Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Пет 3

День Вечного Повелителя

1Это, возлюбленные, уже моё второе письмо к вам. Я написал эти письма для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и учение Повелителя и Спасителя, переданное Его посланниками.

Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний и говорящие: «Так как же насчёт обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, всё остаётся так, как было от начала творения». Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана словом Аллаха, что воды были собраны и появилась суша,[a] а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. А нынешняя вселенная тем же словом Аллаха сберегается для огня, она сохраняется до Судного дня и гибели безбожных людей.

Не забывайте одного, возлюбленные: для Вечного Повелителя один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.[b] Вечный Повелитель не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит вас и ждёт, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

10 День возвращения Вечного Повелителя придёт внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, также и земля, и все дела на ней будут сожжены[c].

11 Если всё будет так разрушено, то какой святой и благочестивой жизнью вы должны жить, 12 ожидая с нетерпением прихода[d] дня Аллаха, когда небосвод будет разрушен огнём и небесные тела расплавлены в невыносимом жаре?! 13 Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли,[e] где обитает праведность.

14 Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашёл вас в мире, незапятнанными и непорочными. 15 Долготерпение нашего Вечного Повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему мудрости от Аллаха, писал вам и наш дорогой брат Паул. 16 Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много такого, что вовсе не легко понять, что невежественные и неутверждённые люди искажают их, как и другие Писания, к своей собственной погибели.

17 Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников и вы не лишились твёрдой опоры. 18 Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха. Ему принадлежит слава и сегодня, и в день вечности! Аминь.

Notas al pie

  1. 3:5 Букв.: «из воды и водою».
  2. 3:8 См. Заб. 89:5.
  3. 3:10 Или: «будут обнаружены».
  4. 3:12 Или: «ожидая и ускоряя приход».
  5. 3:13 См. Ис. 65:17; 66:22; Отк. 21:1.

Bibelen på hverdagsdansk

2 Peter 3

Dommen kommer, selvom den lader vente på sig

1Det er nu det andet brev, jeg skriver til jer, elskede venner. I dem begge har jeg opfordret jer til at leve med en ren samvittighed og huske på, hvad de hellige profeter har sagt for længe siden. I skal også huske at efterleve de påbud fra vores Herre og Frelser, som jeres apostle har undervist jer om.

I skal vide, at der i de sidste dage vil komme mennesker, der vil håne jer og følge deres egne ugudelige lyster. De vil sige: „Nå, hvad bliver det til med, at Jesus kommer igen? Gud har jo ikke gjort noget siden vores forfædres tid. Verden er, som den har været fra tidernes morgen.” 5-6 Men de, der siger sådan, lukker øjnene for den kendsgerning, at den Gud, som ved sit skaberord i begyndelsen dannede himlen og lod jorden stige frem af vandmasserne, er den samme Gud, som udryddede hele den daværende, onde verden gennem syndflodens vandmasser. Det samme skaberord fra Gud bevarer den nuværende jord og himmel indtil dommens dag, hvor alle oprørske og ugudelige mennesker skal tilintetgøres i en mægtig brand.

Elskede venner, husk på, at for Gud er én dag som 1000 år, og 1000 år som én dag. Det er ikke, fordi Gud er langsom til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener. Men han er uhyre tålmodig over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse.

10 Herrens dag kommer! Den kommer lige så uventet som en tyv om natten. Da vil himlen forsvinde med et stormsus, stjernebillederne[a] vil brænde op og blive til intet, og jorden med alt, hvad mennesker har skabt på den, vil brænde op.[b]

11 Da nu vores jord står over for en total tilintetgørelse, bør I så ikke desto mere leve i lydighed mod Guds vilje? 12 Vær i forventning til, at Guds dag kommer snart, og gør, hvad I kan, for at det skal ske hurtigt. Når den dag kommer, vil himlen bryde i brand og forsvinde, og stjernerne vil brænde op og smelte. 13 Men vi ser frem til den nye himmel og den nye jord, som Gud har lovet os, og dér hersker Guds vilje uden begrænsning.

14 Når I nu har det at se frem til, kære venner, så stræb efter, at der ikke skal være noget at udsætte på jer, men at I kan træde frem for Gud med fred i sindet. 15 Og I skal se Guds tålmodighed med verden som et udtryk for hans ønske om, at alle mennesker skal have mulighed for at blive frelst. Vores elskede ven og medarbejder Paulus har med den visdom, han har fået, skrevet om det i flere af sine breve. 16 I hans breve er der ting, som er svære at forstå, og som de, der ikke har fået en solid undervisning, fordrejer til deres egen ulykke, ligesom de fordrejer de andre skrifter.

17 I har fået alt det her at vide på forhånd, kære venner. Pas derfor på, at I ikke bliver revet med af de oprørske menneskers vildfarelser og dermed mister jeres faste ståsted. 18 Nej, I skal vokse i jeres forståelse af Guds nåde og i kendskabet til vores Herre og Frelser, Jesus Kristus. Han skal have al æren nu og i al evighed. Amen!

Notas al pie

  1. 3,10 Eller: „elementerne”. Ordets betydning er omstridt her.
  2. 3,10 Den græske tekst er usikker. Nogle håndskrifter siger: „jorden og alle dens aktiviteter vil blive afsløret.” Andre igen siger: „jorden og alle dens aktiviteter vil ikke være at se længere”.