Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Втор 17

1Не приноси в жертву Вечному, твоему Богу, вола или овцу с каким бы то ни было изъяном или недостатком, потому что это будет Ему отвратительно.

Если найдутся у тебя в одном из городов, которые даёт тебе Вечный, мужчина или женщина, творящие зло в глазах Вечного, твоего Бога, и нарушающие Его священное соглашение; если кто-нибудь, вопреки моему повелению, будет служить другим богам, поклоняясь им, или солнцу, или луне, или звёздам, и ты узнаешь об этом, то тщательно расследуй это дело. Если это окажется правдой и будет доказано, что в Исроиле было сделано такое отвратительное дело, то приведи мужчину или женщину, которые сделали это, к городским воротам и забей их камнями до смерти. Человек может быть предан смерти по свидетельству двух или трёх очевидцев, но никого нельзя предавать смерти по показанию только одного свидетеля. Свидетели должны первыми бросить в него камень, а потом и все остальные. Ты должен искоренить зло из среды своего народа.

Суды

Если на твой суд представят дело, которое слишком трудно рассудить, – будь то кровопролитие, тяжба или побои, – то приведи судящихся на место, которое выберет Вечный, твой Бог. Пойди к священнослужителям-левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их. Они объявят тебе судейское решение. 10 А ты должен поступить в соответствии с решением, объявленным на месте, которое выберет Вечный. Смотри, сделай всё, что они скажут тебе. 11 Поступи по Закону, которому они тебя научат, и по решению, которое они тебе дадут. Не уклоняйся от того, что они тебе скажут, ни вправо, ни влево. 12 Тот, кто поступит дерзко и не послушает судью или священнослужителя, который служит Вечному, твоему Богу, должен быть предан смерти. Ты должен искоренить зло в Исроиле. 13 Весь народ услышит об этом и испугается, и впредь не будет дерзким.

Царь

14 Когда ты войдёшь в землю, которую даёт тебе Вечный, твой Бог, завладеешь ею, поселишься в ней и скажешь: «Поставлю-ка я над собой царя, как все народы вокруг», 15 то поставь царя, которого выберет Вечный, твой Бог. Он должен быть из твоего народа. Не ставь над собой чужеземца, который будет не из твоего народа. 16 Царь не должен приобретать множества коней и отправлять народ назад в Египет, чтобы приобрести ещё больше, потому что Вечный сказал вам: «Вы не должны возвращаться этим путём». 17 Он не должен брать себе много жён, иначе его сердце развратится. Он не должен набирать для себя чрезмерно много серебра и золота.

18 Заняв царский престол, он должен написать на свитке копию этого Закона, снятую с той, что у священнослужителей-левитов. 19 Она должна быть у него, и он должен читать её всю свою жизнь, чтобы учиться чтить Вечного, своего Бога, и прилежно следовать всем словам этого Закона и этим установлениям: 20 не мнить себя лучше всех своих соплеменников-исроильтян и не уклоняться от повеления ни вправо, ни влево. Тогда он и его потомки будут долгое время царствовать над Исроилом.

Het Boek

Deuteronomium 17

Rechtspraak vanuit het heiligdom

1‘Offer nooit een ziek of gebrekkig rund of schaap aan de Here, uw God. Hij heeft een afkeer van zoʼn geschenk!

2,3 Als iemand in een van de dorpen of steden van uw land het verbond met God verbreekt door andere goden, de zon, de maan of de sterren te aanbidden—wat Ik streng verboden heb— controleer dit dan eerst zorgvuldig. Als er geen twijfel bestaat over de waarheid ervan, zal die man of vrouw buiten de stad worden gebracht en door steniging worden gedood. Maar breng nooit iemand ter dood als er maar één getuige tegen hem is, het moeten er minstens twee of drie zijn. De getuigen zullen de eerste stenen gooien, waarna alle mensen zullen meehelpen het vonnis te voltrekken. Op die manier zult u al het kwaad uit uw midden verwijderen.

Als u een zaak wordt voorgelegd, die te moeilijk voor u is—bijvoorbeeld als iemand schuldig is aan moord wanneer niet genoeg bewijs tegen hem bestaat of als inbreuk is gepleegd op iemands rechten—dan moet u met die zaak naar het heiligdom van de Here, uw God, gaan, naar de priesters en Levieten. De dienstdoende rechter zal over die zaak een uitspraak doen.

10 U moet handelen volgens de rechtspraak die vanuit het heiligdom wordt vastgesteld. Het vonnis moet nauwkeurig worden uitgevoerd. 11 En de straf die op deze wijze is bepaald, moet volledig worden uitgevoerd. 12 Als de beklaagde de beslissing van de priester of rechter, die door God in dit ambt is aangesteld, niet wil aanvaarden, krijgt hij de doodstraf. Zulke zondaars moeten uit Israël worden verbannen. 13 Als iedereen hoort wat er gebeurt met degene die Gods uitspraak durft tegen te spreken, zal men er wel voor oppassen nog eens een gerechtelijke uitspraak te betwisten.

14 Wanneer u aankomt in het land dat de Here, uw God, u zal geven en u het hebt veroverd en u bent van mening dat u een koning zou moeten hebben, net als de volken rondom u, 15 zorg er dan voor dat u diegene tot koning uitroept die de Here, uw God, zal uitkiezen. Hij moet een Israëliet zijn, geen buitenlander. 16 Let erop dat hij geen omvangrijke paardenstallen bouwt noch zijn dienaren naar Egypte stuurt om daar paarden te halen, want de Here heeft tegen u gezegd: “Ga nooit meer terug naar Egypte.” 17 Ook mag hij niet te veel vrouwen hebben, anders zou zijn hart zich van de Here kunnen afkeren. Hij mag ook niet buitensporig rijk zijn. 18 Als hij gekroond is en als koning op de troon zit, moet hij uit het boek dat de Levieten bewaren, een kopie maken van al deze wetten. 19 Hij moet die kopie altijd bij zich hebben en er elke dag in lezen, zijn leven lang. Dan zal hij leren ontzag te hebben voor de Here, zijn God, door al zijn geboden te gehoorzamen en alle daarin gegeven voorschriften uit te voeren. 20 Het regelmatig lezen in Gods wetten zal ervoor zorgen dat hij zich niet boven zijn onderdanen gaat verheffen. Ook zal dat hem ervan weerhouden af te dwalen van Gods wetten, zodat hij en zijn zonen een lange en goede regeringsperiode zullen hebben.’