Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 9

1Затрубил пятый ангел, и я увидел звезду, упавшую с неба на землю. Звезде был дан ключ от колодца бездны. Когда звезда открыла колодец бездны, оттуда поднялся дым, как из огромной печи. От дыма из колодца потемнели даже солнце и небо. Из дыма вышла на землю саранча,[a] которой дана была власть, какую имеют на земле скорпионы. Ей было запрещено причинять вред земной траве, любым зелёным растениям и любому дереву, но она могла вредить тем людям, у которых на лбу не было печати Аллаха. Саранче не было разрешено убивать их, а только мучить пять месяцев. И люди мучились от боли, которая была как от укусов скорпиона. В те дни люди будут искать смерти и не смогут её найти, они захотят умереть, но сама смерть убежит от них.

Саранча была похожа на боевых коней, готовых к сражению. На её головах было нечто вроде корон, как будто из золота, а её лица были похожи на человеческие. Её волосы напоминали женские, а зубы были похожи на клыки льва. На саранче была твёрдая, как железо, броня, и шум её крыльев напоминал шум коней и боевых колесниц, мчащихся на сражение.[b] 10 У неё были хвосты, как у скорпионов, и жала, и в этих хвостах заключалась её власть вредить людям пять месяцев. 11 Царём над ней был ангел бездны, его звали по-еврейски Абаддон, а по-гречески Аполлион («губитель»).

12 Прошло первое горе, но ещё предстояли два других.

13 Затрубил шестой ангел, и я услышал голос, раздававшийся от четырёх рогов золотого жертвенника, находящегося перед Аллахом.[c] 14 Этот голос сказал шестому ангелу, держащему трубу:

– Освободи четырёх ангелов, которые связаны у великой реки Евфрата.

15 И четыре ангела, которые были приготовлены для этого часа, дня, месяца и года, были освобождены, чтобы погубить третью часть человечества. 16 Конное войско насчитывало двести миллионов всадников: я слышал их число.

17 Я видел в моём видении этих коней и всадников: на них огненно-красная, тёмно-синяя и жёлтая, как сера, броня. Головы коней похожи на головы львов, и из их пасти выходят огонь, дым и сера. 18 Этими тремя губительными силами – огнём, дымом и серой, выходившими из их пастей, была погублена третья часть людей. 19 Сила коней заключается в их пастях и в их хвостах. Хвосты эти похожи на змей: у них есть головы, которыми они и жалят.

20 Те, кто не был погублен этими бедствиями, так и не раскаялись в своих делах. Они по-прежнему поклонялись демонам и идолам из золота, серебра, бронзы, камня и дерева – идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить.[d] 21 Они не раскаялись ни в убийствах своих, ни в колдовстве, ни в разврате, ни в воровстве.

Notas al pie

  1. 9:3 Ср. Исх. 10:12-14.
  2. 9:7-9 См. Иоиль 1:6; 2:4-9.
  3. 9:13 См. Исх. 30:1-3.
  4. 9:20 См. Заб. 113:12-15; 134:15-17; Дан. 5:23.

Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 9

1 Tu zatrúbil piaty anjel. Videl som, ako z neba spadla na zem ďalšia hviezda. Mala kľúč od pažeráka priepasti.

Len čo sa priepasť otvorila, vyvalil sa z nej dym ako z obrovskej vyhne a zastrel slnko i všetko povetrie.

Z dymu sa vyrojili na zem kobylky a dostali moc, akú majú pozemské škorpióny.

Ale mali príkaz neškodiť tráve na zemi ani zeleni stromov, iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božie znamenie.

Ale nesmeli ľudí usmrcovať, iba trápiť päť mesiacov. Bolesť, čo spôsobujú, sa podobá uštipnutiu škorpióna.

Vtedy budú ľudia túžiť po smrti, ale márne, budú si žiadať zomrieť, ale smrť od nich utečie.

7-8 Kobylky sa podobali koňom vychystaným do boja. Hlavy sa im jagali, akoby mali na nich zlaté vence, a mali ľudský výzor. Hrivy im povievali ako ženské vlasy a ich zuby boli levie.

Prsia akoby mali okované železným pancierom a zvuk ich krídel pripomínal rachot vozov tiahnúcich do boja.

10 A chvosty mali ako škorpióni a v nich žihadlá, aby nimi trýznili ľudí päť mesiacov.

11 Ako kráľ nad nimi vládol anjel priepasti. Po hebrejsky sa volá Abaddon, po grécky Apollyon -- Zhubca.

12 Ale to ešte nie je koniec. Prvá pohroma prešla a už sú tu dve ďalšie.

Šiesta poľnica

13 Zatrúbil šiesty anjel. Počul som akýsi hlas od štyroch rohov zlatého oltára, ktorý je pred Bohom.

14 Ten hlas rozkázal šiestemu anjelovi, čo mal poľnicu: Rozviaž štyroch anjelov spútaných pri veľkej rieke Eufrat."

15 Tu boli rozviazaní tí štyria anjeli, pripravení na hodinu, deň, mesiac a rok, kedy majú pobiť tretinu ľudí.

16 V ich obrovskom vojsku bolo dvesto miliónov jazdcov; dozvedel som sa ich presný počet.

17 A potom sa mi zjavil takýto obraz: Videl som jazdcov, ako sa nesú na koňoch a majú ohnivočervené, fialovomodré a sírovožlté panciere. Hlavy koní boli ako hlavy levov a z tlám im sršal oheň, dym a síra.

18 Touto trojitou pohromou -- ohňom, dymom a sírou z tlám -- usmrtili tretinu ľudí.

19 Vražedná moc tých koní nevychádzala iba z tlám, ale aj z ich chvostov, ktoré boli ako jedovaté hady a nimi ľudí štípali.

20 Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať.

21 Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže.