Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Нач 5

Потомки Адама

1Вот родословие потомков Адама. Когда Всевышний сотворил человека, Он создал его по Своему подобию[a]. Он сотворил мужчину и женщину и благословил их. Когда они были сотворены, Он назвал их «человек»[b].

Когда Адам прожил сто тридцать лет, у него родился сын по его образу и подобию, и он назвал его Сиф. После рождения Сифа Адам жил ещё восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. Всего Адам жил девятьсот тридцать лет и умер.

Когда Сиф прожил сто пять лет, у него родился Енос. После рождения Еноса, Сиф жил восемьсот семь лет, и у него были ещё сыновья и дочери. Всего Сиф жил девятьсот двенадцать лет и умер.

Когда Енос прожил девяносто лет, у него родился Каинан. 10 После рождения Каинана, Енос жил восемьсот пятнадцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 11 Всего Енос жил девятьсот пять лет и умер.

12 Когда Каинан прожил семьдесят лет, у него родился Малелеил. 13 После рождения Малелеила, Каинан жил восемьсот сорок лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 14 Всего Каинан жил девятьсот десять лет и умер.

15 Когда Малелеил прожил шестьдесят пять лет, у него родился Иаред. 16 После рождения Иареда, Малелеил жил восемьсот тридцать лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 17 Всего Малелеил жил восемьсот девяносто пять лет и умер.

18 Когда Иаред прожил сто шестьдесят два года, у него родился Енох[c]. 19 После рождения Еноха, Иаред жил восемьсот лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 20 Всего Иаред жил девятьсот шестьдесят два года и умер.

21 Когда Енох прожил шестьдесят пять лет, у него родился Мафусал. 22 После рождения Мафусала, Енох пребывал в близком общении с Аллахом триста лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 23 Енох дожил до трёхсот шестидесяти пяти лет. 24 Енох пребывал в общении с Аллахом, и потом его не стало, потому что Аллах взял его.

25 Когда Мафусал прожил сто восемьдесят семь лет, у него родился Ламех. 26 После рождения Ламеха, Мафусал жил семьсот восемьдесят два года, и у него были ещё сыновья и дочери. 27 Всего Мафусал жил девятьсот шестьдесят девять лет и умер.

28 Когда Ламех прожил сто восемьдесят два года, у него родился сын. 29 Он назвал его Нух[d] («утешение») и сказал: «Он утешит нас в работе, в тяжком труде рук наших, на земле, проклятой Вечным». 30 После рождения Нуха Ламех жил пятьсот девяносто пять лет, и у него были ещё сыновья и дочери. 31 Всего Ламех жил семьсот семьдесят семь лет и умер.

32 Когда Нуху исполнилось пятьсот лет, у него родились сыновья: Сим, Хам и Иафет.

Notas al pie

  1. 5:1 Здесь говорится о духовном подобии.
  2. 5:2 Человек   – на языке оригинала адам.
  3. 5:18 Енох   – на Востоке также известен как Идрис.
  4. 5:29 Нух   – также известен как Ной.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 5

Urmaşii lui Adam până la Noe

1Aceasta este cartea genealogiei[a] lui Adam. În ziua în care l-a creat pe om[b], Dumnezeu l-a făcut după asemănarea Sa. I-a creat bărbat şi femeie; în ziua în care i-a creat, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om[c]“.

La vârsta de o sută treizeci de ani, lui Adam i s-a născut un fiu după asemănarea sa, după chipul său, iar el i-a pus numele Set. După naşterea lui Set, Adam a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. Astfel, Adam a trăit în total nouă sute treizeci de ani; apoi a murit.

La vârsta de o sută cinci ani, lui Set i s-a născut Enoş. După naşterea lui Enoş, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. Astfel, Set a trăit în total nouă sute doisprezece ani; apoi a murit.

La vârsta de nouăzeci de ani, lui Enoş i s-a născut Chenan. 10 După naşterea lui Chenan, Enoş a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 11 Astfel, Enoş a trăit în total nouă sute cinci ani; apoi a murit.

12 La vârsta de şaptezeci de ani, lui Chenan i s-a născut Mahalalel. 13 După naşterea lui Mahalalel, Chenan a mai trăit opt sute patruzeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 14 Astfel, Chenan a trăit în total nouă sute zece ani; apoi a murit.

15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Mahalalel i s-a născut Iared. 16 După naşterea lui Iared, Mahalalel a mai trăit opt sute treizeci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 17 Astfel, Mahalalel a trăit în total opt sute nouăzeci şi cinci de ani; apoi a murit.

18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, lui Iared i s-a născut Enoh. 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 20 Astfel, Iared a trăit în total nouă sute şaizeci şi doi de ani; apoi a murit.

21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, lui Enoh i s-a născut Metuşelah. 22 După naşterea lui Metuşelah, Enoh a umblat cu Dumnezeu trei sute de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 23 Astfel, toate zilele lui Enoh au fost de trei sute şaizeci şi cinci de ani. 24 Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu l-a luat.

25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, lui Metuşelah i s-a născut Lameh. 26 După naşterea lui Lameh, Metuşelah a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 27 Astfel, Metuşelah a trăit în total nouă sute şaizeci şi nouă de ani; apoi a murit.

28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, lui Lameh i s-a născut un fiu 29 căruia i-a pus numele Noe[d], zicând: „El ne va mângâia în munca şi truda mâinilor noastre care vin din pământul pe care Domnul l-a blestemat. 30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani şi i s-au mai născut şi alţi copii: fii şi fiice. 31 Astfel, Lameh a trăit în total şapte sute şaptezeci şi şapte de ani; apoi a murit.

32 La vârsta de cinci sute de ani, lui Noe i s-au născut Sem, Ham şi Iafet.

Notas al pie

  1. Geneza 5:1 Vezi nota de la 2:4
  2. Geneza 5:1 Sau: pe Adam
  3. Geneza 5:2 Ebr.: Adam
  4. Geneza 5:29 Noe sună asemănător cu termenul ebraic pentru alinare, tihnă