Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Иохана 3:1-24

1Посмотрите, какую великую любовь дал нам Небесный Отец, чтобы мы были названы детьми Его! И мы действительно Его дети! Мир потому нас не знает, что не познал Его. 2Дорогие, теперь мы дети Всевышнего, а какими будем, ещё неизвестно. Мы знаем только, что, когда аль-Масих придёт3:2 Или: «когда это откроется»., мы станем подобны Ему, потому что тогда увидим Его таким, каков Он есть. 3Каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как Он.

4Кто согрешает, тот творит беззаконие, потому что грех – это беззаконие. 5Вы знаете, что аль-Масих был явлен для того, чтобы забрать наши грехи. В Нём Самом греха нет. 6Кто живёт в Нём, тот не любит грешить, а кто грешит, тот, значит, не видел Его и не познал Его.

7Дети, смотрите, чтобы никто не обманул вас. Кто поступает праведно, тот праведен, как и Он праведен. 8Кто любит грешить, тот от Иблиса, потому что Иблис грешит от начала. Но для того и был явлен (вечный) Сын Всевышнего, чтобы разрушить дела Иблиса. 9Всякий, кто был рождён от Всевышнего3:9 Имеется в виду духовное рождение через веру в Ису аль-Масиха (см. 5:1)., не любит грех, потому что в нём заложено семя от Всевышнего. Он не может любить грех, потому что рождён от Всевышнего. 10Отличить детей Всевышнего от детей Иблиса можно так: кто не поступает праведно, тот не от Аллаха, так же как и не любящий своего брата.

Любовь друг к другу

11Вот весть, которая была вам провозглашена ещё вначале: мы должны любить друг друга. 12Не будьте такими, как Каин3:12 Каин – старший сын Адама и Хавы (см. Нач. 4:1-16).. Он был от Иблиса и убил своего брата. А почему убил? Потому что его дела были злы, а дела его брата – праведны. 13Не удивляйтесь, братья, если мир вас ненавидит. 14Мы знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим братьев. Тот, кто не любит, – тот ещё во власти смерти. 15Всякий, кто ненавидит своего брата, тот человекоубийца, а вы знаете, что ни в каком человекоубийце не может быть вечной жизни.

16Любовь мы узнали в том, что Иса отдал за нас Свою жизнь. И мы тоже должны быть готовы отдать жизнь за братьев. 17Если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нём может быть любовь Аллаха? 18Дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на деле, истинной любовью. 19И таким образом мы узнаем, что мы от истины, и обретём уверенность перед Аллахом. 20Ведь если наше сердце осуждает нас, то тем более Аллах, Который больше нашего сердца и знает всё3:20 Или: «И даже если наше сердце осуждает нас, то мы можем успокоить его, потому что Аллах больше нашего сердца и знает всё»..

21Дорогие, если сердце нас не осуждает, то мы можем со всей уверенностью приходить к Аллаху. 22И о чём бы мы Его ни попросили, всё получаем от Него, потому что соблюдаем Его повеления и делаем то, что угодно Ему. 23Его повеление заключается в том, чтобы мы верили в Его (вечного) Сына3:23 Букв.: «в имя Его Сына». Верить в чьё-либо имя значит верить в самого носителя этого имени, в данном случае верить в Ису аль-Масиха. Также в 5:13. Ису аль-Масиха и любили друг друга, как Он повелел нам. 24Тот, кто соблюдает Его повеления, – пребывает в Аллахе, и Аллах в нём. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаём по Духу, Которого Он дал нам.

Slovo na cestu

1. Janův 3:1-24

1Jak nás Otec miluje! Přijal nás za syny a dcery. Lidé nás často nechápou, protože Boha neznají. 2Už teď jsme jeho děti, ale neumíme si představit, jak nás Bůh ještě přetvoří. To však víme, že až Kristus přijde a my ho uvidíme v celém jeho majestátu, bude v nás dokončena proměna do jeho podoby. 3Každý, kdo v něj složil tuto naději, vyhýbá se všemu zlu, protože i Kristus je bez poskvrny.

4Kdo hřeší, staví se proti Bohu, protože hřích je porušení Božího zákona. 5Víte, že Boží Syn přišel, aby nás hříchů zbavil. U něho nemá žádný hřích místo. 6Kdo se Krista drží, ten se hříchu vyhýbá; kdo si s hříchem zahrává, Krista nezná a nerozumí mu.

7Děti, nedejte se nikým oklamat. Podle činů se pozná, zda se podobáme Kristu, který žil v souladu s Boží vůlí. 8Komu se hřích neoškliví, podobá se ďáblu, který se odjakživa staví proti Bohu. Boží Syn přišel proto, aby zrušil ďáblovo dílo. 9Kdo se stal Božím dítětem, vyhýbá se hříchu, protože v něm působí Bůh. Nemůže setrvávat v hříchu, neboť Bůh a hřích se navzájem vylučují. 10Podle toho se pozná, ke komu kdo patří: kdo se dopouští bezpráví a nemiluje bratra, nepatří Bohu.

Vzájemná láska

11Když jste poprvé slyšeli o Kristu, slyšeli jste také: milujte se navzájem. 12Podívejte se na Kaina. Přiklonil se k ďáblu a skončilo to bratrovraždou. Proč zabil svého bratra? Protože Ábelův příkladný život ho usvědčoval z hříchu. 13A tak se nedivte, když vás mnozí nenávidí.

14Víme, že už nepodléháme vládě smrti, ale vládě života, protože se navzájem milujeme. 15Kdo nemiluje, zůstává v zajetí smrti. Kdo nenávidí, rozsévá smrt a ztrácí podíl na věčném životě. 16Pravou lásku nám ukázal Kristus tím, že za nás obětoval život. To nás zavazuje, abychom byli ochotni nasadit za bratra i život.

17Kdo má dostatek a nedbá, že jeho bratr je v nouzi, marně tvrdí, že miluje Boha. 18Nemilujme jenom slovy, ale opravdovými činy. 19Taková láska nám dá vnitřní jistotu a uspokojí naše svědomí. 20Ale i při nejlepší snaze jsme odkázáni na Boží pochopení a odpuštění.

21Moji drazí, když zachováváme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí, svědomí nás neobviňuje 22a smíme Bohu s důvěrou předkládat své prosby a očekávat, že je splní. 23A co nám tedy Bůh přikazuje? Abychom věřili, že Ježíš Kristus je Boží Syn, a milovali se navzájem. 24Kdo se podle toho řídí, je s Bohem zajedno. O této jednotě s Bohem nás ujišťuje Duch svatý.