Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Тим 1

Приветствие

1От Паула, посланника Исы Масиха[a], избранного по велению Аллаха, нашего Спасителя, и Исы Масиха – нашей надежды.

Моему истинному сыну в вере Тиметею.

Благодать, милость, мир тебе от Небесного Отца и от Исы Масиха, Повелителя нашего.

Предостережение о ложных учениях

Отправляясь в Македонию, я настоятельно попросил тебя остаться в Эфесе и потребовать от некоторых людей не распространять ложных учений, не расточать своё время на всевозможные мифы и бесконечные родословные. Это лишь порождает споры, а не способствует успеху дела Аллаха, которое строится на вере. Цель этого требования – любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и искренней веры. Но некоторые люди, оставив всё это, стали заниматься бессмысленными разговорами. Они хотят быть учителями Закона, но сами не разбираются ни в том, о чём говорят, ни в том, что так решительно утверждают.

Мы знаем, что Закон хорош, если им правильно пользоваться. Мы знаем также, что Закон существует не для праведных, а для его нарушителей и для непокорных, для нечестивых и грешных, для тех, кто не признаёт ничего святого, и для безбожников, для убийц своего отца или матери, или же других людей, 10 для развратников, гомосексуалистов, работорговцев, лжецов, клятвопреступников и всех, кто занимается тем, что противоречит здравому учению 11 и не соответствует доверенной мне славной Радостной Вести от Аллаха, достойного всякой хвалы.

Благодарность за милость Аллаха

12 Я благодарю Повелителя нашего Ису Масиха, давшего мне силы, за то, что Он счёл меня верным и поручил мне служение, 13 несмотря на то что я прежде был кощунником, гонителем и наглецом. Но ко мне была проявлена милость, потому что я действовал по незнанию и неверию. 14 Благодать же нашего Повелителя была проявлена во мне во всём её богатстве вместе с верой и любовью от Исы Масиха.

15 Правильно и достоверно изречение: Иса Масих пришёл в этот мир, чтобы спасти грешников, самый худший из которых – я. 16 Но для того ко мне и была проявлена такая милость, чтобы на мне, худшем из грешников, Иса Масих показал, как велико Его терпение и чтобы другие, видя это, тоже поверили и получили вечную жизнь. 17 Так пусть же вечному Царю, бессмертному, невидимому и единому Богу, будет честь и слава вовеки! Аминь.

Наставления Паула о сохранении веры

18 Тиметей, сын мой, я пишу тебе это наставление, помня о пророчествах, которые были сказаны о тебе. Я хочу, чтобы ты, следуя им, доблестно сражался, 19 сохраняя свою веру и чистую совесть. Некоторые её отвергли, и в результате их вера потерпела кораблекрушение. 20 Среди них Гименей и Искандер, которых я предал во власть Шайтана,[b] чтобы они научились не кощунствовать.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:20 Предал во власть Шайтана – здесь говорится об отлучении согрешившего из общины верующих (ср. 1 Кор. 5:5, 13). В этом случае отлучённый выходит из-под защиты Аллаха и подпадает под власть Шайтана, князя этого греховного мира. Конечной целью отлучения грешников является их исправление.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany na apostoła Chrystusa Jezusa przez samego Boga, naszego Zbawiciela, i Chrystusa Jezusa, który jest naszą nadzieją, piszę do ciebie, Tymoteuszu, mój prawdziwy synu w wierze. Niech Bóg Ojciec, i Chrystus Jezus, nasz Pan, obdarzają cię swoją łaską, miłością i pokojem!

Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami

Udając się do Macedonii, poleciłem ci zostać w Efezie, abyś zabronił pewnym ludziom głoszenia błędnych nauk oraz zajmowania się legendami i niekończącymi się rodowodami. Prowadzi to bowiem tylko do bezwartościowych spekulacji, a nie pomaga ludziom w poznaniu Bożego zbawienia, które przyjmuje się wiarą. Ty zaś pobudzaj wierzących do miłości—płynącej z czystego serca, prawego sumienia i autentycznej wiary. Niektórzy bowiem nie pojęli tych spraw i wciąż tracą czas na bezsensowne dyskusje. Chcą być nauczycielami Prawa Mojżesza, a nie mają zielonego pojęcia o tym, czego próbują nauczać ludzi.

My wiemy, że Prawo jest dobre—jeśli się je prawidłowo stosuje. Wiemy też, że zostało ono ustanowione nie dla ludzi prawych, lecz dla tych, którzy łamią wszelkie zasady: dla zbuntowanych, bezbożnych, grzeszników, gardzących świętością, bluźnierców, morderców—posuwających się nawet do zabójstwa rodziców, 10 ludzi prowadzących rozwiązłe życie, homoseksualistów, handlarzy żywym towarem, kłamców oraz tych, którzy fałszywie przysięgają. Prawo to zostało ustanowione dla wszystkich, których czyny przeciwstawiają się zdrowym zasadom 11 dobrej nowiny, przekazanej mi przez godnego chwały, wspaniałego Boga.

Miłość okazana Pawłowi

12 Jestem niezmiernie wdzięczny Temu, który dodaje mi sił—Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu—za to, że zaufał mi i powierzył mi misję głoszenia dobrej nowiny. 13 Dawniej obrażałem Go i prześladowałem oraz gnębiłem Jego wyznawców. On jednak okazał mi miłość, ponieważ byłem wtedy niewierzący i nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, co czyniłem. 14 Pan okazał mi wielką łaskę i wlał w moje serce wiarę i miłość samego Jezusa Chrystusa.

15 Prawdą, której w pełni można zaufać, jest to, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników—a ja byłem największym z nich! 16 Ale Bóg okazał mi miłość, aby na mnie pierwszym pokazać ludziom, jak wielka jest cierpliwość Chrystusa. Przez mój przykład Bóg zachęcił innych, aby również uwierzyli Jezusowi i otrzymali życie wieczne. 17 Niech więc jedyny Bóg, który jest nieśmiertelnym i niewidzialnym Królem wieków, będzie otoczony wieczną chwałą. Amen!

18 Tymoteuszu, jesteś mi jak rodzony syn! Zgodnie z wcześniejszymi proroctwami, nakazuję ci więc, abyś jako żołnierz Pana dzielnie walczył w tej służbie, 19 zachowując wiarę i czyste sumienie. Niektórzy bowiem zatracili je i stali się rozbitkami w wierze. 20 Przykładem takich ludzi są Hymenajos i Aleksander, których oddałem w ręce szatana, aby przestali obrażać Boga.