Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 8

Снятие седьмой печати

1Когда Ягнёнок снял седьмую печать, на небесах примерно на полчаса наступило молчание. Я увидел семь ангелов, стоящих перед Аллахом, им были даны семь труб. Потом подошёл ещё один ангел, державший золотой сосуд для возжигания благовоний, и встал рядом с жертвенником. Ему было дано много благовоний, чтобы он мог вместе с молитвами всего святого народа Аллаха возложить их на золотой жертвенник, что стоит перед троном. Дым от благовоний вместе с молитвами святого народа поднялся от жертвенника, перед которым стоял ангел, к Аллаху. Затем ангел взял сосуд для возжигания благовоний, наполнил его огнём с жертвенника и бросил на землю. Тогда на земле случились громы, крики, молнии и землетрясение.[a]

Первые шесть труб

Семь ангелов, у которых были трубы, приготовились трубить.

Первый ангел затрубил, и на землю пролились град и огонь, смешанные с кровью;[b] третья часть земли сгорела, и третья часть деревьев сгорела, и вся зелёная трава сгорела.

Затрубил второй ангел, и нечто наподобие огромной горящей горы упало в море, и третья часть моря превратилась в кровь. Третья часть всего живущего в море умерла,[c] и третья часть всех судов погибла.

10 Затрубил третий ангел, и с неба на третью часть рек и водных источников упала горящая, как факел, огромная звезда. 11 Эта звезда называется Полынь. Третья часть воды стала горькой как полынь, и от этой горькой воды погибло много людей.

12 Затрубил четвёртый ангел, и были поражены третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звёзд. Они вдруг потемнели, и третья часть дня, как и третья часть ночи, были лишены света.[d]

13 Потом я увидел и услышал орла, летящего посреди неба. Он громко кричал:

– Горе! Горе! Горе жителям земли от звуков труб остальных трёх ангелов, которые должны протрубить.

Notas al pie

  1. 8:5 Возможно, это ответ на молитвы мучеников (см. 6:10).
  2. 8:7 Ср. Исх. 9:23.
  3. 8:8-9 Ср. Исх. 7:20-21.
  4. 8:12 Ср. Исх. 10:21-23.

Słowo Życia

Objawienie św. Jana 8

Siódma pieczęć

1Gdy Baranek złamał siódmą pieczęć, w całym niebie, na około pół godziny, zapanowała cisza. Zobaczyłem wtedy siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem—wręczono im siedem trąb.

Przybył też inny anioł, trzymający złotą kadzielnicę, i stanął przy ołtarzu. Podano mu dużą ilość kadzidła, aby je zmieszał z modlitwami wszystkich świętych i ofiarował na złotym ołtarzu, znajdującym się przed tronem. Wtedy dym z kadzidła, wraz z modlitwami świętych, wzniósł się z ręki anioła ku Bogu. Następnie anioł napełnił kadzielnicę ogniem z ołtarza i zrzucił ją na ziemię, a wtedy rozległy się potężne grzmoty oraz błyskawice i zatrzęsła się ziemia.

Trąby

Tymczasem siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się do tego, aby zatrąbić.

Gdy zatrąbił pierwszy z nich, na ziemię spadł grad i ogień zmieszany z krwią. Jedna trzecia część ziemi stanęła wtedy w płomieniach i spaliła się jedna trzecia drzew oraz wszystkie polne rośliny.

Gdy zatrąbił drugi anioł, coś przypominającego wyglądem ogromną płonącą górę zostało wrzucone do morza. Jedna trzecia wód stała się wtedy czerwona jak krew. Wyginęła też jedna trzecia morskich zwierząt i została zniszczona jedna trzecia wszystkich okrętów.

10 Gdy zatrąbił trzeci anioł, ogromna płonąca gwiazda spadła z nieba na jedną trzecią rzek oraz na źródła, z których wypływała woda. 11 Gwiazda ta zatruła jedną trzecią wszystkich wód, dlatego nazwano ją Goryczą. Woda zyskała bowiem gorzki smak i zabiła wielu ludzi.

12 Gdy zatrąbił czwarty anioł, słońce, księżyc i gwiazdy straciły jedną trzecią jasności. W ciągu dnia było o jedną trzecią ciemniej, a również noc stała się o jedną trzecią ciemniejsza niż dotychczas.

13 Wtedy zobaczyłem orła lecącego środkiem nieba i usłyszałem jego głos. Trzykrotnie zawołał on: „Marny będzie los ziemi, gdy zatrąbią pozostali trzej aniołowie!”.