Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 5

Свиток и Ягнёнок

1Потом я увидел в правой руке Сидящего на троне свиток, исписанный с обеих сторон и запечатанный семью печатями. Я увидел могучего ангела, который громко спрашивал:

– Кто достоин снять печати и раскрыть свиток?

Но никто ни на небе, ни на земле, ни под землёй не мог раскрыть свитка и посмотреть, что внутри. Я горько плакал, потому что не нашлось достойного, кто бы мог раскрыть свиток и посмотреть, что там. Тогда один из старцев сказал мне:

– Не плачь! Смотри, победил Лев из рода Иуды,[a] Корень Давуда[b]! Он может раскрыть свиток с семью печатями!

И я увидел в самом центре трона, в окружении четырёх живых существ и старцев, Ягнёнка, выглядевшего так, будто Его принесли в жертву. У Него было семь рогов, а также семь глаз,[c] которые есть семь духов Аллаха, посланных по всей земле. Он подошёл и взял свиток из правой руки Сидящего на троне. И когда Он его взял, четыре живых существа и двадцать четыре старца пали перед Ягнёнком. У каждого из них в руках было по арфе и по золотому сосуду, полному благовоний – это молитвы святого народа Аллаха. И они поют новую песнь:

– Ты достоин взять свиток
    и снять с него печати!
Ведь Ты был принесён в жертву
    и Своей кровью выкупил людей для Аллаха –
    людей из всех родов, языков, народов и племён!
10 Ты сделал их Царством и священнослужителями Аллаха,
    и они будут царствовать на земле!

11 Потом я посмотрел и услышал голос множества ангелов, окружавших трон, живых существ и старцев, их были тьмы тем и тысячи тысяч.[d] 12 Они громко пели:

– Достоин Ягнёнок, Который был принесён в жертву,
принять власть, богатство, мудрость, силу,
честь, славу и хвалу!

13 Потом я услышал, как все существа на небе, на земле, под землёй, на море, и всё, что в них, говорили:

– Сидящему на троне и Ягнёнку
да будет хвала, честь, слава и власть
вовеки!

14 Четыре живых существа говорили: «Аминь!» И старцы упали и поклонились.

Notas al pie

  1. 5:5 См. Нач. 49:9-10.
  2. 5:5 См. Ис. 11:1, 10. Или: «Росток Давуда».
  3. 5:6 Семь рогов – символ всемогущества; семь глаз – символ всеведения.
  4. 5:11 См. Дан. 7:10.

Slovo na cestu

Zjevení Janovo 5

Bůh má se světem svůj plán a Beránek jej uskuteční

1Tu jsem uviděl, že onen sedící na trůnu má v pravé ruce svitek popsaný z obou stran, zapečetěný sedmi pečetěmi. Jeden mocný anděl zvolal silným hlasem: „Kdo může rozlomit tyto pečetě a rozvinout ten svitek?“ 3-4 Nikde se však nikdo nenašel, kdo by to mohl učinit a přečíst. To mě zarmoutilo, že jsem až plakal. Ale jeden z těch starců mě potěšil: „Neplač! Ježíš, Lev z Judova kmene, Davidův potomek zvítězil! On proto může rozlomit ty pečetě a svitek rozvinout.“

Setřel jsem slzy a vidím, že v kruhu starců, mezi čtyřmi bytostmi u trůnu, stojí Beránek, s jizvami po smrtelných ranách. Na hlavě má znamení plnosti síly a vševědoucnosti Božího Ducha. Beránek přistoupil až k sedícímu na trůnu a z jeho pravice přijal ten svitek.

Jakmile se to stalo, ty čtyři bytosti a dvacet čtyři starci se mu hluboce uklonili. Každý z nich měl harfu a zlatou nádobu z níž jako vonný dým vystupovaly modlitby věřících. Začali zpívat novou píseň:

„Ty jediný jsi hoden vzít tento zápis a rozlomit pečetě!
    Vždyť jsi položil svůj život a z otroctví hříchu jsi Bohu vykoupil svou krví lidi všech kmenů,
jazyků, tříd i národů.
10     Udělal jsi je Božími králi
a knězi na zemi.“

11 Tu se k nim připojil obrovský zástup andělů, kteří obklopovali Boží trůn. Byly jich statisíce. 12 Volali:

„Obětovanému Beránkovi patří všechna moc,
    bohatství, moudrost i síla,
    čest, sláva i dík.“

13 A všechno tvorstvo v nebi, na zemi, v hlubinách, v mořích – prostě celý vesmír se rozezvučel:

„Bohu na trůnu a Beránkovi díky,
    čest, sláva a moc na věky věků!“

14 Čtyři bytosti kolem trůnu uzavřely chvalozpěvy společným „Amen!“ A čtyřiadvacet starců se hluboce poklonilo.