Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Пет 5

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масиха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: пасите стадо Аллаха, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Аллаху, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг ко другу, потому что

«Аллах – противник гордых,
    но смиренным Он даёт благодать»[a].

Поэтому смиритесь под могучей рукой Аллаха, и Он возвысит вас в своё время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас.[b]

Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, Иблис, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте Иблису, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10 После вашего кратковременного страдания Аллах, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Ису Масиха, восстановит вас, даст твёрдость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12 С помощью Силуана[c], которого считаю верным братом, я написал вам это короткое письмо, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Аллаха. Стойте в ней твёрдо.

13 Община верующих в Вавилоне[d], избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14 Приветствуйте друг друга поцелуем любви[e].

Мир всем вам, живущим в единении с Исой Масихом.

Notas al pie

  1. 5:5 Мудр. 3:34.
  2. 5:7 См. Заб. 54:23.
  3. 5:12 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  4. 5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим.
  5. 5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.

Het Boek

1 Petrus 5

De duivel is de grote tegenstander

1Op grond van de verantwoordelijkheid die ik ook als leider heb, doe ik een beroep op de andere leiders. Ik heb Christus aan het kruis zien sterven en als Hij terugkomt, zal ik deelhebben aan zijn heerlijkheid. Wat ik u dringend wil vragen, is dit: wees goede herders voor de kudde van God. Doe dat niet omdat het nu eenmaal moet, maar omdat u graag wilt doen wat God van u vraagt. Doe het ook niet om er beter van te worden, maar omdat u daartoe bereid bent. Probeer niet de baas te spelen over mensen die u zijn toevertrouwd, maar wees een voorbeeld voor hen. Dan zal de Opperherder u voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer.

Jonge mensen, doe wat de leiders zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar Hij is genadig voor wie nederig is. Als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal Hij u oprichten als Hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al uw zorgen en problemen over aan God, want Hij houdt van u en zorgt voor u. Maar ondanks dat moet u de situatie goed inzien en op uw hoede zijn voor de grote tegenstander, de duivel. Hij gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen af door vast op de Here te vertrouwen. Het is een hele troost te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken.

10 Onze God is een en al ontferming. Hij heeft u allen geroepen om deel te hebben aan dezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. Nadat het een korte tijd heel moeilijk is geweest, zal Hij u persoonlijk overeind helpen op de plaats waar u hoort te staan. Hij zal u zó sterk maken dat u nooit meer hoeft te wankelen. 11 Voor Hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen!

12 Silvanus, die voor zover ik weet een trouw christen is, heeft deze korte brief voor mij geschreven. Ik heb u ermee willen bemoedigen, zodat u nooit zult twijfelen aan de ware genade van God, zoals ik die hierboven heb beschreven. Blijf daar dus bij. 13 De gemeente in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. 14 Groet elkaar met de kus van broederlijke liefde. Ik wens alle mensen die Christus toebehoren, vrede toe.