Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Титу 2:1-15

Здравое учение

1Ты должен учить тому, что соответствует здравому учению. 2Учи пожилых мужчин быть воздержанными, достойными уважения, благоразумными, показывающими пример здравой веры, любви и терпения.

3Также пожилым женщинам советуй вести себя благопристойно, не заниматься сплетнями и не быть пристрастными к вину. Они должны учить добру, 4наставлять молодых женщин любить своих мужей, любить детей, 5быть благоразумными, целомудренными, быть хорошими хозяйками, быть добрыми и послушными своим мужьям, чтобы слово Аллаха не было опорочено.

6От молодых людей тоже требуй благоразумия. 7И сам всегда будь примером доброго поведения. Учи с прямотой и серьёзностью, 8слова твои должны быть здравы и неопровержимы, чтобы любой противник устыдился, не имея повода сказать о нас что-либо плохое.

9Учи рабов быть послушными своим хозяевам во всём, чтобы они старались быть услужливыми и не возражали им, 10чтобы не крали, но проявляли себя людьми, на которых можно положиться. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение Аллаха, нашего Спасителя.

11Ведь явилась благодать Аллаха, спасительная для всех людей. 12Она учит нас отвергать безбожную жизнь и земные страсти, учит нас жить в этом мире благоразумно, праведно и благочестиво, 13ожидая осуществления благословенной надежды – славного пришествия Исы аль-Масиха, великого Бога и Спасителя нашего. 14Аль-Масих отдал Себя за нас, чтобы искупить нас от всех беззаконий и очистить нас, чтобы мы стали Его собственным народом2:14 См. Втор. 14:2; Заб. 129:8; Езек. 37:23., жаждущим делать добро.

15Этому ты должен учить. Ободряй и обличай как человек, обладающий властью, и не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением.

Nouă Traducere În Limba Română

Titus 2:1-15

Trăind după învățătura sănătoasă

1Tu însă, vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă! 2Cei bătrâni să aibă stăpânire de sine, să fie onorabili, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste și în răbdare.

3Tot astfel, și femeile în vârstă să aibă o purtare respectuoasă, să nu fie calomniatoare3 Sau: să nu fie diabolice, cu referire la lucrarea diavolului de despărțire, de fracturare a comunității prin bârfă și intrigă., nici înrobite de mult vin, să‑i învețe pe alții ce este bine, 4astfel încât să le poată înțelepți4 Verbul grecesc sofronizo înseamnă a aduce la înțelepciune, a restaura bunul simț, a ucenici, a mustra spre îndreptare. pe cele tinere ca să fie iubitoare de soți, iubitoare de copii, 5cumpătate, curate, gospodine, bune, supuse soților lor, pentru ca să nu fie vorbit de rău Cuvântul lui Dumnezeu.

6Tot astfel, îndeamnă‑i și pe cei tineri să fie cumpătați6 Gr.: sofronein, care poate avea următoarele sensuri: a gândi drept, a raționa corect, a avea o judecată sănătoasă, a avea bun simț, a avea mintea limpede. În Vulgata este echivalat cu un termen care poate fi tradus cu sobru, cuminte, echilibrat.. 7În toate lucrurile, dă‑te pe tine însuți drept exemplu prin lucrări bune, printr‑o învățătură curată, prin demnitate, 8printr‑o vorbire sănătoasă, ireproșabilă, pentru ca acela care se împotrivește să fie făcut de rușine și să nu aibă nimic rău de spus despre noi.

9Spune‑le sclavilor să le fie supuși în toate stăpânilor lor, să le fie plăcuți, să nu le întoarcă vorba, 10să nu umble cu furtișaguri, ci întotdeauna să dea dovadă de bună-credință, ca să arate în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru.

11Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat 12și ne învață12 Sau: ne disciplinează. să renunțăm la neevlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum într‑un mod cumpătat, drept și evlavios, 13în timp ce așteptăm fericita speranță și manifestarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Isus Cristos. 14El S‑a dat pe Sine Însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege și să‑Și curățească un popor, care să fie doar al Lui, plin de zel pentru fapte bune.

15Spune aceste lucruri, îndeamnă și mustră cu toată autoritatea! Nimeni să nu te disprețuiască!