Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Фессалоникийцам 3:1-18

Просьба о молитве

1И в заключение, братья, просим вас: молитесь о нас, чтобы слово Повелителя Исы быстро распространялось и с почтением принималось повсюду, как это было и у вас. 2Молитесь о том, чтобы мы были избавлены от негодных и злых людей: ведь не у всех есть вера. 3Но Повелитель верен, и Он укрепит и защитит вас от Иблиса3:3 Или: «от зла».. 4Повелитель даёт нам уверенность в том, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам велим. 5Пусть Повелитель направит ваши сердца к размышлению о любви Аллаха и стойкости аль-Масиха.

Предупреждение против тунеядства

6Мы требуем от вас, братья, во имя Повелителя Исы аль-Масиха: не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы3:6 Или: «они». приняли от нас. 7Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, когда находились у вас, 8и не жили ни на чьём иждивении, наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. 9Мы поступали так, несмотря на то что имели полное право на помощь от вас, но мы хотели показать вам пример. 10Когда мы были у вас, то оставили вам правило: «Кто не хочет работать, тот пусть и не ест».

11Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела3:11 См. 1 Тим. 5:13.. 12Мы требуем, и мы увещеваем таких во имя Повелителя Исы аль-Масиха, перестать суетиться и начать зарабатывать себе на пропитание. 13А что касается вас, братья, то не уставайте делать добро.

14Если кто-то не следует указаниям, которые мы даём в этом послании, того имейте на замечании. Не общайтесь с таким человеком, чтобы ему стало стыдно за своё поведение. 15Но при этом не считайте его врагом, а вразумляйте как брата.

Благословения и приветствие

16Пусть Сам Повелитель, источник мира, даёт вам мир всегда и во всём. Повелитель да будет со всеми вами!

17Я, Паул, дописываю это приветствие своей рукой, так я делаю во всех своих посланиях как знак того, что они от меня.

18Пусть благодать Повелителя нашего Исы аль-Масиха будет со всеми вами!

Nouă Traducere În Limba Română

2 Tesaloniceni 3:1-18

Rugați‑vă pentru noi!

1În cele din urmă, fraților, rugați‑vă pentru noi, ca să se răspândească repede Cuvântul Domnului și să fie glorificat, așa cum este și între voi, 2și să fim scăpați de oamenii neascultători și răi, căci nu toți au credința. 3Însă Domnul este credincios; El vă va întări și vă va păzi de cel rău. 4Cu privire la voi, suntem încrezători în Domnul că faceți și veți continua să faceți lucrurile pe care le poruncim. 5Domnul să vă îndrepte inimile către dragostea lui Dumnezeu și răbdarea lui Cristos!

Împotriva leneviei

6Vă poruncim, fraților, în Numele Domnului nostru Isus Cristos, să vă îndepărtați de orice frate care umblă în neorânduială și nu după tradiția6 Din nou uzul termenului tradiție se face în conotație pozitivă, cu referire la comportamentul, practica și învățăturile sănătoase lăsate de apostoli. pe care ați6 Unele mss conțin: au primit‑o. primit‑o de la noi! 7Căci voi înșivă știți cum trebuie să urmați exemplul nostru, fiindcă n‑am trăit în neorânduială între voi, 8nici n‑am mâncat fără plată pâinea nimănui, ci cu osteneală și muncă grea am lucrat zi și noapte, ca să nu fim o povară pentru niciunul dintre voi. 9Și aceasta nu pentru că n‑am fi avut acest drept, ci ca să fim un exemplu pe care să‑l urmați. 10Căci, când eram cu voi, v‑am dat această poruncă: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!“

11Auzim însă că unii dintre voi umblă în neorânduială, nelucrând nimic, ci amestecându‑se în treburile altora. 12Unor astfel de oameni le poruncim și îi îndemnăm, în Domnul Isus Cristos, să‑și mănânce pâinea, lucrând în liniște. 13Însă voi, fraților, să nu obosiți făcând binele!

14Și dacă cineva nu ascultă cuvântul nostru din această scrisoare, însemnați‑vi‑l și să nu vă amestecați cu el, ca să‑i fie rușine! 15Să nu‑l priviți ca pe un dușman, ci mustrați‑l ca pe un frate.

Cuvinte de încheiere

16Însuși Domnul păcii să vă dea întotdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi toți!

17Salutul este scris cu mâna mea: Pavel. Acesta este semnul în fiecare scrisoare de‑a mea; așa scriu eu.

18Harul Domnului Isus Cristos să fie cu voi toți! Amin.