Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Отк 19

Хвала Вечному

1После этого я услышал голос, звучащий как голос огромного множества людей. Они восклицали в небесах:

– Хвала Вечному!
    Спасение, слава и сила принадлежат нашему Богу,
потому что Его суды истинны и справедливы!
    Он осудил великую блудницу,
которая растлила мир своим развратом.
    Он отомстил ей за кровь Своих рабов!

И они опять воскликнули:

– Хвала Вечному!
    Дым от неё будет подниматься вовеки![a]

Двадцать четыре старца и четыре живых существа пали и поклонились Аллаху, сидящему на троне, говоря:

– Аминь! Хвала Вечному!

И от трона прозвучал голос:

– Хвалите нашего Бога,
    все Его рабы
и все боящиеся Его,
    малые и великие!

Затем я услышал голос, звучавший как голос множества людей, или как шум могучих вод, или как мощный раскат грома:

– Хвала Вечному!
    Потому что Вечный, наш Бог и Повелитель Сил, воцарился!
Давайте радоваться и веселиться!
    Воздадим Ему славу!
Наступил час бракосочетания Ягнёнка![b]
    Его невеста уже приготовила себя!
Ей дано тончайшее льняное платье,
    чистое и блестящее.

(Это платье – символ праведных дел святого народа Аллаха.)[c]

Потом ангел сказал мне:

– Запиши: благословенны те, кто приглашён на свадебный пир Ягнёнка!

И добавил:

– Это истинные слова Аллаха.

10 Тогда я пал к его ногам, чтобы поклониться ему, но он сказал мне:

– Не делай этого! Я тоже раб Аллаха, как ты и твои братья, держащиеся свидетельства Исы[d]. Поклонись Аллаху! Потому что свидетельство Исы[e] – это дух пророчества.

Всадник на белом коне

11 И увидел я раскрытые небеса и всадника на белом коне. Всадника звали Верный и Истинный[f]. Он справедливо судит[g] и ведёт войну. 12 Его глаза, как пылающий огонь, и на Его голове множество венцов. На Нём написано имя, которого никто не знает, кроме Него Самого.[h] 13 Он одет в плащ, обагрённый кровью, и имя Его – Слово Аллаха[i]. 14 За Ним следует небесное войско, всадники на белых конях, одетые в тончайшую льняную одежду, чистую и белую. 15 Из Его рта выходит острый меч,[j] чтобы поражать им народы. Он правит железным скипетром и топчет в давильне виноград, готовя вино ярости и гнева Бога Сил.[k] 16 На Его плаще и бедре написано имя:

ЦАРЬ ЦАРЕЙ И ВЛАДЫКА ВЛАДЫК.

17 И я увидел ангела, стоящего на солнце. Он громко крикнул всем птицам, летающим посреди неба:

– Сюда! Собирайтесь на великий пир Аллаха! 18 Вы будете есть тела царей, военачальников, могущественных людей, тела коней и их всадников, тела всех людей, свободных и рабов, малых и великих.[l]

19 Затем я увидел зверя и царей земли с их войсками. Они собирались на битву со Всадником на коне и с Его армией. 20 И схвачен был зверь и вместе с ним лжепророк, который сотворил от имени зверя знамения и обманул тех, кто получил клеймо зверя и поклонялся его изображению. И тот и другой были брошены заживо в огненное озеро, горящее серой.[m] 21 Остальные были убиты мечом, выходящим изо рта всадника на коне, и все птицы досыта наелись их трупами.

Notas al pie

 1. 19:3 См. Ис. 34:10.
 2. 19:7 Ср. Ис. 25:6-9.
 3. 19:8 Ср. Лев. 16:2-4; Езек. 16:12-14.
 4. 19:10 Или: «свидетельствующие об Исе».
 5. 19:10 Или: «свидетельство об Исе».
 6. 19:11 Верный   и Истинный   – т. е. Иса (ср. 3:14).
 7. 19:11 См. Ис. 11:4.
 8. 19:12 Ср. 2:17.
 9. 19:13 См. Ин. 1:1, 14.
 10. 19:15 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12; Отк. 1:16.
 11. 19:15 См. Ис. 63:3.
 12. 19:17-18 См. Езек. 39:17-20.
 13. 19:20 См. Дан. 7:11.

Nouă Traducere În Limba Română

Apocalipsa 19

Aleluia!

1După toate acestea, am auzit în cer ceva ca un glas puternic al unei mari mulţimi, spunând:

„Aleluia![a]
    Mântuirea, slava şi puterea sunt ale Dumnezeului nostru,
pentru că judecăţile Lui sunt adevărate şi drepte!
    El a judecat-o pe marea prostituată
care a pervertit lumea cu desfrânarea ei!
    A răzbunat sângele robilor Săi, vărsat de mâna ei!“

Au spus a doua oară:

„Aleluia!
    Fumul ei se va ridica în vecii vecilor!“

Cei douăzeci şi patru de bătrâni şi cele patru fiinţe vii au căzut la pământ şi I s-au închinat lui Dumnezeu, Care şade pe tron, zicând:

„Amin! Aleluia!“

Şi de la tron s-a auzit un glas, spunând:

„Lăudaţi-L pe Dumnezeul nostru,
    toţi robii Lui
şi cei ce vă temeţi de El,
    mici şi mari!“

Am auzit ceva ca glasul unei mari mulţimi, ca vuietul multor ape şi ca sunetul unor tunete puternice, spunând:

„Aleluia!
    Pentru că Domnul, Dumnezeul nostru cel Atotputernic împărăţeşte!
Să ne bucurăm, să ne veselim
    şi să-I dăm slavă,
pentru că nunta Mielului a sosit,
    iar mireasa Lui s-a pregătit[b].
I s-a dat să se îmbrace
    în in fin, strălucitor şi curat.“

Inul fin reprezintă faptele drepte ale sfinţilor.

Apoi mi-a zis: „Scrie! Ferice[c] de cei chemaţi la cina[d] de la nunta Mielului!“ Mi-a mai zis: „Acestea sunt cuvintele adevărate ale lui Dumnezeu.“ 10 Am căzut la picioarele lui, să mă închin, dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci lucrul acesta! Eu sunt slujitor împreună cu tine şi cu fraţii tăi, care ţin mărturia lui Isus! Lui Dumnezeu închină-te! Căci mărturia lui Isus este duhul profeţiei.“

Călăreţul de pe calul alb

11 Am văzut cerul deschis şi iată că era un cal alb. Cel ce îl călărea era numit „Cel Credincios şi Adevărat“. El judecă şi se războieşte cu dreptate. 12 Ochii Lui erau ca flacăra focului, iar pe cap avea multe diademe. Avea un nume scris, pe care nimeni nu-l cunoaşte în afară de El. 13 Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în[e] sânge, iar numele Lui este „Cuvântul lui Dumnezeu“. 14 Armatele cerului Îl urmau pe cai albi, fiind îmbrăcate în in fin, alb şi curat. 15 Din gura Lui iese o sabie ascuţită cu care să lovească neamurile. „El le va conduce cu un sceptru de fier.“[f] El calcă în picioare teascul mâniei aprinse a Dumnezeului Atotputernic. 16 Pe haina şi pe coapsa Lui avea scris un nume:

„ÎMPĂRATUL ÎMPĂRAŢILOR ŞI Domnul DOMNILOR“.

17 Am văzut un înger care stătea în soare şi care a strigat cu glas tare către toate păsările ce zboară în înaltul cerului: „Veniţi! Adunaţi-vă pentru ospăţul cel mare al lui Dumnezeu, 18 ca să mâncaţi carnea regilor, carnea comandanţilor, carnea celor puternici, carnea cailor şi a călăreţilor şi carnea tuturor – atât a celor liberi, cât şi a sclavilor, atât a celor mici, cât şi a celor mari!“ 19 Şi am văzut fiara, regii pământului şi armatele lor adunate ca să poarte război cu Cel Ce călărea pe cal şi cu armata Lui. 20 Fiara a fost prinsă, şi, împreună cu ea, şi profetul fals, care făcuse semne înaintea ei, semne prin care i-a dus în rătăcire pe cei ce au primit semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat imaginii ei. Cei doi au fost aruncaţi de vii în lacul de foc care arde cu pucioasă. 21 Iar ceilalţi au fost omorâţi de sabia care ieşea din gura Celui Ce călărea pe cal; şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.

Notas al pie

 1. Apocalipsa 19:1 Cuvânt împrumutat din ebraică, care înseamnă Lăudaţi pe Domnul!; peste tot în capitol
 2. Apocalipsa 19:7 Metafora căsătoriei ca imagine a relaţiei intime dintre Dumnezeu şi poporul Său se găseşte atât în VT, cât şi în NT (vezi Is. 54:5-7; Os. 2:19; Mt. 22:2-14; Ef. 5:31-32)
 3. Apocalipsa 19:9 Vezi nota de la 1:3
 4. Apocalipsa 19:9 Cu sensul de banchet
 5. Apocalipsa 19:13 Unele mss şi versiuni conţin: stropită cu
 6. Apocalipsa 19:15 Vezi Ps. 2:9