Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Иохана 3:1-24

1Посмотрите, какую великую любовь дал нам Небесный Отец, чтобы мы были названы детьми Его! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не познал Его. 2Дорогие, теперь мы дети Всевышнего, а какими будем, ещё неизвестно. Мы знаем только, что, когда аль-Масих придёт3:2 Или: «когда это откроется»., мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.

4Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие. 5Вы знаете, что аль-Масих был явлен для того, чтобы забрать наши грехи. В Нём Самом греха нет. 6Кто живёт в Нём, тот не любит грешить, а кто грешит, тот, значит, не видел Его и не познал Его.

7Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и Он праведен. 8Кто любит грешить, тот от Иблиса, потому что Иблис грешит от начала. Но для того и был явлен (вечный) Сын Всевышнего, чтобы разрушить дела Иблиса. 9Всякий, кто был рождён от Всевышнего3:9 Имеется в виду духовное рождение через веру в Ису аль-Масиха (см. 5:1)., не любит грех, потому что в нём заложено семя от Всевышнего. Он не может любить грех, потому что рождён от Всевышнего. 10Отличить детей Всевышнего от детей Иблиса можно так: кто не поступает праведно, тот не от Аллаха, так же как и не любящий своего брата.

Любовь друг к другу

11Вот весть, которая была вам провозглашена ещё вначале: мы должны любить друг друга. 12Не будьте такими, как Каин3:12 Каин – старший сын Адама и Хавы (см. Нач. 4:1-16).. Он был от Иблиса и убил своего брата. А почему убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата – праведны. 13Не удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. 14Мы знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит, – тот ещё во власти смерти. 15Всякий, кто ненавидит своего брата, тот человекоубийца, а вы знаете, что ни в каком человекоубийце не может быть вечной жизни.

16Любовь мы узнали в том, что Иса отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев. 17Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нём может быть любовь Аллаха? 18Дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на деле, истинной любовью. 19И таким образом мы узнаем, что мы от истины, и обретём уверенность перед Аллахом. 20Ведь если наше сердце осуждает нас, то тем более Аллах, Который больше нашего сердца и знает всё3:20 Или: «И даже если наше сердце осуждает нас, то мы можем успокоить его, потому что Аллах больше нашего сердца и знает всё»..

21Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Аллаху. 22И о чём бы мы Его ни попросили, всё получаем от Него, потому что соблюдаем Его повеления и делаем то, что угодно Ему. 23Его повеление заключается в том, чтобы мы верили в Его (вечного) Сына3:23 Букв.: «в имя Его Сына». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Ису аль-Масиха. Также в 5:13. Ису аль-Масиха и любили друг друга, как Он повелел нам. 24Тот, кто соблюдает Его повеления, – пребывает в Аллахе, и Аллах в нём. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаём по Духу, Которого Он дал нам.

Słowo Życia

1 Jana 3:1-24

1Pomyślcie o wielkiej miłości, którą obdarzył nas Ojciec: możemy się nazywać Jego dziećmi! I naprawdę nimi jesteśmy! Świat jednak nie rozumie nas, bo nie poznał Pana. 2Kochani, teraz jesteśmy dziećmi Boga, ale jeszcze nie wyszło na jaw to, kim będziemy w przyszłości. Wiemy jednak, że gdy Pan się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. 3Chrystus jest czysty, więc każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, również staje się czysty.

4Ten, kto grzeszy, popełnia przestępstwo, ponieważ łamie Prawo. 5Jezus zaś objawił się po to, aby rozwiązać problem grzechu ludzi. Sam jednak nigdy nie zgrzeszył. 6Ten, kto trzyma się Jezusa, nie jest w stanie żyć w grzechu. Jeśli zaś ktoś żyje w grzechu, znaczy to, że w ogóle nie spotkał ani nie poznał Chrystusa.

7Dzieci, nie dajcie się oszukać! Ten, kto prowadzi prawe życie, jest prawy i naśladuje Jezusa. 8Ten zaś, kto żyje w grzechu, należy do diabła, który zgrzeszył już na samym początku. Syn Boży przyszedł zaś po to, aby zniszczyć jego dzieło. 9Ten, kto stał się dzieckiem Boga, nie jest w stanie dłużej żyć w grzechu, bo w jego sercu zostało zasiane Boże ziarno. Taki człowiek nie może trwać w grzechu, bo narodził się z Boga. 10Łatwo więc rozpoznać, kto należy do Boga, a kto należy do diabła: ludzie, którzy nie są prawi i nie kochają innych, nie należą do Boga.

Wzajemna miłość

11Od samego początku wiecie, że wszyscy powinniśmy okazywać sobie miłość. 12Nie bądźmy więc jak Kain, który należał do szatana i zabił swojego brata. Dlaczego to uczynił? Dlatego, że on sam postępował źle, a jego brat był prawym człowiekiem. 13Nie dziwcie się więc, przyjaciele, że świat was nienawidzi.

14Nasza wzajemna miłość świadczy o tym, że zostaliśmy uratowani od śmierci i otrzymaliśmy wieczne życie. Jeśli zaś ktoś nie kocha innych wierzących, znaczy to, że nie został jeszcze uratowany od śmierci. 15Ten zaś, kto nienawidzi innych ludzi, jest przez Boga traktowany na równi z zabójcą. A dobrze wiecie, że żaden morderca nie ma w sobie życia wiecznego. 16Chrystus, oddając za nas życie, pokazał nam, czym jest prawdziwa miłość. Teraz więc także my powinniśmy być gotowi oddać życie za innych wierzących. 17Jeśli zaś ktoś z nas żyje w dostatku, a odwraca się od innego wierzącego, będącego akurat w potrzebie, to czy ma on w sobie Bożą miłość?

18Dzieci, niech nasza wzajemna miłośc wyraża się nie tylko w pięknych słowach, ale także w konkretnym działaniu i w wierności prawdzie. 19Pomagając innym, stajemy bowiem po stronie prawdy i osiągamy wewnętrzny pokój 20—nawet wtedy, gdy mamy jakieś wyrzuty sumienia. Bóg bowiem i tak wszystko o nas wie.

21Kochani, jeśli sumienie nas nie oskarża, możemy śmiało zwracać się do Boga, 22a otrzymamy od Niego to, o co Go prosimy. Jesteśmy bowiem posłuszni Jego przykazaniom i czynimy to, co się Mu podoba. 23On bowiem nakazał nam, abyśmy wierzyli Jego Synowi, Jezusowi Chrystusowi, i okazywali sobie miłość. Takie przykazanie zostawił nam również Jezus. 24Ten, kto wypełnia Boże przykazania, trwa w jedności z Bogiem, a Bóg trwa w jedności z nim. Wiemy, że to prawda, poświadcza to bowiem Duch Święty, którego otrzymaliśmy od Boga.