты должен поступить в соответствии с решением, объявленным на месте, которое выберет Вечный. Смотри, сделай всё, что они скажут тебе. 11 Поступи по Закону, которому они тебя научат, и по решению, которое они тебе дадут. Не уклоняйся от того, что они тебе скажут, ни вправо, ни влево. 12 Тот, кто поступит дерзко и не послушает судью или священнослужителя, который служит Вечному, твоему Богу, должен быть предан смерти. Ты должен искоренить зло в Исроиле. 13 Весь народ услышит об этом и испугается, и впредь не будет дерзким.

Царь

14 Когда ты войдёшь в землю, которую даёт тебе Вечный, твой Бог, завладеешь ею, поселишься в ней и скажешь: «Поставлю-ка я над собой царя, как все народы вокруг», 15 то поставь царя, которого выберет Вечный, твой Бог. Он должен быть из твоего народа. Не ставь над собой чужеземца, который будет не из твоего народа. 16 Царь не должен приобретать множества коней и отправлять народ назад в Египет, чтобы приобрести ещё больше, потому что Вечный сказал вам: «Вы не должны возвращаться этим путём». 17 Он не должен брать себе много жён, иначе его сердце развратится. Он не должен набирать для себя чрезмерно много серебра и золота.

18 Заняв царский престол, он должен написать на свитке копию этого Закона, снятую с той, что у священнослужителей-левитов. 19 Она должна быть у него, и он должен читать её всю свою жизнь, чтобы учиться чтить Вечного, своего Бога, и прилежно следовать всем словам этого Закона и этим установлениям: 20 не мнить себя лучше всех своих соплеменников-исроильтян и не уклоняться от повеления ни вправо, ни влево. Тогда он и его потомки будут долгое время царствовать над Исроилом.

Nouă Traducere În Limba Română

Deuteronom 17

1Să nu jertfiţi Domnului, Dumnezeul vostru, nici un bou sau un miel care are vreo meteahnă sau vreun cusur în el, fiindcă este o urâciune pentru Domnul, Dumnezeul vostru.

Dacă se va găsi în mijlocul vostru, într-una din cetăţile voastre, pe care Domnul, Dumnezeul vostru, vi le dă, un bărbat sau o femeie care să facă ce este rău înaintea Domnului, Dumnezeul vostru, încălcând legământul şi care să meargă să slujească altor dumnezei şi să se închine lor – la soare sau la lună, sau la toată oştirea cerurilor – contrar poruncii mele, de îndată ce veţi lua la cunoştinţă şi veţi afla lucrul acesta, să cercetaţi bine. Dacă este adevărat şi se dovedeşte că această faptă rea s-a săvârşit în Israel, să-i aduceţi la porţile cetăţii pe bărbatul acela sau pe femeia aceea care a săvârşit această faptă rea şi să-i omorâţi cu pietre. Cel vinovat de moarte să fie omorât pe baza mărturiei a doi sau trei martori; să nu fie omorât pe baza mărturiei unui singur martor. Mai întâi martorii să arunce cu pietre în el ca să-l omoare şi pe urmă întregul popor. Să nimiciţi astfel răul din mijlocul vostru.

Forul suprem de judecată

Dacă vi se va părea prea greu de judecat o cauză cu privire la un omor, la o neînţelegere sau la o lovitură care aduce ceartă în cetăţile voastre, să vă duceţi la locul pe care Domnul, Dumnezeul vostru, îl va alege. Să intraţi la preoţii leviţi sau la judecătorul care va fi în zilele acelea. Să-i întrebaţi şi ei vă vor aduce la cunoştinţă verdictul judecăţii. 10 Să faceţi după cuvântul pe care vi-l vor aduce la cunoştinţă în locul pe care Domnul îl va alege şi să aveţi grijă să înfăptuiţi tot ceea ce vă vor învăţa. 11 Să faceţi potrivit cu legea pe care v-o vor arăta şi cu hotărârea pe care v-o vor spune. Să nu vă abateţi de la cuvintele pe care ei vi le-au spus, nici la dreapta, nici la stânga. 12 Bărbatul care din îngâmfare nu va asculta de preotul sau de judecătorul care este pus acolo să-L slujească pe Domnul, Dumnezeul vostru, să fie omorât. Să nimiciţi astfel răul din Israel. 13 Atunci toţi din popor vor auzi şi se vor teme şi nu vor mai fi îngâmfaţi.

Reglementări pentru rege

14 Atunci când veţi intra în ţara pe care Domnul, Dumnezeul vostru, v-o va da, după ce o veţi lua în stăpânire şi veţi locui în ea, şi veţi zice: «Ne vom pune un rege ca să domnească peste noi, ca toate neamurile ce ne înconjoară», 15 să-l încoronaţi pe acela pe care Domnul, Dumnezeul vostru, îl va alege din mijlocul poporului vostru. Nu veţi putea pune ca rege un străin care nu este fratele vostru. 16 Dar să nu aibă mulţi cai şi să nu întoarcă poporul în Egipt, pentru a avea mulţi cai, deoarece Domnul v-a poruncit să nu vă mai întoarceţi niciodată pe drumul acela. 17 Să nu-şi ia multe soţii ca să nu i se abată inima şi să nu strângă mult argint şi aur.

18 Când se va aşeza pe tronul regatului său, să-şi scrie pentru sine, pe un sul, o copie a acestei Legi, pe care s-o ia de la preoţii leviţi. 19 Va trebui s-o aibă cu el şi să citească din ea în toate zilele vieţii lui, ca să înveţe să se teamă de Domnul, Dumnezeul lui, să păzească toate cuvintele acestei Legi şi să împlinească poruncile acestea. 20 În acest fel inima lui nu se va înălţa mai presus de cei din poporul său şi nu se va abate de la poruncile acestea, nici la dreapta, nici la stânga. Astfel el şi fiii lui vor avea multe zile în regatul lui, în mijlocul lui Israel.