Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Кор 5

1Мы знаем, что когда наша земная палатка – наше тело – будет уничтожена, тогда на небе нас ждёт вечный дом – духовное тело, созданное Аллахом, а не руками людей. Пока же мы находимся в этой палатке, мы стонем в ожидании того момента, когда облечёмся в наше небесное жилище. Облёкшись же в него, мы не будем бестелесными духами[a]. Но пока мы ещё находимся в нашей земной палатке и стонем; нам трудно, потому что мы не хотим избавиться от земного тела, но, тем не менее, хотим быть одеты в вечное, чтобы всё смертное было поглощено жизнью. Для того мы и созданы Аллахом, давшим нам Своего Духа как залог того, что Он нам обещал.

Поэтому мы всегда спокойны, даже зная, что пока мы находимся в своём земном теле, мы удалены от Повелителя; ведь мы руководствуемся верой, а не тем, что видим. Зная это, мы спокойны и хотели бы уже, покинув наши тела, поселиться у Повелителя. Поэтому и цель наша – делать то, чего хочет от нас Повелитель, будь мы в теле или вне его. 10 Ведь всем нам предстоит явиться на Суд Масиха, и каждому будет дано по заслугам, за его добрые или злые дела, которые он совершал, находясь в земном теле.

Служение примирения

11 Итак, зная, что такое страх перед Повелителем, мы стараемся убедить других. Аллаху же хорошо известно, каковы мы, и я надеюсь, что мы так же хорошо известны и вашей совести. 12 Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем «служителям», которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. 13 Если кто-то полагает, что мы не в своём уме, то мы стали такими для Аллаха, если же мы рассуждаем здраво – это для вас. 14 Любовь Масиха движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз Масих умер за всех, то, значит, все умерли для греховной жизни. 15 Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живёт, жили уже не для себя, но для Того, Кто умер за них и был воскрешён.

16 Итак, теперь мы уже не смотрим ни на кого с человеческой точки зрения. Когда-то мы смотрели так на Масиха, но больше не смотрим. 17 Поэтому, если кто-то находится в единении с Масихом, он уже новое творение. Всё старое миновало, теперь всё новое! 18 А всё это от Аллаха, Который примирил нас с Собой благодаря Масиху и дал нам служение примирения. 19 То есть Аллах через Масиха примирил с Собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении.

20 Итак, мы – представители Масиха, так как через нас с людьми говорит Аллах. Поэтому мы умоляем вас от имени Масиха: примиритесь с Аллахом. 21 На безгрешного Масиха Аллах возложил вину за грех людей, чтобы в единении с Ним мы стали праведными перед Аллахом.[b]

Notas al pie

  1. 5:3 Букв.: «не будем нагими».
  2. 5:21 Букв.: «Не знавшего греха Он ради нас сделал грехом, чтобы в Нём мы стали праведностью Аллаха».

Slovo na cestu

2.list Korintským 5

Naše těla jsou slabá

1Víme přece, že až zemřeme, ožijeme znovu v lepší a konečné podobě. 2-9 Toužíme po tom a zároveň kolísáme, protože bychom se rádi vyhnuli umírání a vstoupili přímo do nesmrtelného života, k němuž nás Bůh už nyní připravuje: jako záruku nám dal svého Ducha.

Proto se můžeme důvěřivě těšit na náš nebeský domov; ve svých tělech tu vlastně žijeme v cizině, daleko od své vlasti, kde nás očekává Kristus. Nevidíme ho, ale jsme s ním spojeni vírou. Proto s plnou důvěrou a rád opustím třeba hned toto tělo, abych získal domov u svého Pána. V každém případě však chci dělat to, co se líbí jemu, ať už to znamená setrvat zde v cizině, nebo se vydat do své vlasti. Na ničem jiném totiž nezáleží. 10 Tak jako tak se nakonec všichni musíme postavit před Kristův soud, kde bude každý náš čin, dobrý i zlý, spravedlivě ohodnocen.

Usilujme o smíření s Bohem

11 Je to právě tahle bázeň před Bohem, která mě nutí vést lidi k víře. Bůh moje pohnutky zná a věřím, že ani vy mne nepodezíráte z něčeho postranního. 12-13 Ne, nechci znovu sebe vychvalovat. Chci vám jen ukázat, že se za mne nemusíte stydět, a tak můžete zavřít ústa těm, kdo si zakládají na vnějším projevu místo na vnitřní hodnotě. Poslouží-li to k Boží slávě, ať si mě lidé mají třeba za blázna. Jsem-li však při dobrých smyslech, poslouží to zase vám. 14 Kristova láska nás zajala. Je přece zřejmé, že smrt toho, kdo zemřel za všechny, se rovná tomu, jako kdyby zemřeli všichni, 15 takže naše životy nepatří už nám, ale tomu, kdo za nás zemřel a vstal z mrtvých.

16 Není tedy správné posuzovat někoho podle toho, co o něm soudí svět nebo jaký se navenek jeví. Takto chybně jsem se kdysi i já díval na Krista a posuzoval jej jako každého jiného člověka. Jak jsem se mýlil! 17 Kdo se stane křesťanem, stává se úplně jiným člověkem. Už nikdy není takovým, jakým byl předtím. Začal docela nový život! 18 To je změna, kterou působí sám Bůh. Ačkoliv jsme se nacházeli v nepřátelském táboře, 19 Bůh s námi prostřednictvím Ježíše Krista uzavřel mír a pak nás pověřil, abychom jeho jménem předložili nabídku smíření všem lidem na této planetě.

20 Z Kristova pověření – jako jeho velvyslanci – tedy provoláváme, aby to všichni slyšeli: Pojďte a přijměte přátelskou ruku, kterou vám Bůh v Kristu podává! 21 Na toho, který se nikdy nedopustil ničeho špatného, přenesl Bůh všechnu naši špatnost a jeho spravedlnost přenesl na nás.